آشنایی با موضوع

در ریاضیات، جواب ضعیفِ (جواب تعمیم یافته ی) یک معادله دیفرانسیل معمولی یا معادله دیفرانسیل با مشتقات جزئی، تابعی است که مشتقات آن در ناحیه‌ای که معادله دیفرانسیل تعریف شده، ممکن است موجود نباشند با این حال، به مفهومی (که به شکل دقیقی تعریف می‌شود) در معادله داده شده صدق کند. تعاریف مختلفی از مشتق ضعیف موجود است که برای رده‌های مختلف معادلات مناسب هستند. یکی از مهم‌ترین این تعاریف، بر اساس مفهوم توزیع بیان می‌شود. اگر از زبان توزیع اجتناب کنیم؛ از یک معادله دیفرانسیل شروع کرده آن را به گونه‌ای بازنویسی می‌کنیم که (تا حد امکان) هیچ مشتقی از جواب معادله دیده نشود (این شکل جدید به فرمول بندی ضعیف موسوم است) و جواب‌های آن، جواب‌های ضعیف نامیده می‌شوند. شگفت‌انگیز است که یک معادله دیفرانسیل ممکن است جواب‌هایی داشته باشد که به مفهوم کلاسیک مشتق پذیر نیستند و فرمول بندی ضعیف، اجازه یافتن چنین جواب‌هایی را می‌دهد. جواب‌های ضعیف اهمیت زیادی دارند زیرا عمده معادلات دیفرانسیلی که در مدل سازی پدیده‌های واقعی مواجهیم دارای جواب‌های به اندازه کافی هموار نیستند و بنابر این تنها راه حل این معادلات، استفاده از فرمول بندی ضعیف است. حتی وقتی معادله دیفرانسیل دارای جواب مشتق پذیر است، اغلب مناسب است که ابتدا وجود جواب‌های ضعیف را بررسی کنیم و در واقع بعد از آن، نشان دهیم که این جواب‌ها جواب‌های هموار هستند. انواع دیگر جواب ضعیف: مفهوم جواب ضعیف بر اساس توزیع، گاهی اوقات نامناسب است. در مورد سیستم‌های هذلولوی، مفهوم جواب ضعیف مبتنی بر توزیع یکتایی جواب را تضمین نمی کندو لازم است آن را با شرایط آنتروپی یا برخی معیارهای دیگر مجهز کرد. در PDE کاملاً غیر خطی، مانند معادله همیلتون–ژاکوبی وجود دارد یک تعریف کاملاً متفاوت از جواب ضعیف ارائه می‌شود که به نام جواب ویسکوزیته موسوم است.
در این صفحه تعداد 230 مقاله تخصصی درباره جواب ضعیف، راه حل ضعیف که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI جواب ضعیف، راه حل ضعیف (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جواب ضعیف، راه حل ضعیف; Time-fractional diffusion equation; Non-homogeneous boundary value problem; Optimal control; Weak solution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جواب ضعیف، راه حل ضعیف; 35Q30; 35Q99; The moderately thick spray; Breakup kernel; Navier-Stokes-Vlasov-Boltzmann equations; Existence; Weak solution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جواب ضعیف، راه حل ضعیف; 35A05; 76A10; 76D03; Compressible viscoelastic fluid; Weak solution; Effective viscous flux; Global well-posedness;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جواب ضعیف، راه حل ضعیف; Nonlinear fractional reaction-diffusion equations; Energy inequality; Integral condition; Existence; Uniqueness; Weak solution; Bouziani spaces;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جواب ضعیف، راه حل ضعیف; dynamic contact; evolution hemivariational inequality; Clarke subdifferential; nonconvex; parabolic; viscoelastic material; frictional contact; weak solution; piezoelectricity; 74M15; 74F05; 35Q74; 74H20; 35L86; 49J40; 49J52;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جواب ضعیف، راه حل ضعیف; 35D30; 76D03; 76A05; Nonhomogeneous Dirichlet boundary condition; Electrorheological fluid; Existence; Weak solution; Non-Newtonian fluid; Variable exponent;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جواب ضعیف، راه حل ضعیف; Variational-hemivariational inequality; Clarke subdifferential; History-dependent operator; Existence and uniqueness; Frictional contact; Weak solution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جواب ضعیف، راه حل ضعیف; primary; 35J60; 35B65; secondary; 35R05; 35B45; 35J92; 46E30; 49N60; Quasilinear elliptic operator; Weak solution; Controlled growths; Morrey space; Regularity; Reifenberg flat domain; Small BMO;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جواب ضعیف، راه حل ضعیف; Reaction–diffusion system; Nonlocal cross-diffusion; Weak solution; Classical solution; Finite volume scheme; Discrete compactness
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جواب ضعیف، راه حل ضعیف; Existence theory; Weak solution; Incompressible fluid; Pressure-dependent viscosity; Shear-dependent viscosity; Navier boundary condition; Parabolic Lipschitz truncation of Sobolev functions; Flow through porous media; Neumann problem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جواب ضعیف، راه حل ضعیف; Radiation hydrodynamics; Cauchy problem; Navier-Stokes-Fourier system; Weighted spaces; Weak solution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جواب ضعیف، راه حل ضعیف; Strong solution; Weak solution; Bounded solution; Smoothing effect; Minimization problem; The method of artificial viscosity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جواب ضعیف، راه حل ضعیف; 60H10; Weak solution; Joint solution measure; Young measure; Jakubowski's topology S; Condition UT; Meyer-Zheng; Yamada-Watanabe-Engelbert;