قارچ سفید پوسیدگی

در این صفحه تعداد 129 مقاله تخصصی درباره قارچ سفید پوسیدگی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI قارچ سفید پوسیدگی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ سفید پوسیدگی; BQL; Below Quantification Limit; DGGE; Denaturing Gradient Gel Electrophoresis; DW; Dry Weight; EP; Emerging Pollutant; ITS; Internal Transcribed Spacer; ND; Non-Detected; PhAC; Pharmaceutical Active Compound; PPCP; Pharmaceutical and Personal Care Produc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ سفید پوسیدگی; A; arabinose; AD; anaerobic digestion; APO; aromatic peroxygenase; BMP; biochemical methane potential; BRF; brown rot fungi; COD; chemical oxygen demand; Cs; Cyathus stercoreus; Csub; Ceriporiopsis subvermispora; Cster; Cyathus stercoreus AW 03-72; d; day
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ سفید پوسیدگی; Coarse woody debris; Soil chemistry; Lignin; Brown-rot fungi; White-rot fungi; WEOC; water-extractable organic carbon; POC; Particulate organic carbon; SUVA280; Specific ultraviolet absorbance at 280 nm; MRP; Molybdenum-reactive phosphorus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ سفید پوسیدگی; Biogas; Fungal pretreatment; Lignocellulosic biomass; Solid state fermentation; Surface response methodology; BRFM; Bank of Fungal Resources of Marseille; CIRM; International Center of Microbial Resources; RSM; Response Surface Methodology; TS; Total Soli
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ سفید پوسیدگی; BUSCO (Benchmarking Universal Single-Copy Orthologs); Carbohydrate-active enzymes (CAZymes); Diploid genome; Illumina sequencing; Pleurotus tuber-regium; Sclerotia-forming; White-rot fungi;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ سفید پوسیدگی; White-rot fungi; Laccase multigene family; Constitutive and inducible isozymes; Differential expression; ABTS; 2,2′-azino-bis-(3-ethylbenzthiazoline)-sulfonic acid; GP; glucose peptone; HBT; 1-hydroxybenzotriazole; NHE; normal hydrogen electrode; RQ; re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ سفید پوسیدگی; P; Phanerochaete; C; Coriolus; T; Trametes; P; Pleurotus; I; Irpex; LiP; lignin peroxidase; MnP; Mn-peroxidase; VP; versatile peroxidase; LAC; laccase; ABTS; 2,2-azinobis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid); VA; 3,4-dimethoxybenzyl alcohol, veratryl al
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ سفید پوسیدگی; Petroleum contaminated soil; Bioaugmentation; Biostimulation; White-rot fungi; Trametes versicolor; Bjerkandera adusta
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ سفید پوسیدگی; BMP; Biochemical Methane Potential; BRF; Brown-Rot Fungi; BRFM; Banque de Ressources Fongiques de Marseille, Bank of Fungal Ressources of Marseille; HCA; Hierarchical Cluster Analysis; HPLC; high performance liquid chromatography; RI; refractive index; SS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ سفید پوسیدگی; White-rot fungi; Laccase multigene family; Differential expression; Phylogenetic analysis; SSH; suppression subtractive hybridization; MOS; mirror orientation selection; RACE-PCR; rapid amplification of cDNA ends; GOI; gene of interest; RQ; relative quant
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: قارچ سفید پوسیدگی; White-rot fungi; Bioethanol; Spent mushroom waste; Fermentation; Integrated fungal fermentationSMW, spent mushroom waste; CBP, consolidated bioprocessing; SMWs, extract-free; SMW-Rs, un-extracted SMW; DMP, 2,6-dimethoxyphenol; SM, sawdust-based medium; SR