زایللوگکان

در این صفحه تعداد 207 مقاله تخصصی درباره زایللوگکان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI زایللوگکان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زایللوگکان; Al2O3; alumina; ALG; alginate; AMP; amylopectin; APS; ammonium persulfate; ATH; aluminum hydroxide; ATRP; atom-transfer radical polymerization; BN; boron nitride; CA; cellulose acetate; CaCO3; calcium carbonate; CB; carbon black; CBD; chemical bath deposi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زایللوگکان; AX; arabinoxylan (sorghum); CS; chondroitin sulfate; GM; galactomannan; XG; xyloglucan; PGA; polygalacturonic acid; Mixture; containing equal amounts (weight basis) of AX, CS, GM, XG, and PGA; Colonic microbiota; Dietary fiber; Short chain fatty acid; Fec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زایللوگکان; AF; arabinofuranosidase; AGA; apiogalacturonan; CBH; cellobiohydrolase; CBM; carbohydrate-binding motif; CDH; cellulose dehydrogenase; CWDE; cell wall deconstructing enzyme; D-Dha; 3-deoxy-d-lyxo-2-heptulosaric acid; EG; endoglucanase; FAE; ferulic acid e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زایللوگکان; H2O2; hydrogen peroxide; HG; homogalacturonan; AG; arabinogalactan; XG; xyloglucan; HM; heteromannan; SEC-MALS; size-exclusion chromatography with multi-angle light scattering; GC-MS; gas-chromatography-mass spectrometry; HPAEC-PAD; high performance a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زایللوگکان; Cell wall; Fractionation; Grape pomace; Profiling; Pectin; Xyloglucan; Winemaking; AIR; alcohol insoluble residue; AGP; arabinogalactan protein; CoMPP; comprehensive microarray polymer profiling; CBM; carbohydrate binding module; CDTA; cyclohexanediamine-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زایللوگکان; AIR; alcohol insoluble residue; CoMPP; comprehensive microarray polymer profiling; CBM; carbohydrate binding module; mAb; monoclonal antibody; EPG; endopolygalacturonase; ESI-MS; electrospray ionization-mass spectrometry; FT-IR; Fourier transform-infrared
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زایللوگکان; CRP; chicory root pulp; HG; homogalacturonan; RG; rhamnogalacturonan; Ara; arabinose; Gal; galactose; Glc; glucose; Xyl; xylose; Man; mannose; Fuc; fucose; UA; uronic acid; GalA; galacturonic acid; Rha; rhamnose; CWPs; cell wall polysaccharides; PS; polys
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زایللوگکان; mAbs; monoclonal antibodies; M. sin; Miscanthus sinensis; M. sac; Miscanthus sacchariflorus; XG; xyloglucan; HG; homogalacturonan; RG-I; rhamnogalacturonan-I; Wall polymers; Chemical pretreatment; Lignocellulose hydrolysis; Biomass saccharification; Glyca
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زایللوگکان; 2′FL; 2′-fucosyllactose; 3FL; 3-fucosyllactose; A; D acceptor-to-donor ratio; BbAfcB; α-1,3/4-l-fucosidase from Bifidobacterium bifidum; CpAfc2; α-1,3/4-l-fucosidase from Clostridium perfringens; FgFCO1; α-l-fucosidase from Fusarium graminearum; FL
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زایللوگکان; Li2; Ligon lintless-2; G. hirsutum; Gossypium hirsutum; XG; xyloglucan; RT-qPCR; real time quantitative polymerase chain reaction; CSLC; cellulose synthase like C; SCW; secondary cell wall; DOA; day of anthesis; DPA; days post anthesis; NIL; near isogenic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زایللوگکان; AtFUT1; Fucosyltransferase; Insect cell expression; ITC; Xyloglucan; AtFUT1; Arabidopsis thaliana fucosyltransferase 1; DLS; dynamic light scattering; EG II; Trichoderma reseii endoglucanase; FPLC; fast protein liquid chromatography; GDP; guanosine di-pho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زایللوگکان; Gallate analogs; Xyloglucan; Gelation behavior; Rheology; DSC; (−)-Epigallocatechin gallate(EGCg) (PubChem CID: 65064); (−)-Gallocatechin gallate(GCg) (PubChem CID: 199472); (−)-Epicatechin gallate(ECg) (PubChem CID: 107905); (−)-Epigallocatechin(