کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی نسخه تمام متن
211869 462022 2016 5 صفحه PDF دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Adsorption mechanism of rare earth elements by adsorbents with diglycolamic acid ligands
ترجمه فارسی عنوان
مکانیسم جذب عناصرخاکی کمیاب توسط جاذبها با لیگاندهای دی گلیکولامیک اسید
کلمات کلیدی
فهرست مطالب مقاله
چکیده

کلمات کلیدی

1.مقدمه:

2- مواد و روشها

2-1- مواد

2-2- تهیه و ویژگیهای جاذبها

2-3- روشی برای آزمایشات جذبی

شکل1- ساختارهای شیمیایی جاذبها

شکل2- طیف ATR FT-IR ژلهای آمینو-سیلیکا اصلاح نشده و جاذبهای سنتز شده

3-  بحث و نتیجه گیری

3-1-ویژگی جاذبها

3-2- تستهای جذبی برای جاذبها با سوکسینامیک اسید، گلوتارامیک اسید و لیگاندهای دی گلیکولامیک اسید

جدول1- پیکها در طیف ATR FR-IR جاذبهای سنتزشده

جدول2-تحلیل عنصری ژلهای آمینو-سیلیکا و جاذبهای سنتز شده

شکل3- وابستگی PHتعادلی درصد جذبی یون فلزی به جاذبها با لیگاندهای سوکسینامیک اسید. غلظت اولیه هر یون فلزی،1میلی مولار، PH با اسید کلریدریک تنظیم شده است، حجم محلول 5میلی لیتر، مقدار جاذب 50میلی گرم .

شکل4- وابستگی PHتعادلی درصد جذبی یون فلزی به جاذبها با لیگاندهای گلوتارامیک اسید. غلظت اولیه هر یون فلزی،1میلی مولار، PH با اسید کلریدریک تنظیم شده است، حجم محلول 5میلی لیتر، مقدار جاذب 50میلی گرم.

4- نتیجه گیری

شکل5- وابستگی PH تعادلی درصدجذبی یون فلزی برای جاذبها با لیگاندهای دی گلیکولامیک اسید را نشان می دهد. غلظت اولیه هر یون فلزی 1میلی مولار،PH با اسید کلریدریک تنظیم شده، حجم محلول 5میلی لیتر،مقدار جاذب 50 میلی گرم.

شکل6- طیف ATR FT-IR ژلهای آمینو-سیلیکایی و جاذبها قبل و بعد از جذب دیسپروزیوم و آهن(III).

 
ترجمه چکیده
پیش از این، ما جاذبهای ژل- سیلیکا را که دربردارنده لیگاندهای اسید دی گلیکولامیک ثابت هستند برای بازیابی انتخابی عناصر کمیاب خاکی (REEs) از محلول اسیدی مورد بررسی قرار دادیم، جزئیات مکانیسم جذب واضح می باشد. در این بررسی، برای طبقه بندی، مکانیسم جذب ما بعضی مشتقات EDASiDGA را تهیه و اختلافها در رفتارهای جذبی آنها نسبت به یونهای REE را مورد بررسی قرار دادیم. بر اساس این نتایج، ما نتیجه گرفتیم که جاذبها با لیگاندهای اسید دی گلیکولامیک یونهای REE را از طریق سه اتم اکسیژن جذب می کنند(آن، اتر،آمید و لیگاندهای اتمهای اکسیژن کربوکسیلیک اسید دی گلیکولامیک هستند) که این کیلیت شدن سه دندانه ای موجب گزینش پذیری بالای یونهای REE می گردد.
موضوعات مرتبط
مهندسی و علوم پایه مهندسی شیمی مهندسی شیمی (عمومی)
چکیده انگلیسی


• The mechanism of REE ion adsorption by diglycolamic acid ligands was investigated.
• Ether oxygen atoms in the ligands played a crucial role in REE ion adsorption.
• Amide oxygen atoms in the ligands also participated in REE ion adsorption.
• Exchange of the protons in the carboxylic acid group for REE ions also played a role.
• Tridentate chelation by the diglycolamic acid ligands conferred high REE selectivity.

Previously, we investigated silica gel adsorbents bearing immobilized diglycolamic acid ligands (designated EDASiDGA) for the selective recovery of rare earth elements (REEs) from acidic solution, but the details of the adsorption mechanism remained to be elucidated. In this study, to clarify the adsorption mechanism, we prepared some derivatives of EDASiDGA and investigated the differences in their adsorption behaviors with respect to REE ions. On the basis of our results, we concluded that adsorbents with diglycolamic acid ligands adsorb REE ions via three oxygen atoms (that is, the ether, amide, and carboxylic acid oxygen atoms of the diglycolamic acid ligands) and that this tridentate chelation confers high selectivity for REE ions.

Graphical AbstractFigure optionsDownload as PowerPoint slide

ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Hydrometallurgy - Volume 163, August 2016, Pages 156–160
نویسندگان
, , ,