کد مقاله کد نشریه سال انتشار مقاله انگلیسی ترجمه فارسی نسخه تمام متن
316893 1432585 2015 6 صفحه PDF 15 صفحه WORD دانلود رایگان
عنوان انگلیسی مقاله ISI
Disability and quality of life among elderly persons with mental illness
ترجمه فارسی عنوان
ناتوانی و کیفیت زندگی در میان افراد مسن با بیماری های روحی
کلمات کلیدی
پیری - کیفیت زندگی؛ ناتوانی روانی؛ بیماری های روانی مزمن، جمعیت سالمندان
فهرست مطالب مقاله
چکیده 
کلمات کلیدی
1. مقدمه
2. هدف کلی
3. مواد و روش 
3. 1. نمونه
3. 2. ابزار
3. 3. نگرانی های اخلاقی
3. 4. روش
3. 5. تجزیه و تحلیل آماری
4. نتایج
4. 1. پروفایل اجتماعی-جمعیتی
جدول 1. مشخصه های اجتماعی-جمعیتی PMI و CG. 
4. 2. تشخیص 
4. 3. سلامت فیزیکی
جدول 2. امتیاز ناتوانی نرمال (CG) و بیماری روحی شخص (PMI) با توجه به دامنه ها. 
جدول 3. امتیاز کیفیت زندگی نرمال (CG) و بیماری روحی شخص (PMI) به وسیله ی دامنه ها. 
4. 4. ناتوانی
4.4.1 ناتوانی در میان PMI و CG
4. 4. 2. ناتوانی و جنسیت 
4. 4. 3. ناتوانی و سن
4. 5. کیفیت زندگی
4. 5. 1. QOL مربوط به PMI و CG
4. 5. 2. QOL و جنسیت
4. 5. 3. QOL و سن
4. 6. کیفیت زندگی و ناتوانی 
5. بحث
جدول 4. ارتباط بین سطح ناتوانی و کیفیت زندگی 
6. نتیجه گیری
ترجمه چکیده
مقاله ی پیش رو سعی دارد که افراد سالمندی را بررسی کند که دارای بیماری روحی مزمن هستند در عین حال این افراد را با افراد مسن دیگری مقایسه می کند که بیماری روحی ندارند. برای این هدف 200 فرد سالمند با بیماری روحی(PMI) در خدمات روانپزشکی مشمول شده در این مطالعه شرکت کردند. یک گروه مقایسه ای متشکل از 103 شخص مسن در همان مطالعه به عنوان گروه کنترل(CG ) شرکت کردند. آن ها از ارزیابی WHO-DAS و WHOQOL-BREF استفاده کردند. نتایج حاکی از آن بود که PMI در مقایسه با CG ناتوانی های بیشتری را تجربه کرده اند. محدودیت در حرکت به اطراف، مراوده ی طولانی با مردم، شرکت در فعالیت های اجتماعی و کمک به جامعه در گروه PMI با ناتوانی بیشتری رو به رو است. PMI روستا نشین در مقایسه با PMI شهر نشین ناتوانی بالاتری دارند. همان طور که برای QOLبیان می شود، PMI مسن در مقایسه با CG کیفیت زندگی پایین تری دارند. کیفیت زندگی ارتباط منفی با سطح ناتوانی دارد. ناتوانی بیشتر، کیفیت زندگی پایین تر. محققان معتقد اند که بیماری های مزمن روحی باعث تداوم ناتوانی های روانپزشکی در سنین پیری شده و این مورد نمی تواند به پیری عادی کمک کند. سطح ناتوانی تاثیر منفی بر روی کیفیت زندگی آن ها دارد.
موضوعات مرتبط
علوم زیستی و بیوفناوری علم عصب شناسی علوم اعصاب (عمومی)
چکیده انگلیسی
The present study was undertaken to understand the level of disability and quality of life of elderly persons with chronic and persistent mental illnesses and to compare it with those who were elderly but well with no illness. For the purpose 200 elderly persons with mental illness (PMI), attending psychiatric services were included in the study. A comparison group of 103 well elderly persons was drawn from the same study area as control group (CG). They were assessed using WHO-DAS and WHOQOL-BREF. Results revealed that PMI experienced higher disability compared to the CG. Deficits in the domain of moving around, getting along with people, engaging in life activities and participation in society contributed most to the high level of disability in the PMI group. PMI from rural area had higher disability compared to the urban group. As for QOL, elderly PMI had a poor quality of life compared to the CG. Quality of life was found to be negatively associated with level of disability. Higher the level of disability, lower was the quality of life. The authors opine that persons with chronic mental illness continue to experience psychiatric disability in old age and this cannot be attributed to normal aging. Level of disability has a negative impact on their quality of life.
ناشر
Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: Asian Journal of Psychiatry - Volume 18, December 2015, Pages 31–36
نویسندگان
, , ,