11-کتواستاسترون

در این صفحه تعداد 150 مقاله تخصصی درباره 11-کتواستاسترون که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI 11-کتواستاسترون (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 11-کتواستاسترون; TH; Thyroid hormone; THs; Thyroid hormones; T3; 3,5,3′-l-triiodothyronine; HPT; Hypothalamic-pituitary-thyroid axis; HPG; Hypothalamic-pituitary-gonadal axis; CRH; Corticotropin-releasing hormone; CRF; corticotropin-releasing factor; GnIH; Gonadotropin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 11-کتواستاسترون; 17 α-methyltestosterone; Androgen; Endocrine disruptor; Immunity; Monosex fish; 11-KT; 11-ketotestosterone; E2; 17 β-oestradiol; EE2; 17 α-ethinyl oestradiol; DHT; dihydrotestosterone; ifn; interferon; IgG; immunoglobulin G; IgM; immunoglobulin M; il1Î
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 11-کتواستاسترون; 17 alpha-methyltestosterone; Innate immunity; Nile tilapia; Gene expression; Monosex fish; MT; 17 alpha-methyltestosterone; 11-kT; 11-ketotestosterone; EDCs; endocrine disrupting chemicals; E2; 17 β-estradiol; EE2; 17 α-ethinyl estradiol; il1β; interle
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 11-کتواستاسترون; 11KT; 11-ketotestosterone; 17bhsd; 17β-hydroxysteroid dehydrogenase; 17P; 17α-hydroxyprogesterone; 17,20bP; 17,20β-dihydroxy-4-pregnen-3-one; 20b-HSD; 20β-hydroxysteroid dehydrogenase; 20βS; 17,20β,21-trihydroxy-4-pregnen-3-one; actRIIB; activin rec
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 11-کتواستاسترون; Testosterone; Cortisol; 11-Ketotestosterone; 11-Ketoandrostenedione; Aggression; Challenge Hypothesis; Simulated territorial intrusion; Intra- and interspecific interactions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 11-کتواستاسترون; 11KT; 11-ketotestosterone; aa; amino acids; dl; Dicentrarchus labrax; E2; 17β-estradiol; GAL; galanin; GALR; galanin receptor; GnRH; gonadotropin-releasing hormone; GPCR; G-protein-coupled receptor; HPG; Hypothalamus-pituitary-gonad; ir; immunoreacti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 11-کتواستاسترون; Apteronotus albifrons; Behavior; Black ghost knifefish; Chirping; Communication; Electric fish; EOD; 11-Ketotestosterone; Population; Sexual dimorphism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 11-کتواستاسترون; P4; progesterone; DHP4; dihydroprogesterone or 5α-pregnan-3,20-dione; 16OHP4; 16αhydroxyprogesterone; 17OHP4; 17α-hydroxyprogesterone; Pdione; 5α-pregnan-17α-ol-3,20-dione; Pdiol; 5αpregnan-3α,17α-diol-20-one; 11OHP4; 11β-hydroxyprogesterone; 11K
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 11-کتواستاسترون; Light intensity; Oreochromis mossambicus; Androgen receptors; Luteinizing hormone; Spermatogenesis; Sertoli cells; 11-KT; 11-Ketotestosterone; BSA; Bovine serum albumin; DO; Dissolved oxygen; Est; Early spermatids; FSH; Follicle stimulating hormone; GnRH;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 11-کتواستاسترون; 11-KT; 11-ketotestosterone; apoB; apolipoprotein B; BSA; bovine serum albumin; LPL; lipoprotein lipase; LDL; low density lipoprotein; LDLr; low density lipoprotein receptor; PBS; phosphate-buffered saline; PFA; paraformaldehyde; VLDL; very-low density lip
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 11-کتواستاسترون; 11-KT; 11-ketotestosterone; Amh; anti-Müllerian hormone; Fsh; follicle stimulating hormone; gnrhr4; gonadotropin-releasing hormone receptor 4; Igf3; insulin-like growth factor 3; Lh; luteinizing hormone; OA; adrenosterone; T; testosterone; Androgens; Tes
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 11-کتواستاسترون; AR; androgen receptor; CYP11A; cytochrome P450 side-chain cleavage; CYP17; cytochrome P450 17; CYP19; cytochrome P450 19; ER; estrogen receptor; E2; 17β-estradiol; FSHβ; follicle stimulating hormone β; FSHR; follicle stimulating hormone receptor; GnRH;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 11-کتواستاسترون; 11-KT; 11-ketotestosterone; ABCB7; ATP-binding cassette sub-family B (MDR/TAP), member 7; AMACR; alpha-methylacyl-CoA racemase; AR; androgen receptor; BEST; Biomonitoring of Environmental Status and Trends; BRD4; bromodomain containing 4; CASP3; caspase 3
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 11-کتواستاسترون; 11KT; 11-ketotestosterone; ABCC2; ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 2; ABCC3; ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 3; ABCG8; ATP-binding cassette, sub-family G (WHITE), member 8; ACY1; aminoacylase 1; ADAR; adenosine d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 11-کتواستاسترون; StAR; steroidogenic acute regulatory protein; FSH; follicle-stimulating hormone; LH; luteinizing hormone; P450scc; cytochrome P450 side-chain cleavage; HSD; hydroxysteroid dehydrogenase; E2; estradiol-17β; T; testosterone; 11KT; 11-ketotestosterone; 17,2
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 11-کتواستاسترون; 11-KT; 11-ketotestosterone; AKT1; RAC-α serine/threonine-protein kinase; APOE; apolipoprotein E; APP; amyloid β (A4) precursor protein; AR; androgen receptor; BCL2L1; BCL2-like 1; BCL6; B-cell CLL/lymphoma 6; BMP2; bone morphogenetic protein 2; BMP4; bo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 11-کتواستاسترون; ISM; in situ forming microparticle implant; T; testosterone; 11KT; 11-ketotestosterone; E2; 17β-estradiol; OHT; 11β-hydroxytestosterone; DHT; dihydrotestosterone; AR; androgen receptor; βdiol; 5α-androstane-3β17β-diol; RCs; reproductive cycles; AGs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 11-کتواستاسترون; 11-KT; 11-ketotestosterone; E2; estradiol-17β; FSH; follicle stimulating hormone; GnRH; gonadotropin-releasing hormone; GnRHa; GnRH analogue; GSI; gonadosomatic index; GtHs; gonadotropins; LH; luteinizing hormone; Kiss-10; kisspeptin decapeptide; Kiss1-1
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: 11-کتواستاسترون; 11KA4; 11-ketoandrostenedione; 11KT; 11-ketotestosterone; 11OH-5α-dione; 11β-hydroxy 5α-androstanedione; 11OH-AST; 11β-hydroxyandrosterone; 11OHA4; 11β-hydroxyandrostenedione; 11OHT; 11β-hydroxytestosterone; 11βHSD; 11β-hydroxysteroid dehydrogenas