استونیتریل (PubChem CID: 6342)

در این صفحه تعداد 71 مقاله تخصصی درباره استونیتریل (PubChem CID: 6342) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI استونیتریل (PubChem CID: 6342) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); Maillard reaction intermediate; Storage stability; Controlled formation of flavor; d-xylose (PubChem CID: 135191); l-phenylalanine (PubChem CID: 6140); Ethanol (PubChem CID: 702); 1,2-dichlorobenzene (PubChem CID: 7239); Formic acid (PubChem CID: 284); Ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); Zirconium chloride (PubChem CID: 24817); 2-Amino terephthalic acid (PubChem CID: 2724822); Sodium borohydride (PubChem CID: 23673181); N,N′-dimethylformamide (PubChem CID: 6228); Patulin (PubChem CID: 4696); Chloroauric acid (PubChem CID: 28133); Aceton
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); Cocoa husk; Polyphenol; Macroporous resin; Adsorption; Separation; Scale-up; (−)-Epicatechin: (PubChem CID: 72276); Caffeine (PubChem CID: 2519); Theobromine (PubChem CID: 5429); Procyanidin B2 (PubChem CID: 122738); Procyanidin C1 (PubChem CID: 169853)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); Perchlorate (PubChem CID: 123351); Acetic acid (PubChem CID: 176); Methanol (PubChem CID: 887); Formic acid (PubChem CID: 284); Acetonitrile (PubChem CID: 6342); Ammonium acetate (PubChem CID: 517165); Perchlorate; Tea; Quantitative determination; Solid p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); Trichloroacetic acid (PubChem CID: 2723628); Acetone (PubChem CID: 180); Trypsin (PubChem CID: 23729580); Acetonitrile (PubChem CID: 6342); Ammonium formate (PubChem CID: 2723923); Formic acid (PubChem CID: 284); Coix seed; Transcriptome; iTRAQ; Nutrition
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); Mulberry; Pulsed light; Ultrasonication; Beverage; Antiradical activity; Ferulic acid (PubChem CID: 445858); p-coumaric acid (PubChem CID: 637542); Quercetin (PubChem CID: 5280343); Cyanidin-3-O-glucoside (PubChem CID: 12303203); Sodium acetate (PubChem C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); Benzene (PubChem CID: 241); Sulfanyl (PubChem CID: 5460613); Ellman's Reagent (PubChem CID: 6254); Iodoacetamide (PubChem CID: 3727); N,N,N′,N′-Tetramethylethylenediamine (PubChem CID: 8037); Coomassie Brilliant Blue G 250 (PubChem CID: 61364); Poly
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); 2,2′-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (PubChem CID: 5815211); Ferulic acid (PubChem CID: 445,858); 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (PubChem CID: 88044078); Potassium ferricyanide (PubChem CID: 26,250); Quercetin (PubChem CID: 5280343); C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); Acetone (PubChem CID: 180); Acetonitrile (PubChem CID: 6342); Chloroform (PubChem CID: 6212); Cholesterol (PubChem CID: 5997); Dibasic sodium phosphate (PubChem CID: 24203); Ethyl acetate (PubChem CID: 8857); Isoniazid (PubChem CID: 3767); Methanol (PubCh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); Acetonitrile (PubChem CID: 6342); Ammonium formate (PubChem CID: 2723923); Magnesium sulfate (PubChem CID: 24083); Sodium chloride (PubChem CID: 5234); Carbofuran (PubChem CID: 2566); Fipronil (PubChem CID: 3352); Phorate (PubChem CID: 4790); Emamectin be
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) (ABTS) (PubChem CID: 9570474); 2,4,6-Tripyridyl-s-triazine (TPTZ) (PubChem CID: 77258); 6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid (Trolox) (PubChem CID: 40634); Acetic acid (PubChem CI
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); Acetonitrile (PubChem CID: 6342); ABTS (PubChem CID: 35687); 1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazine (PubChem CID: 74358); Gallic acid (PubChem CID: 370); Taxifolin (PubChem CID: 439533); Trolox (PubChem CID: 40634); Ferulic acid (PubChem CID: 445858); Caffeic aci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); Gluten; Wheat quality; Liquid chromatography; Mass spectrometry; Sodium dodecyl sulphate (PubChem CID: 3423265); dithiothreitol (PubChem CID: 446094); ammonium bicarbonate (PubChem CID: 14013); iodoacetamide (PubChem CID: 3727); sodium chloride (PubChem C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); Ramipril (PubChem CID: 5362129); Hydrochlorothiazide (PubChem CID: 3639); Acetonitrile (PubChem CID: 6342); Sodium Perchlorate (PubChem CID: 522606); Orthophosphoric Acid (PubChem CID: 1004); Hydrochloric Acid (PubChem CID: 313); Sodium Hydroxide (PubChem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); Acetonitrile (PubChem CID: 6342); Ciprofloxacin (PubChem CID: 2764); Dimethyl sulfoxide (PubChem CID: 679); 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphatidic acid, sodium salt (PubChem CID: 643979); Gentamicin (PubChem CID: 3467); Pluronic® F68 (PubChem CID: 247
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); Codium divaricatum; Pyruvylated galactan sulfate; Oligosaccharides; Sequence; ES-CID-MS/MS; Acetonitrile (PubChem CID: 6342); Ammonium bicarbonate (PubChem CID: 14013); Barium rhodizonic acid (PubChem CID: 45048930); Deuterium oxide (PubChem CID: 24602);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); Trichloroacetic acid (PubChem CID: 6421); Trifluoroacetic acid (TFA) (PubChem CID: 6422); Acetonitrile (PubChem CID: 6342); Osmium tetroxide (PubChem CID: 30,318); Uranyl acetate (PubChem CID:10,915); Acetone (PubChem CID: 180)Partial renneting; Chymosin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); Bioavailability; Caco-2 cells; De novo sequencing; Iron-binding peptides; In vitro digestion; Ferric chloride (PubChem CID: 23673676); Ferrozine (PubChem CID: 34127); α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid (PubChem CID: 5328791); 2-(N-Morpholino) ethanesulfonic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); Blackgram; Idli; Raffinose family oligosaccharide; Response surface methodology; Soaking; Acetonitrile (PubChem CID: 6342); Lactic acid (PubChem CID: 612); Petroleum ether (PubChem CID: 241); Raffinose (PubChem CID: 10542); Sodium hydroxide (PubChem CID:
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); Span 80 (PubChem CID: 9920342); Polyethylene glycol 400 (PubChem CID: 5327147); Dibutyl phthalate (PubChem CID: 3026); Ethanol (PubChem CID: 702); Ether (PubChem CID: 3283); Acetonitrile (PubChem CID: 6342); Technetium-99 m (as pertechnetate) (PubChem CID
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); Casein (PubChem CID: 73995022); Trichloroacetic acid (PubChem CID: 6421); Na2CO3 (PubChem CID: 10340); Folin's reagent (PubChem CID: 10636); 3, 5-Dinitrosalicylic acid (PubChem CID: 11873); Phenylmethanesulfonyl fluoride (PubChem CID: 4784); (NH4)2SO4 (
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); Honey; Physicochemical parameters; Minerals; Botanical origin; Vojvodina; Sodium hydroxide (PubChem CID: 14798); Potassium chloride (PubChem CID: 4873); Acetonitrile (PubChem CID: 6342); Methanol (PubChem CID: 887); Zinc acetate dihydrate (PubChem CID: 27
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); Irgarol (PubChem CID: 91590); Diuron (PubChem CID: 3120); Diuron-d6 (PubChem CID: 16212191); Ethanol (PubChem CID: 702); Acetonitrile (PubChem CID: 6342); Acetone (PubChem CID: 180); Acetonitrile (PubChem CID: 6342); Methanol (PubChem CID: 887); Chitosan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); Meat speciation; Peptide biomarker; Mass spectrometry; Adulteration; Dithiothreitol (PubChem CID: 446094); Iodoacetamide (PubChem CID: 3727); Trifluoroacetic acid (PubChem CID: 6422); Urea (PubChem CID: 1176); Hydrochloric acid (PubChem CID: 313); Acetoni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); 1-Butanol (PubChem CID: 263); Acetonitrile (PubChem CID: 6342); Dimethyl sulfoxide (PubChem CID: 679); Ethanol (PubChem CID: 702); Ethyl acetate (PubChem CID: 8857); Ethylene glycol (PubChem CID: 174); Isopropyl alcohol (PubChem CID: 3776); Polyethylene g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); Lappaconitine (PubChem CID: 90479327); Celastrol (PubChem CID: 122724); DMSO (PubChem CID: 679); Penicillin (PubChem CID: 5904); Streptomycin (PubChem CID: 19649); l-glutamine (PubChem CID: 5961); acetonitrile (PubChem CID: 6342); formic acid (PubChem CID
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); Patulin (PubChem CID: 4696); Ethyl acetate (PubChem CID: 8857); Acetic acid (PubChem CID: 176); Trifluoroacetic acid (PubChem CID: 6422); Sodium chloride (PubChem CID: 5234); Acetonitrile (PubChem CID: 6342); 3,5-Dinitrosalicylic acid (PubChem CID: 11873)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); LRM; Lycium ruthenicum Murray; PCA; principal component analysis; LDA; linear discriminant analysis; DW; dried weight; TR; retention times; Methanol (PubChem CID: 887); Acetonitrile (PubChem CID: 6342); Formic acid (PubChem CID: 284); Cyanidin 3-glucoside
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); Sodium dodecyl sulfate (PubChem CID: 3423265); Dithiothreitol (PubChem CID: 446094); Tris (PubChem CID: 6503); Bromophenol Blue (PubChem CID: 8272); 5,5′-Dithiobis-2-nitrobenzoic acid (PubChem CID: 6254); Coomassie blue R-250 (PubChem CID: 23693030); Tr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); Acetonitrile (PubChem CID: 6342); Chloroform (PubChem CID: 6212); Eprosartan mesylate (PubChem CID: 5282474); Hematoxylin (PubChem CID: 442514); Methanol (PubChem CID: 887); Potassium dihydrogen orthophosphate (PubChem CID: 516951); Sodium deoxycholate (P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); Fructose (PubChem CID: 5984); Glucose (PubChem CID: 79025); Sucrose (PubChem CID: 5988); Maltose (PubChem CID: 23615261); Acetonitrile (PubChem CID: 6342); Food analysis; Food composition; Stingless bees (Heterotrigona itama) honey; Sugar contents; FTIR-A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); Trioleoylglycerol (PubChem CID: 5497163); 6-Methoxybenzoxazolone (PubChem CID: 10772); 2,4-Dinitrofluorobenzene (PubChem CID: 6264); Acetonitrile (PubChem CID: 6342); Dichlormethane (PubChem CID: 6344); Sodium hypochlorite (PubChem CID: 23665760); Sodium
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); Acetonitrile (PubChem CID: 6342); α-Cyano-4-hydroxycinnamic acid (PubChem CID: 5328791); Ethanol (PubChem CID: 702); Formic acid (PubChem CID: 284); Trifluoroacetic acid (PubChem CID: 6422); MALDI-TOF MS; Weissella; Kimchi; Jeotgal; Fermented food;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); Saffron; Crocins; Preparative chromatography; Quality control; HPLC; HPTLC; Safranal (PubChem CID: 61041); Crocetin (PubChem CID: 5281232); Crocin I (PubChem CID: 5281233); Crocin I (PubChem CID: 9940690); Acetonitrile (PubChem CID: 6342); Ethanol (PubChe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); Hymexazol (PubChem CID: 24781); Magnesium sulfate (PubChem CID: 24083); Ammonium acetate (PubChem CID: 517165); Formic acid (PubChem CID: 284); Acetonitrile (PubChem CID: 6342); Sodium chloride (PubChem CID: 5234); ACN; acetonitrile; Al2O3; neutral alumin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); Acetonitrile (PubChem CID: 6342); Ascorbic acid (PubChem CID: 54670067); Biotin-HPDP (PubChem CID: 15949894); Camptothecin (PubChem CID: 24360); CHAPS (PubChem CID: 107670); DAPI (PubChem CID: 2954); DMSO (PubChem CID: 679); Formic acid (PubChem CID: 284)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); Coating; Natural extract; Biogenic amine; Microbial communities; Principal component analysis; Acetonitrile (PubChem CID: 6342); Ammonium acetate (PubChem CID: 517165); Cadaverine (PubChem CID: 273); Calcium dichloride (PubChem CID: 5284359); Dansyl chlor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); Posaconazole (PubChem CID: 468595); Benznidazole (PubChem CID: 31593); Ethyl alcohol (PubChem CID: 702); Acetonitrile (PubChem CID: 6342); Trypanosoma cruzi; Chagas disease; Eutectic system; Amorphous solid solution; Apparent solubility;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); Wine; OTA; Food safety; Fining agents; Removal; HPLC-FD; Ochratoxin A (PubChem CID: 442530); Ethanol (PubChem CID: 702); Tartaric acid (PubChem CID: 444305); Malic acid (PubChem CID: 525); Methanol (PubChem CID: 887); Acetonitrile (PubChem CID: 6342); For
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); Tris or Tris-(hydroxymethyl)aminomethane (PubChem CID: 4468930); Trifluoro acetic acid (PubChem CID: 6422); Acetonitrile (PubChem CID: 6342); d-Glucose (PubChem CID: 5793); TNBSA dye (PubChem CID: 11045); Sodium Chloride (PubChem CID: 5234); Hydrochloric
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); 4-Aminosalicylic acid (PubChem CID: 4649); Pyrazinamide (PubChem CID: 1046); Nicotinamide (PubChem CID: 936); Isonicotinamide (PubChem CID: 15074); Isoniazid (PubChem CID: 3767); Caffeine (PubChem CID: 2519); Theophylline (PubChem CID: 2153); Methanol (Pu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); Acetonitrile (PubChem CID: 6342); Barium rhodizonic acid (PubChem CID: 45048930); Dimethyl sulfoxide (PubChem CID: 679); d-Glucuronic acid (PubChem CID: 94715); Heparin (PubChem CID: 25244225); Iodomethane (PubChem CID: 6328); l-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); Formaldehyde (PubChem CID: 712); 2,4-Dinitrophenylhydrazine (PubChem CID: 3772977); Methanol (PubChem CID: 887); Acetonitrile (PubChem CID: 6342); Dichloromethane (PubChem CID: 6344); Phosphoric acid (PubChem CID: 1004); Ammonia hydroxide (PubChem CID: 14
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); Isopropanol (PubChem CID: 3776); Tert-butanol (PubChem CID: 6386); Acetonitrile (PubChem CID: 6342); Ammonium sulfate (PubChem CID: 6097028); PEG4000 (PubChem CID: 448032); Glutaraldehyde (PubChem CID: 3485); Dichloromethane (PubChem CID: 6344); DMF (PubC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: استونیتریل (PubChem CID: 6342); Polymerization; Gluten; Chinese steamed bread; Protein extractability; Microstructure; GMP; Acetonitrile (PubChem CID: 6342); Trifluoroacetic acid (PubChem CID: 6422); Dithiothreitol (PubChem CID: 446094); Sodium dodecyl sulfate (PubChem CID: 3423265); Ur