آشنایی با موضوع

با عبور یک تکانه در طول غشای یک سلول عضلانی یا سلول عصبی، در پتانسیل الکتریکی غشا تغییری ایجاد می شود که پتانسیل عمل نامیده می شود. این اتفاق وقتی رخ می دهد که نورون در حال ارسال سیگنالی باشد. در طول پتانسیل عمل، بخشی از غشای سلول عصبی باز می شود تا یون های با بار مثبت وارد سلول شوند و یون های با بار منفی خارج شوند. این فرایند باعث افزایش سریع در بار مثبت رشته عصبی می شود. زمانی که بار به 40+ مگاولت می رسد، تکانه (impulse) در رشته عصبی منتشر می شود ۱- کاهش فعالیت پمپ سدیم/ پتاسیم= کاهش انتقال فعال و هیدرولیز ATP= ابتدای نمودار پتانسیل عمل (هنوز حدود ۶۵-) ۲- بازشدن کانال‌های دریجه دار سدیمی = ورود سدیم به سلول در جهت شیب غلظت = انشار تسهیل شده =مثبت شدن بار سطح داخل غشاء نسبت به خارج آن = بخش بالا رو نمودار پتانسیل عمل (از ۶۵- به سوی ۴۰+) افزایش 105 میلی ولت پتانسیل[۱] نورون. ۳- بازشدن کانال‌های دریچه دار پتاسیومی = خروج پتاسیم از سلول در جهت شیب غلظت= انتشار تسهیل شده = منفی شدن دوباره سطح داخل غشاء نسبت به خارج آن = بخش پایین رو نمودار پتانسیل عمل (از ۴۰+ به سوی کمی کمتر از ۶۵-) (حدوداً 70-) کاهش حدود 110 میلی ولت پتانسل نورون. تذکر: خروج یون پتاسیم نسبت به ورود یون سدیم، بیشتر اختلاف پتانسل را تغییر می دهد. تذکر: در این حالت با این که بار الکتریکی سطح داخل غشاءنسبت به خارج آن منفی است ( کم تر از پتانسیل آرامش است) ولی جای یون‌ها عوض شده (یعنی در داخل اکثریت سدیم و خارج پتاسیم قرار گرفته است). . . و این قابل قبول نیست!! ۴- فعال شدن دوباره و البته کمی بیشتر از قبل پمپ سدیم-پتاسیم (هیدرولیز ATP) - خروج سدیم از سلول و بازگشت پتاسیم به داخل که باعث افزایش پتانسل -65 در نتیجه حالت آرامش.
در این صفحه تعداد 884 مقاله تخصصی درباره پتانسیل عمل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده پتانسیل عمل
مقالات ISI پتانسیل عمل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; SL; sarcolemma; SR; saroplasmic reticulum; SERCA; sarcoplasmic/endoplasmic reticulum calcium ATPase; NCX; Na+/Ca2+ exchanger; EC; excitation-contraction; AP; action potential; LCC; L-type calcium channel; HIP; human amylin transgenic; NFAT; nuclear fact
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; AMPA; α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazoleproprionic acid; AP; action potential; APfreq; AP frequency; ATP; Adenosine triphosphate; [Ca2+]; Calcium concentration; ECD; excitotoxic cell death; FCCP; Carbonyl cyanide-4-(trifluoromethoxy)phenylhydrazone;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; AHP; afterhyperpolarization; AP; action potential; ACSF; artificial cerebrospinal fluid; CC; contralateral caudal; CE; contralateral epicentre; CR; contralateral rostral; CST; corticospinal tract; DC; dorsal column; DDH; deep dorsal horn; DF; delayed firi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; arrhythmia; genome editing; induced pluripotent stem cells; long QT syndrome; variant of uncertain significance; AP; action potential; APD; action potential duration; Cas9; CRISPR-associated protein 9; CRISPR; clustered regularly interspaced short palindr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; DRG; Dorsal Root Ganglia; AP; Action potential; MT1; melatonin membrane receptor type 1; MT2; melatonin membrane receptor type 2; SCG; Superior cervical ganglia; SCN; Suprachiasmatic nucleus; CNS; Central nervous system; Melatonin; DRG; Dorsal root gangli
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; ACSF; artificial cerebrospinal fluid; AP; action potential; EtOH; ethanol; NTS; nucleus of the tractus solitarius; PBS; phospho-buffered saline; sEPSC; spontaneous excitatory postsynaptic current; sIPSC; spontaneous inhibitory postsynaptic current; TH; ty
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; TCS; triclosan (2,4,4′-trichloro-2′-hydroxydiphenyl ether); CCCP; carbonylcyanide m-chlorophenylhydrazone; DNP; 2,4-dinitrophenol; DPhPC; diphytanoyl phosphatidylcholine; DiSC3(5); 3,3′-dipropylthiadicarbocyanine iodide; BLM; bilayer lipid membrane;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; AF; atrial fibrillation; AP; action potential; APA; action potential amplitude; APD; action potential duration; HDAC; histone deacetylase; LA; left atrium; PV; pulmonary vein; RA; right atrium; RMP; resting membrane potential.;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; Gene mutation; Induced pluripotent stem cell model; Inherited arrhythmia; Personalized medicine; AP; action potential; ARVC; arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy; BrS; Brugada syndrome; CPVT; catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; Ion channels; G-protein coupled receptors; Action potentials; Voltage-gated calcium influx; Calcium signaling; Mathematical modeling; AP; action potential; BK; large-conductance Ca2+ and voltage-activated K+; [Ca2+]i; intracellular calcium concentration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; Pituitary; Ligand-gated receptor channels; G protein-coupled receptors; Neurotransmitters; Action potentials; Calcium signaling; Hormone secretion; ACh; acetylcholine; mAChR; muscarinic ACh receptor; nAChR; nicotinic ACh receptor; AP; action potential; AM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; HH; Hodgkin-Huxley; Nerve impulse; Action potential; Electromechanical pulse; Signal propagation; Hodgkin-Huxley model; Neuroscientific models;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; ACSF; artificial cerebrospinal fluid; AP; action potential; DMN; digastric motoneurons; dRt; reticular formation dorsal to the PrV; IntV; intertrigeminal region; l; lateral; m; medial; MMN; masseter motoneurons; MoV; trigeminal motor nucleus; P; postnatal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; AM; Atrial cardiomyocyte; AP; Action potential; APA; Action potential amplitude; APD; Action potential duration; CICR; Ca2+-induced Ca2+ release; CK; Creatine kinase; CM; Cardiomyocyte; cTNI; Troponin I, cardiac type; cTnT; Cardiac troponin T; C × 40;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; Mathematical models; Physiological models; Multiscale models; Cardiovascular system; Sarcomere contraction; CVS; cardiovascular system; ESPVR; end-systolic pressure-volume relationship; AP; action potential; Ees; end-systolic elastance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; ACh; acetylcholine; ANOVA; analysis of variance; AP; action potential; APD; action potential duration; ECG; electrocardiogram; EFS; electrical field stimulation; hiPSC; human induced pluripotent stem cell; nAChRs; nicotinic acetylcholine receptors; RTG; r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; AP; action potential; APD; action potential duration; APD30; APD at 30% repolarization; APD90; APD at 90% repolarization; APD30-90; APD90-APD30; [Ca2 +]i; intracellular Ca2 + concentration; CiPA; Comprehensive in vitro Proarrhythmia Assay; CV; condu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; Actb; beta-actin; AMED; amniotic membrane matrix-based ES-cell differentiation; AP; action potential; DMEM; Dulbecco's modified eagle medium; DPBS; Dulbecco's phosphate-buffered saline; EB; embryoid body; Egfp; enhanced green fluorescent protein; ES-cell,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; ACSF; artificial cerebrospinal fluid; AHP; afterhyperpolarization; ANOVA; analysis of variance; AP; action potential; BF; basal forebrain; Cre; Cre Recombinase; EGTA; ethylene glycol-bis(β-aminoethyl ether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid; GABA; gamma-ami
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; AE; adverse effect; AED; antiepileptic drug; AP; action potential; ADHD; attention-deficit/hyperactivity disorder; BBB; blood brain barrier; CAI; carbonic anhydrase inhibitor; CNS; central nervous system; EEG; electroencephalogram,; FDA; U.S. Food and Dru
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; AP; action potential; APD; action potential duration; CPVT; catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; CamKII; calcium calmodulin dependent kinase II; ERP; effective refractory period; ICD; implantable cardiac defibrillator; “Ix” where x i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; AHP; afterhyperpolarization; ANOVA; analysis of variance; AP; action potential; CNS; central nervous system; CRD; colorectal distension; CRD-NR; colorectal distension-nonresponsive; CRD-R; colorectal distension-responsive; DF; delayed firing; EPSP; excita
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; AP; action potential; CLIMB; climbing; epsp2/epsp1; paired pulse ratio; EPSPs; excitatory postsynaptic potentials; FST; forced swimming test; IB; intrinsically bursting; IMMOB; immobility; L5; Layer V; L5PCs; layer V pyramidal cells; LD; light deprivation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; Integral membrane proteins; Molecular dynamics simulations; Protein-ligand interactions; Markov State Models; Kinetic cell models; AP; action potential; EM; electron microscopy; HH; Hodgkin and Huxley model; hERG; human ether-a-go-go channel; HCN; hyperpo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; Preload; Afterload; Calcium sparks; Microdomains; Mechanotransduction; Stretch-induced arrhythmias; AP; action potential; AT; axial tubule; Ca2+; calcium; CaMKII; Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II; CICR; Ca2+ induced Ca2+ release; GSMTx4; Grammo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; DCMD; Descending Contralateral Movement Detector; LGMD; Lobula Giant Movement Detector; CV; conduction velocity; AP; action potential; CNS; central nervous system; High-frequency firing; Metabolic stress; Axons; DCMD; Supernormal conduction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; AP; action potential; CaMKII; Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II; CaT; Ca2+ transient; dF/dtmax; rate of contraction force rise; dF/dtmin; rate of contraction force fall; dP/dtmax; LV pressure rise; dP/dtmin; LV pressure fall; DPP-4; dipeptidyl p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; Electrococleografía; Extratimpánica; Diagnóstico; Normalidad; Potencial de acción; Potencial de sumación; Enfermedad de MenièreElectrocochleography; Extra-tympanic; Diagnosis; Normal; Action potential; Summating potential; Ménière's disease
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; Electrocochleography; Extra-tympanic; Diagnosis; Normal; Action potential; Summating potential; Ménière's disease; Electrococleografía; Extratimpánica; Diagnóstico; Normalidad; Potencial de acción; Potencial de sumación; Enfermedad de Menière;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; AP; action potential; CLIMB; climbing; FST; forced swimming test; IMMOB; immobility; L5PCs; Layer V pyramidal cells; PAW; pawing; SWIM; swimming; TST; tail suspension test; Light deficiency; Motor cortex; Forced swimming test; Tail suspension test; Locomo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; AMPA; α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; AHP; after hyperpolarization; AP; action potential; BSTC; brainstem trigeminal complex; CO; cytochrome oxidase; EPSP; excitatory postsynaptic potential; GABA; gamma aminobutyric acid; Iba-1; ion
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پتانسیل عمل ; ACh; acetylcholine; AF; atrial fibrillation; AP; action potential; APD; action potential duration; [Ca2 +]i; intracellular Ca2 + concentration; CaMKII; Ca2 +/calmodulin-dependent protein kinase II; DAD; delayed afterdepolarization; EAD; early afterdepo