وابستگی

در این صفحه تعداد 600 مقاله تخصصی درباره وابستگی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI وابستگی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وابستگی; PVP; poly (vinyl pyrrolidone); PS-sulfate; sulfate modified polystyrene; PS-PVP; PVP modified polystyrene; Al-silica; alumina coated silica; Bimodal suspension; Colloidal gel; Affinity; Particulate fluid; Rheology; Sol-gel phase transition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وابستگی; Dissociation constant; Inhibition constant; Affinity; Nonspecific binding; Nontarget site binding; Adsorption; Ki; enzyme inhibition constant; AChE; acetylcholinesterase; eeAChE; Electrophorus electricus AChE; ATCh; acetylthiocholine chloride; bis(7)-tacr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وابستگی; Folate receptor targeting; siRNA delivery; Polymer micelleplexes; Atomic force microscopy; Competitive uptake; Receptor ligand interaction; Affinity; siRNA; small interfering RNA; FRα; folate receptor alpha; AFM; Atomic Force Microscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وابستگی; Photoluminescence; Time-gated measurement; Control chart; Cheng-Prusoff equation; Protein kinase inhibitor; Affinity; ARC; conjugate of a heterocyclic fragment and a peptide (or a peptide analogue); ARC(Photo); ARC comprising a fluorescent dye, includes A
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وابستگی; Molecular size; Diffusibility; Affinity; Anti-wrinkle; Strength loss; Succinic acid (PubChem CID: 1110); Dichloroacetic acid (PubChem CID: 6597); Benzophenone-3,3′,4,4′-tetracarboxylic dianhydride (PubChem CID: 75498); 1,2,3,4-Butanetetracarboxylic ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وابستگی; KinExA; Baculovirus; Monoclonal antibody; Affinity; Dissociation constant; Robo1mAb, monoclonal antibody; Kd, dissociation constant; SPR, surface plasmon resonance; ELISA, enzyme-linked immunosorbent assay; KinExA, kinetic exclusion assay; BV, budded bacu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وابستگی; Avidity; Affinity; Binding kinetics; Conjugation; AntibodyIgG, immunoglobulin G; BioNP, bionanoparticle; SPR, surface plasmon resonance; Mes, 2-(N-morpholino)ethanesulfonic acid monohydrate; EDC, N-(3-dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochlorid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وابستگی; mPFC; medial prefrontal cortex; OFC; orbitofrontal cortex; 5-HT; 5-hydroxytryptamine (serotonin); SERT; serotonin transporter; 5-CSRTT; five-choice serial reaction time task; Km; affinity; Vmax; maximal transport velocity; Cued go/no-go; Delay discounting