مدل سازی مبتنی بر عامل

در این صفحه تعداد 178 مقاله تخصصی درباره مدل سازی مبتنی بر عامل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدل سازی مبتنی بر عامل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی مبتنی بر عامل; Agent-based modelling; Biowaste policy; Path-dependency; Landfill tax; Renewable obligation certificates;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی مبتنی بر عامل; Agricultural residue value chains; Bio-economy; Continuous feedstock supply; Agent-based modelling; Corn stover; ABM; Agent-Based Model; CH; Custom Harvester; CSPP; Cellulosic Sugar Production Plant; DM; Dry Matter; ODD; Overview Design and Details; SOC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی مبتنی بر عامل; Agent-Based modelling; Envision; Landscape modelling; Forest management modelling; Wildfire modelling; Generalized additive models;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی مبتنی بر عامل; Agent-based modelling; Residential dynamics; Land use land cover change; Simulation and modeling; Micro-scale simulation; Urban growth;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی مبتنی بر عامل; Agent-based modelling; Multi-scaled modelling; Complex urban system; Residential segregation; Plurality index; Housing vacancy dynamics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی مبتنی بر عامل; Residential location choice; Real estate price; Agent-based modelling; Integrated land use and transport model; Demographic model; Global and local sensitivity analyses;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی مبتنی بر عامل; Integrated Environmental Modelling (IEM); Decision support; Sub-Saharan Africa; WASH; Agent-Based Modelling; Mathematical Programming; 97M10; 92D40; 90C11; 91B69; 93A30; 93B40;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی مبتنی بر عامل; Agent-based modelling; Close and Somewhat Close Social Networks; Network Degree; Network Transitivity; Spatial Network; Beijing, China;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی مبتنی بر عامل; Supply chain risk management; Complex supply networks; Random networks; Scale-free networks; Inventory mitigation; Contingent rerouting; Agent-based modelling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی مبتنی بر عامل; EEG; Renewable Energy Sources Act; BMWi; Ministry for Economic Affairs and Energy; RES; renewable energy sources; BImSchG; Federal Immission Control Act; PAB; pay-as-bid; ABM; agent-based modeling; LCOE; levelized cost of electricity; CDF; cumulative dist
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی مبتنی بر عامل; Agent-based modelling; Agri-environment measures; ALMaSS; Biodiversity; Common agricultural policy; Ecological Focus Areas; European brown hare; Farmland; Greening; Land-use change; Lepus europaeus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی مبتنی بر عامل; Agricultural detection and classification; Agricultural expansion; Agent-based modelling; Land-use land-cover changes; Water resource management; Decision support system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی مبتنی بر عامل; Agent-based modelling; Field-based modelling; Integrated modelling; Data model; Map algebra; Modelling language;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی مبتنی بر عامل; Agent-based modelling; Ecological economics; Ecological modernization; Genetic algorithm; Multi-objective optimization; Ecological-economics system; Air pollution; Ecological trade-offs; Republic of Armenia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی مبتنی بر عامل; Cell population modelling; Agent-based modelling; Cancer radiotherapy; Cell survival curves; Bystander effect;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل سازی مبتنی بر عامل; G10; G12; G14; G19; Agent-based modelling; High frequency trading; Algorithmic trading; Market regulation; Market efficiency; Genetic programming;