انتشار بی نظیر

در این صفحه تعداد 184 مقاله تخصصی درباره انتشار بی نظیر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI انتشار بی نظیر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار بی نظیر; Porous medium equation; Anisotropic mesh adaptation; Adaptive mesh; Anisotropic diffusion; Finite element; Moving mesh;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار بی نظیر; Liver fibrosis; B-mode ultrasound images; Speckle filtering; Anisotropic diffusion; Total variation; Texture analysis; Classification algorithms;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار بی نظیر; Electrochemical reaction; Phase-field modeling of fracture; Cahn-Hilliard-type diffusion; Isogeometric analysis; Lithium-ion battery electrode particles; Anisotropic diffusion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار بی نظیر; Magnetohydrodynamics; Finite element method; Implicit time integration; Magnetic vector potential; Anisotropic diffusion; Internal kink mode; Tearing mode; Ballooning mode;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار بی نظیر; Radon transform; Green's functions; Anisotropic diffusion; Complex-variable method; Three-dimensional problems; Two-dimensional problems; Half-space; Bimaterial; Singularities;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار بی نظیر; DTI metrics; Isotropic diffusion; Anisotropic diffusion; Total magnitude of diffusion tensor; Glioma grading; ROC; receiver operating characteristic analysis; FA; fractional anisotropy; MD; mean diffusivity; TR; time of repetition; TE; time of echo; FOV;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار بی نظیر; Fast bimolecular reactions; Theory of interacting continua; Anisotropic diffusion; Rigid porous media; Non-negative constraint; Maximum principles; Convex programming; Semilinear partial differential equations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انتشار بی نظیر; Lattice Boltzmann flux scheme; Convection–diffusion equation; Multiple relaxation time; Finite volume method; Anisotropic diffusion