دو زبانه

در این صفحه تعداد 122 مقاله تخصصی درباره دو زبانه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دو زبانه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دو زبانه; Non-native accent; Perception of intelligibility; Perceived personal qualities; Speech perception; Familiarity; Monolingual; Bilingual; Russian accent; Spanish accent; Chinese accent; Indian accent; Native English speakers; Speech-language pathology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دو زبانه; Language impairment; Bilingual; Intervention; Efficacy; Evidence based practice; Deficiencias del lenguaje; Bilingüe; Intervención; Eficacia; Práctica basada en la evidencia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دو زبانه; AoA; age of acquisition; CANS; central auditory nervous system; DPOAE; distortion product otoacoustic emission; F0; fundamental frequency; FFR; Frequency Following Response; FFT; fast Fourier transform; L1; first language; L2; second language; MEG; magnet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دو زبانه; Bilingual; Multilingual; Dual language learner (DLL); Educational outcomes; Social-emotional outcomes; Speech; Language; Communication; Literacy; Reading; Numeracy; Mathematics
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دو زبانه; SLE; systemic lupus erythematosus; CAM; complementary and alternative medicine; CIH; complementary and integrative health; OA; osteoarthritis; RA; rheumatoid arthritis; NIAMS; National Institute of Arthritis and Musculoskeletal & Skin Disease; CHC; commun