کادورین

در این صفحه تعداد 63 مقاله تخصصی درباره کادورین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کادورین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کادورین; As; arsenic; AAS; atomic absorption spectrometer; BAs; biogenic amines; CAD; cadaverine; HIS; histamine; Cd; cadmium; DFS; dry fermented sausages; GF; graphite furnace; HD; high diameter; Pb; lead; LOD; limit of detection; LOQ; limit of quantification; LD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کادورین; ACL5; Acaulis5; ADC; arginine decarboxylase; AIH; Agmatine iminohydrolase; AMADH; amino aldehyde dehydrogenase; AO; aminooxidases; Cad; cadaverine; CDS; coding sequence; CPA; N-carbamoyl-Put amidohydrolase; CuAO; Copper containing amine oxidases; dSAM; de
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کادورین; Goat's milk cheese; Spanish regional cheese; Free amino acids; Biogenic amines; Food safety; Histamine; Tyramine; Putrescine; Cadaverine; Food analysis; Food composition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کادورین; C4D; capacitively coupled contactless conductivity detection; EME; electromembrane extraction; ENB; 1-ethyl-2- nitrobenzene; NPOE; 2-nitrophenyl octylether; DEHP; bis (2-ethylhexyl) phosphate; SLM; supported liquid membrane; Spd; spermidine; Spm; spermine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کادورین; BAs; biogenic amines; HIS; histamine; TRP; tryptamine; PUT; putrescine; CAD; cadaverine; SPD; spermidine; DABS-Cl; dabsyl chloride (4-dimethylaminoazobenzene-4′-sulfony] chloride; DEHP; di-(2-ethylhexyl) phosphate; CEME; on chip electromembrane extracti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کادورین; Phenylethanoid glycosides; Polyamines; Nitric oxide; Water stress; Scrophularia striata; PhGs; Phenylethanoid glycosides; PAs; polyamines; Put; putrescine; Spd; spermidine; Spm; spermine; Cad; cadaverine; PAL; Phenylalanine ammonia-lyase; TAL; Tyrosine am
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کادورین; CSF; cerebrospinal fluid; SAS; subarachnoid space; AQP4; aquaporin-4; PVS; paravascular space; ECS; extracellular space; ISF; interstitial fluid; ICF; intracellular fluid; A488-ca; Alexa Fluor 488 cadaverine; OA-45; Alexa Fluor® 555 Chicken Ovalbumin; Ce
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کادورین; Polyamines; Brassinosteroids; Salt stress; Symbiosis; Medicago truncatula; PAs; polyamines; BRs; brassinosteroids; Put; putrescine; Spd; spermidine; Spm; spermine; Cad; cadaverine; Homspd; homospermidine; MDA; malondialdehyde; Pro; proline; NFR; nitrogen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کادورین; ABTS; 2,2′-Azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid); BAs; biogenic amines; BHA; butylated hydroxyanisole; BHT; butylated hydroxytoluene; CAD, hydrochloride; cadaverine; DPPH; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; EFSA; European Food Safety Authority;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کادورین; CAD; cadaverine; HIS; histamine; LOD; limit of detection; LOQ; limit of quantitation; MAOI; monoaminooxidase inhibitor; NDBA; N-nitrosodibutylamine; NDEA; N-nitrosodiethylamine; NDMA; N-nitrosodimethylamine; NMOR; N-nitrosomorpholine; NPIP; N-nitrosopiper
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کادورین; Dap; diaminopropane; Put; putrescine; Cad; cadaverine; Spd; spermidine; Spm; spermine; Agm; agmatine; Dah; diaminoheptane; Pav; pavettamine; CFU; colony forming units; DPD; 2,2-dipyridyl; MES; 2-(N-morpholino)ethanesulfonic acid; MOPS; 3-(N-morpholino)pro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کادورین; Abz; ortho-aminobenzoic acid; CAD; cadaverine; DNP; 2,4-dinitrophenyl; tBu; tert-butyl ester; Trt; trityl; Fmoc; Fluorenylmethyloxycarbonyl; DMF; Dimethylformamide; TBTU; O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate; HOBt; Hydroxyb
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کادورین; ABA; abscisic acid; ASA; ascorbic acid; BRs; brassinosteroids; C; control; Cad; cadaverine; CAT; catalase; DPPH; 1,1-diphenylpicrylhydrazyl; DW; dried weight; FRSA; free radical scavenging activity; FW; fresh weight; GPOX; guaiacol peroxidase; GR; glutath