آشنایی با موضوع

کاتدولومینسانس (Cathodoluminescence Detector) یا کاتدتابناکی، انتشار نور در زمانی است که یک ماده توسط پرتوی الکترونی برانگیخته می‌شود. پدیده کاتدتابناکی یا کاتدولومینسانس مشابه نورتابناکی است. اما سازوکار تحریک بر اثر تابش پرتوهای الکترونی پرانرژی (با انرژی بیش از کیلو الکترون ولت) که به ماده برخورد می‌کند شکل می‌گیرد. با نفوذ بخش اعظم الکترون‌ها به درون ماده حساس و از دست دادن انرژی، الکترون‌های ماده را کنده و یون ایجاد می‌کند و عملکرد تولید الکترون ثانویه تداوم می‌یابد. این الکترون‌ها به باند هدایت رفته‌اند، حین بازگشت از خود نور متصاعد می‌کنند. مثال کاربردی این پدیده، در لامپ‌های پرتو کاتدی (CRT) می‌باشد. کاتدولومینسانس در میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) یا میکروسکوپ الکترونی تونلی روبشی(STEM) ابزاری است که قابلیت مشخصه‌یابی خواص ترکیبی، نوری و الکترونیکی ماده و ارتباط دادن آنها با مورفولوژی، ریزساختار و ترکیب را در ابعاد میکرو و نانوساختار دارد.
در این صفحه تعداد 699 مقاله تخصصی درباره کاتدتابناکی یا کاتدولومینسانس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کاتدتابناکی یا کاتدولومینسانس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتدتابناکی یا کاتدولومینسانس; ACC; amorphous calcium carbonate; AFM; atomic force microscopy; APT; atom probe tomography; CIP; computer-integrated polarization; CL; cathodoluminescence; EBSD; electron-backscatter diffraction; FEG-SEM; field-emission secondary electron microscopy; FTIR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتدتابناکی یا کاتدولومینسانس; Ceramic; Functional material; Cathodoluminescence; Fusion blanket; Crystallinity; Irradiation damage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتدتابناکی یا کاتدولومینسانس; Cathodoluminescence; Green-yellow emission; Surfaces; Insulators; Metal-hydroxyl bond; Aluminosilicates;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتدتابناکی یا کاتدولومینسانس; Synthetic type Ib diamond; High temperature low pressure annealing; Nitrogen aggregation; Cathodoluminescence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتدتابناکی یا کاتدولومینسانس; Micromechanical characterization; Shale; Nanoindentation; Energy and wavelength dispersive x-ray spectrometry; Scanning electron microscopy; Strength homogenization; Cathodoluminescence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتدتابناکی یا کاتدولومینسانس; Cathodoluminescence; Monte Carlo simulation; Finite-difference time-domain method; Nanometric light spot;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتدتابناکی یا کاتدولومینسانس; Optically stimulated luminescence; Cathodoluminescence; Microdosimetry; Antarctic beaches; Crystalline rocks; Rock surfaces; OSL; Optically stimulated luminescence; CL; cathodoluminescence; EDS; energy dispersive spectroscopy; SAR; single-aliquot regenera
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتدتابناکی یا کاتدولومینسانس; Agate; Quartz; Permian volcanics; Saxony; Trace elements; Oxygen isotopes; Cathodoluminescence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتدتابناکی یا کاتدولومینسانس; Environmental scanning transmission electron microscopy; Raman spectroscopy; Cathodoluminescence; TEM sample temperature measurement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتدتابناکی یا کاتدولومینسانس; Residual damage; Ion-implantation; Arsenic; Silicon; Cathodoluminescence; Positron annihilation spectroscopy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتدتابناکی یا کاتدولومینسانس; Transmission electron microscope; Fluorescence microscope; Cryo-microscopy; Correlative microscopy; Cathodoluminescence; Fluorescent protein;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتدتابناکی یا کاتدولومینسانس; Quartz; Fluid influx; Brittle shear zone; Fluidized cataclasite; Cathodoluminescence; Silicification
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاتدتابناکی یا کاتدولومینسانس; Scanning transmission electron microscopy; Electron energy loss spectroscopy; Cathodoluminescence; Surface plasmons; Excitons; Nano-opticsMicroscopie électronique à transmission en balayage; Spectroscopie de perte d'énergie d'électrons; Cathodoluminescenc