آشنایی با موضوع

تلاش برای کاهش دگرگونی های آب و هوایی Climate change mitigation، نام مجموعه‌ای از کنش‌ها برای محدود کردن اندازه یا نرخ این‌گونه دگرگونی‌ها به ویژه گرمایش جهانی در درازمدت است. تغییر آب و هوایی در حال تبدیل شدن به مهم‌ترین چالش قرن 21 است که از دلایل اصلی آن، انتشار گازهای گلخانه‌ای می باشد. شهرها بیش‌ترین میزان انرژی جهان را مصرف کرده و در پی آن نسبت بزرگی از گازهای گلخانه‌ای را تولید می‌کنند. با این حال، شهرها می‌توانند با توجه به محیط نوآورانه و نقش مدیریت محلی در استفاده از ظرفیت کنش‌گران بخش خصوصی و جامعه مدنی در رویکرد کاهش تغییر آب و هوایی پیش‌تاز باشند. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی است و برای تجزیه و تحلیل یافته ها از بخش های چهارگانه برنامه‌ریزی شهری در ارتباط با کاهش تغییر آب و هوا شامل توسعه شهری، محیط ساخته شده، زیرساخت ها و حمل و نقل همراه با مقایسه تجارب شهرهای مختلف جهان استفاده شده است. در گزارش ارزیابی سال ۲۰۱۴ مجمع بین‌المللی تغییرات آب‌وهوایی، آمده است: «تلاش برای کاهش دگرگونی‌های آب‌وهوایی (مانند) یک کالای مورد نیاز عمومی است؛ (بنابراین)، تغییرات آب و هوایی یک مورد تراژدی برای منابع مشترک است. دست‌یابی به تغییر مؤثر در کاهش دگرگونی های آب‌ و هوایی؛ تا زمانی که هر مصرف‌کننده (فرد، نهاد، یا کشور) در پی منافع خودخواهانه خود به طور مستقل اقدام کند، در عمل کارآمد نخواهد بود، همکاری و اقدام جمعی لازم است. از سوی دیگر، برخی از اقدامات انطباقی، ویژگی های یک کالای خصوصی را دارند و انجام آن به طور مستقیم به افراد، مناطق، یا کشورهای بخصوصی؛ دست کم در کوتاه مدت، مربوط می‌شود. با این حال، تأمین مالی چنین فعالیت های تطبیقی به صورت یک موضوع درخور توجه، به ویژه برای افراد و کشورهای فقیر باقی می ماند.
در این صفحه تعداد 324 مقاله تخصصی درباره کاهش دگرگونی آب و هوایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI کاهش دگرگونی آب و هوایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاهش دگرگونی آب و هوایی; Climate change mitigation; Industry; Marginal abatement cost; Consumption-based CO2 emissions; Sao Paulo; Brazil;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاهش دگرگونی آب و هوایی; Climate change mitigation; Electricity sector; Renewable energy; CO2 emissions; Cooling water consumption; Drought resiliency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاهش دگرگونی آب و هوایی; Water-energy nexus; Climate change mitigation; Energy systems analysis; Capacity expansion planning; Pareto-optimal solutions; Groundwater sustainability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاهش دگرگونی آب و هوایی; Transnational municipal climate networks; Urban planning; Local climate governance; Climate change mitigation; Climate change adaptation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاهش دگرگونی آب و هوایی; Climate change mitigation; Forest; Cascading; Uncertainty; CASTLE_WPM; Wood product model; R; Re-use Scenario (allocates recovered products to the same category of product, thus creating infinite recycling loops); C1; Cascading Scenario 1 (allocates const
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاهش دگرگونی آب و هوایی; Climate change mitigation; Environmental sustainability; Green supply chain management; Risk perception; Multinational corporation; Logistic regression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاهش دگرگونی آب و هوایی; Whole life carbon; Embodied carbon; Construction; Buildings; Climate change mitigation; Science Based Targets; Paris Agreement; CCC; Committee on Climate Change; CCS; Carbon Capture and Storage; DBEIS; Department for Business, Energy and Industrial Strate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاهش دگرگونی آب و هوایی; Climate change mitigation; Feed intensification; Forest disturbance detection; Fuelwood; Livestock; Space-time extremes and features; Smallholder agriculture;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاهش دگرگونی آب و هوایی; Life cycle assessment (LCA); Integrated assessment model (IAM); THEMIS; Climate change mitigation; Transformation pathways; Sustainability assessment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاهش دگرگونی آب و هوایی; Climate change mitigation; Voluntary pro environmental behaviour; Carbon offsetting; Social norms; Online framing experiment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاهش دگرگونی آب و هوایی; Pacific Northwest; Ecosystem services; Silviculture; Forest restoration; Carbon budget; Forest carbon; Climate change mitigation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاهش دگرگونی آب و هوایی; Climate change mitigation; Low emission development strategies; Deep decarbonization; Climate finance; Innovative financial devices; Brazil; Q54; P45; P18; P43; Q43;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاهش دگرگونی آب و هوایی; Global environmental vulnerability; Solar radiation; PV panel acting build skin; Clean energy production; Climate change mitigation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاهش دگرگونی آب و هوایی; GWP; Global Warming Potential; AP; Acidification Potential; EP; Eutrophication Potential; FDP; Fossil Depletion Potential; HTP; Human-toxicity Potential; LCC; Life Cycle Cost; SLCA; social life cycle assessment; MYLCID; Malaysia Life Cycle Inventory Datab
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: کاهش دگرگونی آب و هوایی; Slash-and-char; Open-burning; Rice straw; Climate change mitigation; PM2.5; Polycyclic aromatic hydrocarbons;