ترکیب شیمی درمانی

در این صفحه تعداد 88 مقاله تخصصی درباره ترکیب شیمی درمانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترکیب شیمی درمانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیب شیمی درمانی; DOX; Doxorubicin; MTX; Methotrexate; Cs; Chitosan; mPEG; Methoxypolyethylene glycol; EPR; Enhanced Permeability and Retention; DDS; Drug Delivery System; HRBCs; Human Red Blood Cells; HBP; Human Blood Plasma; Combination chemotherapy; Multi-branched chito
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیب شیمی درمانی; Combination chemotherapy; Lung cancer; Mathematical modeling and computational simulation; Gemcitabine and cisplatin; Pharmacokinetics and pharmacodynamics; 2D; Two-dimensional; AUC; Area-under-the-curve; CDDP; Cisplatin (cis-diamminedichloroplatinum(II))
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیب شیمی درمانی; RTKs; Receptor tyrosine kinases; VEGF; vascular endothelial growth factor; VEGFR-2; vascular endothelial growth factor receptor-2; PDGFR-β; platelet-derived growth factor receptor-β; EGFR; epidermal growth factor receptor; ATP; adenosine triphosphate; N
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیب شیمی درمانی; Anti-angiogenic therapy; Chemotherapy; Combination chemotherapy; Epidermal growth factor receptor (EGFR) inhibition; Molecularly targeted therapy; Pancreatic cancer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ترکیب شیمی درمانی; Carcinome pulmonaire non à petites cellules; Tomographie à émission de positons; Polychimiothérapie; Valeur prédictive des tests; Tomodensitométrie; Non small cell lung carcinoma; Positron emission tomography; Predictive value of tests; Combination