پیش پردازش اطلاعات

در این صفحه تعداد 81 مقاله تخصصی درباره پیش پردازش اطلاعات که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI پیش پردازش اطلاعات (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیش پردازش اطلاعات; Liver transplantation; Data preprocessing; Data mining; Principal component analysis; Ranking; Association rule mining algorithms; Survival prediction model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیش پردازش اطلاعات; Data mining; Data stream; Concept drift; Data preprocessing; Data reduction; Feature selection; Instance selection; Data discretization; Online learning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیش پردازش اطلاعات; Baseline correction; Asymmetric least squares; Chromatography; Chemometrics; Peak detection; Data preprocessing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیش پردازش اطلاعات; Data preprocessing; Data reduction; Missing values imputation; Noise filtering; Dimensionality reduction; Instance reduction; Discretization; Data mining
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیش پردازش اطلاعات; Kernel partial least squares; Stochastic gradient boosting; Kernel net analyte preprocessing; Overfitting; Multivariate data modeling; Data preprocessing
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیش پردازش اطلاعات; AS; autoscaling; ATR; attenuated total reflectance; BC; baseline correction; CART; classification and regression tree; DP; data preprocessing; Drv; derivative; FTIR; Fourier transform infrared; HD; high-dimensional; IR; infrared; KBr; kalium bromide; LDA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: پیش پردازش اطلاعات; Data independent acquisition; Data preprocessing; Normalization; Differential expression; AP-MS; Affinity purification - mass spectrometry; DDA; Data dependent acquisition; DIA; Data independent acquisition; FDR; False discovery rate; pROC; Pseudo recei