فضای طراحی

در این صفحه تعداد 126 مقاله تخصصی درباره فضای طراحی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فضای طراحی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فضای طراحی; AMMS; accurate mass spectrometry; AQbD; analytical quality-by-design; ASME; American Society of Mechanical Engineers; ATP; analytical target profile; CQA; critical quality attributes; DoE; design of experiments; DQ; design qualification; DS; design space;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فضای طراحی; robustness; quality by design; biopharmaceutical; drug product; formulation; manufacturing process; design space; BLA; biological license application; BPDG-FPS; Biophorum Development Group-Formulation Point Share; CQA; critical quality attribute; CPP; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فضای طراحی; API; active pharmaceutical ingredient; CMAs; critical material attributes; CCS; critical control strategy; CPPs; critical process parameters; CQAs; critical quality attributes; DoE; design of experiments; DS; design space; ICH; International Council for H
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فضای طراحی; API; active pharmaceutical ingredient; BCS; biopharmaceutics classification system; DoE; design of experiments; DS; design space; DSC; differential scanning calorimetry; FDA; food and drug administration; HME; hot melt extrusion; HPLC; high performance li
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فضای طراحی; quality by design; tablets; brivanib alaninate; design space; control strategy; critical quality attributes; critical process parameters; critical material attributes; dissolution; porosity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فضای طراحی; Design space; Process robustness; Ethanol precipitation; Danhong injection; Quality by design; AC; active ingredient content (mg g−1); ACR; active ingredient recovery (%); AEA; the amount of ethanol added (mL g−1); ANOVA; analysis of variance; ARD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فضای طراحی; GEMANOVA; PARAFAC; ANOVA; factorial design; design space; Quality by Design (QbD); solid dispersion; X-ray diffractometry; image analysis; multivariate analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فضای طراحی; ARD; average relative deviation; BV; bed volume; CPPs; critical process parameters; CQAs; critical quality attributes; C0i; concentration of saponin i in the loading solution (mg/g); Cei; concentration of saponin i in the elution solution (mg/g); CeTS; to