تخلیه مانع دی الکتریک

در این صفحه تعداد 424 مقاله تخصصی درباره تخلیه مانع دی الکتریک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تخلیه مانع دی الکتریک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخلیه مانع دی الکتریک; Dielectric barrier discharge; Tapered-bed reactors; Plasma starch modifications; Plasma fluidized-bed conditions; Non-thermal plasma emission spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخلیه مانع دی الکتریک; Dielectric barrier discharge; Arsenic hydride; Hydride generation atomic absorption spectrometry; Atomic fluorescence spectrometry; Atomic emission spectrometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخلیه مانع دی الکتریک; Ozone synthesis; Non-thermal plasma; Surface discharge; Dielectric barrier discharge; Discharge characteristic diagnosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخلیه مانع دی الکتریک; Surface discharge plasma; Spray reactor; Zygosaccharomyces rouxii; Microbial inactivation; APPJ; atmospheric pressure plasma jet; ATCC; American Type Culture Collection; DBD; dielectric barrier discharge; NCBI; National Center for Biotechnology Informatio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخلیه مانع دی الکتریک; Phenol; Organic acids; Dielectric barrier discharge; Water treatment; Carbon mass balance; Hydrochlorothiazide;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخلیه مانع دی الکتریک; DBD; dielectric barrier discharge; VOC; volatile organic compounds; SS; stainless steel; HV; high voltage; MFC; mass flow controller; LV; low voltage; YSZ; yttria-stabilized zirconia; VITO; flemish institute for technological research; GC; gas chromatogra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخلیه مانع دی الکتریک; Hydride generation; Selenium; Dielectric barrier discharge; Quartz tube atomizer; Atomization mechanism;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخلیه مانع دی الکتریک; DBD; dielectric barrier discharge; ESPs; electrostatic precipitators; NTP; non-thermal plasma; WFGD; wet flue gas desulphurization; Mercury oxidation; Dielectric barrier discharge; Wet process; Plasma;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخلیه مانع دی الکتریک; Plasma decontamination; Dielectric barrier discharge; Ferroelectric materials; Pollutant removal; VOC's removal; Packed-bed plasma reactor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخلیه مانع دی الکتریک; Atmospheric pressure plasma; Dielectric barrier discharge; Surface modification; Honeycomb structure; PLA; Cell proliferation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخلیه مانع دی الکتریک; DBD; dielectric barrier discharge; NTAPP; nonthermal atmospheric-pressure plasma; dH2O; distilled water; EO; ethylene oxide; AFM; atomic force microscopy; XRD; X-ray diffraction; XPS; X-ray photoelectron spectroscopy; PBS; phosphate-buffered saline; OD; o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخلیه مانع دی الکتریک; CAP; cold atmospheric plasma; DBD; dielectric barrier discharge; PV; peak voltage; PRF; pulsed repetition frequency; HGFs; human gingival fibroblasts; HEKs; human epithelial keratinocytes; Cold atmospheric plasma; Oral biofilm; Soft reline oral palatal ob
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخلیه مانع دی الکتریک; Nanocomposite coating; Atmospheric pressure plasma; Dielectric barrier discharge; Colloidal suspension; Wood; Aerosol-assisted deposition;