دریچه خروجی دریچه باز

در این صفحه تعداد 20 مقاله تخصصی درباره دریچه خروجی دریچه باز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دریچه خروجی دریچه باز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دریچه خروجی دریچه باز; Butanol; Dual fuel engines; Post injection for soot reduction; Injection strategies for dual fuel engines; Engine emissions; Alternative fuels for engines; BDES; butanol to diesel energy share; BMEP; brake mean effective pressure; BSFC; brake specific fue
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دریچه خروجی دریچه باز; Dual-fuel combustion; Conventional single diesel injection timing; Split injection mode; ADIT; After Diesel Injection Timing; AMDIT; After Main Diesel Injection Timing; ASOC; After Start of Combustion; ASOI; After Start of Injection; BMEP; Break Mean Effe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دریچه خروجی دریچه باز; AHRR; apparent heat release rate; ATDC; after top dead center; BDC; bottom dead center; CFD; computational fluid dynamics; CRIN; common rail injector; EGR; exhaust gas recirculation; ERC; Engine Research Center; EVO; exhaust valve opening; FSN; filter smo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دریچه خروجی دریچه باز; aTDC; After top dead center; BOB; Blendstock for oxygenate blending; bTDC; Before top dead center; CA50; Crank angle at which 50% of the fuel mass has been burned; CAD; Crank angle degrees; cc; Cubic centimeters; CoV; Coefficient of variation; CO2; Carbon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دریچه خروجی دریچه باز; 32/40DF and 51/60DF; Engine models from M/S MAN Diesel; 34DF and 50DF; Engine models from M/S Wartsila; BDC; Bottom dead centre; BMEP; Brake mean effective pressure; C-10 DFNG; C-12 DFNG, and C-15 DFNG, Engine models from M/S Caterpillar; CA; Crank angle;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دریچه خروجی دریچه باز; High compression ratio; Electromagnetic valve train; Knock; Later EVO; Scavenging effect; GCR; geometric compression ratio; EMVT; electromagnetic valve train; EVO; exhaust valve opening; IVC; intake valve closing; AF; air fuel ratio; BSFC; break specific
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دریچه خروجی دریچه باز; AKI; anti-knock index (RON + MON)/2; bTDC; before top dead center; CA50; crank angle location where 50% of the fuel mass has burned; CAD; crank angle degrees; CFD; computational fluid dynamics; DI; direct injection; EVC; exhaust valve closing; EVO; exha
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دریچه خروجی دریچه باز; ATDC; after top dead centre; BSFC; brake specific fuel consumption; CA; crank angle; CAI; controlled auto-ignition; CO; carbon monoxide; COVIMEP; covariance of the indicated mean effective pressure; dP/dθ; rate of pressure rise; ECR; effective compressio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دریچه خروجی دریچه باز; ATS; Anti-thrust side; ABDC; After bottom dead centre; ATDC; After top dead centre; BDC; Bottom dead centre; BBDC; Before bottom dead centre; BTDC; Before top dead centre; COG; Centre of gravity; CWS; Continuous wavelet spectrum; EHL; Elasto-hydrodynamic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دریچه خروجی دریچه باز; BDC; bottom dead center; CFD; computational fluid dynamics; EVC; exhaust valve closing; EVO; exhaust valve opening; LUD; linear upwind difference; MARS; monotone advection and reconstruction scheme; RANS; Reynolds-Averaged Navier-Stokes; SPC; scavenge p
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دریچه خروجی دریچه باز; ATDC; after top dead centre; CAI; controlled auto ignition; CA10; crank angle of 10% burned mass fraction; CFD; computational fluid dynamics; CI; compression ignition; CMCVs; charge motion control valves; EVC; exhaust valve closing; EVO; exhaust valve ope
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دریچه خروجی دریچه باز; BSFC; brake specific fuel consumption [g/kW h]; BTDC; before top dead center; CNG; compressed natural gas; CR; compression ratio; DI; direct injection; EVO; exhaust valve opening; EHN; ethylexyl nitrate; EGR; exhaust gas recirculation; IVC; inlet valve c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دریچه خروجی دریچه باز; aTDC; after top dead centre; CA; crank angle; CAI; controlled auto-ignition; CI; compression ignition; COVIMEP; covariance of the IMEP; DI; direct injection; EVC; exhaust valve closing; EVO; exhaust valve opening; GDI; gasoline direct injection; HCCI; hom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دریچه خروجی دریچه باز; ATDC; After Top Dead Center; ACT; apparent combustion time; CAD; Crank Angle Degree (degrees to top dead center); CARB; California Air Resources Board; CFD; computational fluid dynamics; CO; carbon monoxide; COSSO; Component Selection and Smoothing Operat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دریچه خروجی دریچه باز; Natural gas; Dual-fuel engine; CFD; Injection timing; Combustion; Emission; AFR; airfuel ratio; API; after pilot injection; APID; advanced pilot injection degree; ATDC; after top dead center; BMEP; brake mean effective pressure; BTE; brake thermal efficie
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دریچه خروجی دریچه باز; HCNG mixture; Combustion; Performance; Heat release rate; Mass burn fraction; B20; 20% (v/v) biodiesel blend; BMEP; brake mean effective pressure; BSEC; brake specific energy consumption; BSFC; brake specific fuel consumption; bTDC; before TDC; BTE; brake
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دریچه خروجی دریچه باز; ATDC; after top dead center; BDC; bottom dead center; BTDC; before top dead center; CFD; computational fluid dynamics; DI; direct injection; EGR; exhaust gas recirculation; EVC; exhaust valve closing; EVO; exhaust valve opening; HCCI; homogeneous combusti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دریچه خروجی دریچه باز; A/F ratio; air fuel ratio; ABDC; after bottom dead center; AKI; anti knock index; ASOS; after start of spark; ASOI; after spark of injection; ATDC; after top dead center; Bio; Biological; BBDC; before bottom dead center; BTDC; before top dead center; CA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دریچه خروجی دریچه باز; ATDC; after top dead center; BTDC; before top dead center; BSFC; brake specific fuel consumption; CFD; Computational Fluid Dynamics; DI; direct injection; EGR; exhaust gas recirculation; EVC; exhaust valve closing; EVO; Exhaust Valve Opening; HRR; heat re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دریچه خروجی دریچه باز; Bio-ethanol; GDI engine; Optical measurements; ABDC; after bottom dead centre; AFR; air fuel ratio; ASOS; after start of spark; ATDC; after top dead centre; BBDC; before bottom dead centre; Bio; biological; BMEP; brake maximum effective pressure; BTDC; be