فاکتور H

در این صفحه تعداد 101 مقاله تخصصی درباره فاکتور H که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فاکتور H (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور H; FB; factor B; TCC; terminal complement complex; FH; factor H; Clu; clusterin; C1Inh; C1 inhibitor; CRP; C-reactive protein; ELISA; enzyme linked immunosorbent assay; AED; anti-epileptic drugs; CNS; central nervous system; WNRTB; Wales Neuroscience Researc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور H; C3aR; C3a receptor; C5aR1/2; C5a receptor 1/2; CLP; cecal ligation and puncture; CXCR4; C-X-C chemokine receptor type 4; DAMPs/PAMPs; damage-/pathogen-associated molecular patterns; Efb; extracellular fibrinogen-binding protein; ERK; extracellular signal-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور H; AMOP; adhesion-associated domain present in MUC4 and other proteins; C4BP; C4b-binding protein; CCP; complement control protein; CR1; complement receptor 1; CR3; complement receptor 3; CS; chondroitin sulfate; CSMD; CUB and Sushi multiple domains; DAF; de
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور H; SCR; short consensus repeats; GBM; glomerular basement membrane; HSPG; heparan sulfate proteoglycans; Glomerular basement membrane; Heparan sulfate; Complement; Factor H; Alternative pathway;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور H; anti-B PS IgM Ab; anti-serogroup B capsular polysaccharide IgM antibodies; BCA; bactericidal activity test; CFU; colony forming unit; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; fH; factor H; fHbp; factor H-binding protein; GMT; geometric mean titre; IMD; i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور H; Ab; antibody/antibodies; MBL; mannose binding lectin/s; Ag; antigen/s; FH; Factor H; FI; Factor I; MAC; membrane attack complex; mAb; monoclonal antibody/ies; TF; tissue factor; HF; hemorrhagic fever; APLS; anti-phospholipid syndrome; aPL; anti-phospholip
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور H; aHUS; atypical hemolytic uremic syndrome; aPL; antiphospholipid antibodies; APS; antiphospholipid syndrome; CRF; complement regulatory factors; CTD; connective tissue diseases; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assays; FH; factor H; HRP; hydrogen peroxid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور H; CR2; Complement Receptor 2; CSF; cerebrospinal fluid; EDSS; Extended Disability Status Scale; fI; factor I; fH; factor H; MSSS; Multiple Sclerosis Severity Score; NFL; neurofilament-light; OND; other neurological disease; RCA; regulator of complement acti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور H; AP; alternative pathway; CH50; the amount of serum (μl) giving 50% hemolysis of sheep erythrocytes; CFD; complement fixation diluents buffer; CP; classical pathway; DIC; disseminated intravascular coagulation; EGF; endothelial growth factor domain; FB; F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور H; C3; complement C3; FB; factor B; A2M; alpha-2 macroglobulin; TEP; thioester-containing proteins; TED; thioester domain; ANA; anaphylatoxin; MG; macroglobulin; C345c; C-terminal of C3, C4 and C5; FH; factor H; CR1; complement receptor 1; CR2; complement re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور H; NulO; nonulosonate; LOS; lipooligosaccharide; LNnT; lacto-N-neotetraose; Lst; LOS sialyltransferase; FH; factor H; FB; factor B; FD; factor D; MASP-2; Mannan binding lectin associated serine protease 2; FHL-1; Factor H-like protein 1; FHR-1; Factor H-rela
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور H; AP; alternative pathway of complement; CARPA; complement activation-related pseudoallergy; CCP; complement control protein domain; CFHR1; factor H-related protein 1; CrEL; Cremophor EL; FH; factor H; FH1-4; CCPs 1-4 of FH; FH15-20; CCPs 15-20 of FH; mAb;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور H; CCP; complement control protein domain; CR3; complement receptor type 3 (CD11b/CD18); CR4; complement receptor type 4 (CD11c/CD18); FH; factor H; MDM; monocyte-derived macrophages; Sap2; secreted aspartic protease 2; Candida albicans; Complement; CR3; Fac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فاکتور H; AP; alternative pathway; aHUS; atypical hemolytic uremic syndrome; CP; classical pathway; CR1; complement receptor 1; DAF; decay accelerating factor; DDD; dense deposit disease; EM; electron microscopy; FB; factor B; FD; factor D; FH; factor H; FI; factor