فدرال رزرو

در این صفحه تعداد 215 مقاله تخصصی درباره فدرال رزرو که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فدرال رزرو (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فدرال رزرو; ALA; 5-aminolevulinic acid; ALAS; 5-aminolevulinic acid synthase; LS-ALAS; 5-aminolevulinic acid synthase from Laceyella sacchari; Suc; succinyl-CoA synthase; Ppk; polyphosphate kinase; 5-Aminolevulinic acid; 5-Aminolevulinic acid synthase; ATP regenerati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فدرال رزرو; ASW; artificial sea water; DCM; dry cell mass; DHA; docosahexaenoic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; DPA; docosapentaenoic acid; ARA; arachidonic acid; FAME; fatty acid methyl ester; LC-PUFA; long chain polyunsaturated fatty acid; DDI; deionized distille
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فدرال رزرو; A; irradiated area of the photobioreactor (m2); B; batch; BChl; bacteriochlorophyll (mg/L); dw; dry-weight (g/L); F/D; fill and draw; FB; fed-batch; h; height of the cylindrical reactor (m); HPR; hydrogen production rate (mL H2/L h); HPRavg; average hydr