تشخیص فلورسنت

در این صفحه تعداد 543 مقاله تخصصی درباره تشخیص فلورسنت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تشخیص فلورسنت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص فلورسنت; Graphene; Graphene-based magnetic composites; Magnetic solid-phase extraction; Adsorption mechanism; Organic pollutants; Biological macromolecules; Metal ions; APTES; (3-aminopropyl) triethoxysilane; APB; aminophenylboronic acid; CD; cyclodextrin; CE; cap
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص فلورسنت; Fluorescence detection; Molecularly imprinted nanoparticles; Transferrin; Fluorescence quenching; Near infrared fluorescence spectroscopy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص فلورسنت; TCs; tetracyclines; TC; tetracycline; OTC; oxytetracycline; CTC; chlortetracycline; DC; doxycycline; MRL; maximum residue limit; HPLC; high performance liquid chromatography; UV; ultraviolet detection; DAD; diode-array detector; FL; fluorescence detection
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص فلورسنت; AFT B1; aflatoxin B1; AFT B2; aflatoxin B2; AFT G1; aflatoxin G1; AFT G2; aflatoxin G2; IAC; immunoaffinity cartridge; HPLC; high-performance liquid chromatograph; FLD; fluorescence detection; LOD; limit of detection; ANOVA; analysis of variance; Referenc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص فلورسنت; Highly hydrophobic liquids; Saturation limit; Silicone swelling; Passive dosing; Algal growth inhibition; Hydrophobicity cut-off; CD; cross section; DAD; diode array detection; DDB; dodecylbenzene; DIN; German Institute for Standardization; EC; effective
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص فلورسنت; Polydopamine (PDA); Sorption-based extraction; Adsorbents; Sample pretreatment; Solid-phase extraction (SPE); Solid-phase microextraction (SPME); Stir bar sorptive extraction (SBSE); Magnetic solid-phase extraction (MSPE); AA; acrylamide; BMOs; binary met
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص فلورسنت; 17β-E2; 17β-Estradiol; 4-VP; 4-vinylpyridine; 5-DTAF; 5-(4,6-dichlorotriazinyl) aminofluorescein; AIBN; 2,2azobisisobutyronitrile; AMPS; Acrylamido-2-methyl-1-propanesulfonic acid; APTS; 3-aminopropyltrimethoxysilane; ATRP; Atom transfer radical polymer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص فلورسنت; Biological and environmental matrices; Biosensors; Drug analysis; Magnetic-MIP; MISPE; MISPME; AIBN; 2,2azobisisobutyronitrile; ASA; Acetylsalicylic acid; CEL; Celecoxib; CF; Cephalosporin; CNT; Carbon nanotubes; COC; Cocaine; CV; Cyclic voltammetry; DFC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص فلورسنت; Environmental analysis; Food analysis; Magnetic separation; MMIP; Molecularly imprinted polymer; 4-VP; 4-vinylpyridine; AHL; Gram-negative bacterial quorum signaling molecule; AM; Acrylamide; APS; Ammonium persulfate; APTES; 3-aminopropyltriethoxysilane;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص فلورسنت; API; active pharmaceutical ingredient; LC; liquid chromatography; IEX; ion exchange chromatography; HILIC; hydrophilic interaction chromatography; IPC; ion-pair chromatography; micel; micellar chromatography; NPLC; normal phase chromatography; RPLC; rever
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص فلورسنت; Carbon nanotubes; Coatings; Food; Graphene; Metal-organic frameworks; Nanomaterials; Nanoparticles; Sorbents; µdSPE; micro-dispersive solid-phase extraction; 17β-E2; 17β-estradiol; AAS; atomic absorption spectroscopy; AMT; 2-amino-5-mercapto-1,3,4-thia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص فلورسنت; ASE; Accelerated solvent extraction; DLLME; Dispersive liquid-liquid microextraction; DMAE; Dynamic microwave-assisted extraction; ECD; Electron-capture detector; FD; Fluorescence detection; FID; Flame-ionization detection; FMAE; Focused microwave-assiste