آشنایی با موضوع

به وزن ثبت شده بلافاصله پس از برداشت گیاه یا بخشی از یک گیاه وزن تر(در مقابل وزن خشک) گفته می شود. در واقع هنگامی که مقدار کمی از بافت زنده وزن می شود، وزن تر را به دست می آوریم. وزن تر گیاه، وزن هنگام برداشت آن است.
در این صفحه تعداد 440 مقاله تخصصی درباره وزن تر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI وزن تر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; ABTS; 2,2′-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid; Chl; chlorophyll; CRD; complete randomized design; DMF; N, N-dimethylformamide; DPPH; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; FRAP; ferric reducing antioxidant power; FW; fresh weight; TF; total flav
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; Salicylic acid; Folate receptor; At5G27830; qPCR; Metabolic engineering; SA; salicylic acid; FBP; folate binding protein; 5-MTHF; 5-methyltetrahydrofolate; FA-EDA-FITC; folic acid conjugated with fluorescein isothiocyanate; FW; fresh weight; DW; dry weigh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; Selenate; Radish; Broccoli; Glucosinolates; Biofortification; Se; Selenium; SE; Sinigrin equivalents; FW; Fresh weight; DW; Dry weight; HPLC; High performance liquid chromatography; LCMS; Liquid chromatography-mass spectrometry; PDA; Photodiode array;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; RT-PCR; reverse transcription polymerase chain reaction; MEP; methylerthiol 4-phosphate; IDP; isopentenyl diphosphate; DMADP; dimethylallyl diphosphate; GPP; geranyl diphosphate; FDP; farnesyl diphosphate; GGPPS; geranylgeranyl diphosphate synthesis; DXR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; AC; Antioxidant Capacity; AICR; American Institute for Cancer Research; AOB; Antioxidant/Oxidant Balance; DPPD; N,N-diethyl-p-phenylenediamine; EFSA; European Food Safety Authority; FL; fluorescein, 3′,6′-dihydroxy-3H-spiro[2-benzofuran-1,9′-xanthen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; CD; controlled deterioration; DW; dry weight; EPPO; elevated partial pressure of oxygen; EGSSG/2GSH; glutathione half-cell reduction potential; FW; fresh weight; GSH; glutathione; GSSG; glutathione disulphide; HGGT; homogentisate geranylgeranyl transferas
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; APX; ascorbate peroxidase; Arabidopsis; Arabidopsis thaliana; ASA; reduced ascorbate; ASC; total ascorbate; CAT; catalase; CAE; chlorogenic equivalents; Chla; chlorophyll a; Chlb; chlorophyll b; DHA; dehydroascorbate (oxidised ascorbate); DW; dry weight;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; Ba; blue aleurone; BHT; butylated hydroxytoluene; DW; dry weight; FW; fresh weight; Pp; purple pericarp; TAC; total antheraxanthin content; TALC; total α-carotene content; TBC; total β-carotene content; TCC; total carotenoid content; TLC; total lutein c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; A; CO2 assimilation rate; APX; ascorbate peroxidase; Ci; internal CO2 concentration; CAT; catalase; E; transpiration; EiC; instantaneous carboxylation efficiency; FW; fresh weight; gs; stomatal conductance; H2O2; hydrogen peroxide; MDA; malondialdehyde; R
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; ABA; abscisic acid; BR; brassinolide; Chl; chlorophyll; CAT; catalase; DW; dry weight; FC; field capacity; FW; fresh weight; Gs; stomatal conductance; MDA; malondialdehyde; RWC; relative water content; Pn; net photosynthetic rate; POD; peroxidase; RC; rel
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; DW; dryweight; EC; electrical conductivity; FW; fresh weight; LED; light emitting diode; PT; pour through; Antioxidant responses; Biomass; Nutritional balance; Osmolytes; Photosynthetic parameters; Water relations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; Pig carcase; Anaerobic digestion; Animal by-product; Carcase disposal; Fallen stock; AD; anaerobic digestion; ABP; animal by-products; BSE; bovine spongiform encephalopathy; CFU; colony-forming units; C:N; carbon:nitrogen ratio; EC; European Commission; E
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; Ascophyllum nodosum extract; Tomato; Drought stress; Dehydrin; Osmolytes; Plant biostimulant; Abiotic stress tolerance; 2-ME; 2-mercapthoethanol; ABA; abscisic acid; ANE; Ascophyllum nodosum extract; DW; dry weight; EBIC; European Biostimulant Industry Co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; 4-OH-SDZ; 4-hydroxysulfadiazine; AC; autoclaved; AD; anaerobic digestion; AMO; amoxicillin; B; batch; CIP; ciprofloxacin; CTC; chlortetracycline; DaFX; danofloxacin; DC; doxycycline; DM; dry matter; ENR; enrofloxacin; FW; fresh weight; HRT; hydraulic rete
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; A; CO2 assimilation; ABA; abscisic acid; DAS; days after sowing; DW; dry weight; E; water transpiration; FW; fresh weight; GAs; gibberellins; GID1; GIBBERELLIN-INSENSITIVE DWARF 1; gs; stomatal conductance; H2O2; hydrogen peroxide; MDA; malondialdehyde; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; BCF; Bioconcentration factor (e.g. root concentration vs. soil concentration); COD; Chemical oxygen demand; CW; Change in weight; DO; Dissolved oxygen; DW; Dry weight; EC; Electrical conductivity; FW; Fresh weight; GRO; Gentle remediation options; ICP-MS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; BHA; butylated hydroxyanisole; BHT; butylated hydroxytoluene; EtOAc; ethyl acetate; GAE/g fw; mg of gallic acid equivalents per gram of fresh weight; TFC; total flavonoid content; TPC; total phenolic content; QE/g fw; mg of quercetin equivalents per gram
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; ANOVA; analysis of variance; AsA; ascorbic acid; APX; ascorbate peroxidase; Car; carotenoid; CAT; catalase; Chl; chlorophyll; CRD; completely randomized design; DW; dry weight; EC; electrical conductivity; EL; electrolyte leakage; FW; fresh weight; HCA; h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; AP; aminopeptidase; CP; carboxypeptidase; EP; endopeptidases; E-64; L-trans-epoxysuccinyl-leucylamide-4-guanidino-butane; FW; fresh weight; LAP; leucine aminopeptidases; MW; molecular weight; PAP; proline aminopeptidases; PMSF; phenylmethylsulfonylfluorid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; PGPB; Plant growth promoting bacteria; 2-DE; Two-dimensional gel electrophoresis; MS; Mass spectrometry; PM; Plasma membrane; MAMPs; Microbe-associated molecular patterns; ER; Endoplasmic reticulum; nr; Never ripe; wt; Wild type; Bm; Bacillus megaterium s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; 1-MPC; 1-methylcyclopropene; ABA; abscisic acid; ACO1; 1-aminocyclopropane-1-carboxylate oxidase; ACS1; 1-aminocyclopropane-1-carboxylate synthase; AM; amylose; ANS; anthocyanidin synthase; ASE; artificial spurs extinction; AP; amylopectin; BA; 6-benzylad
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; Solanaceae; Agricultural residues; Biomass utilization; Non-destructive sensor; Abiotic stress; ANTH_RG; anthocyanin index excited with red and green light; BER; blossom end rot; BFRR_UV; blue-to-far-red fluorescence ratio excited with UV; DAT; days after
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; Cotton (Gossypium hirsutum L.); Floral bud; Hormones; Plant growth regulators; Sucrose; ABA; abscisic acid; 6-BA; N6-benzyladenine; CTKs; cytokinins; DPC; dimethyl piperidinium chloride; DW; dry weight; ES; early stage of floral bud differentiation; GA3;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; CO2 gas exchange; Chlorophyll lipids and fatty acids; Photosynthetic apparatus; Ultrastructura of chloroplasts; CCA; Canonical Correspondence Analysis; Chl a, Chl b; chlorophyll a, b; DGDG; digalactosyldiacylglycerol; DW; dry weight; FA; fatty acids; FAME
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; AAT; alpha-1 antitrypsin; AATD; alpha-1 antitrypsin deficiency; COPD; chronic obstructive pulmonary disease; hAAT; human alpha-1 antitrypsin; prAAT; plant recombinant alpha-1 antitrypsin; SDS-PAGE; sodium dodecyl sulfide-polyacrylamide gel electrophoresis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; a.i.; available ingredient; ANOVA; analysis of variance; APP; apple polyphenols; CFU; colony-forming units; DPPH; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; FC; fresh-cut; FDA; Food and Drug administration; FW; fresh weight; GRAS; generally recognized as safe; HPC; h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; aNDF; neutral detergent fiber assayed with a heat stable amylase and expressed inclusive of residual ash; ADF; acid detergent fiber expressed inclusive of residual ash; cfu; colony forming units; DM; dry matter; FA; fatty acids; FC; fermentation coefficie
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; A; net photosynthesis rate; DW; dry weight; E; transpiration rate; FW; fresh weight; gs; stomatal conductance; GSH; reduced glutathione; GST; glutathione-S-transferase; H2O2; hydrogen peroxide MDA malondialdehyde; PPFD; photosynthetic photon flux density;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; Strawberry; LPS; Human Dermal Fibroblast; Inflammation; Oxidative stress; Antioxidant response; Prevention; 2-DG; 2-deoxyglucose; 2,4 DNP; 2,4-Dinitrophenol; ABB; annexin binding buffer; ABTS; 2,20-azino-bis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) diammo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; Vaccinium; Transcriptome; Flavonoid biosynthesis; Anthocyanin biosynthesis; Fruit development; 4CL; 4-coumarate-CoA ligase; ANS; anthocyanidin synthase; BB; blue-stage Bluecrop fruit; BBP; pulp of blue, ripe-stage Bluecrop cultivar fruit; BBS; skin of blu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; Maize; Heavy metals; Antioxidants; Amelioration of oxidative stress; CAT; catalase; D4SA; [3,4,5,6-2 H4]-salicylic acid; DAB; 3,3′-diaminobenzidine; DW; dry weight; FW; fresh weight; MDA; malondialdehyde; NBT; nitro blue tetrazolium chloride; SOD; super
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; CAE; Caffeic acid equivalents; CatE; Catechin equivalents; DE; Dry extract; DW; Dry weight; EβC; β-Carotene equivalents; FRAP; Ferric ion reducing antioxidant powder; FW; Fresh weight; GAE; Gallic acid equivalents; ORAC; Oxygen radical absorbance capaci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; AB; Anthon and Barrett (2003); SW; Schwimmer and Weston (1961); ACSOs; S-alk(en)yl-l-cysteine sulfoxides; TSs; thiosulfinates; fw; fresh weight; CV; coefficient of variation; w/v; weight/volume; DNPH; 2,4-dititrophenylhidrazine; Pyruvate; Onion; Allium ce
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; Animal-derived food; Brominated flame retardant; Building material; Enantiomeric fraction; Contamination; Depuration; BW; Body weight; EF; Enantiomeric fraction; fw; Fresh weight; HBCDD; Hexabromocyclododecane; lw; Lipid weight; XPS; Extruded polystyrene;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; Chilling stress; Orysastrobin; Reactive oxygen species; Transpiration rate; Transplanting injury; ABA; abscisic acid; ACC; 1-amino cyclopropane-1-carboxylic acid; SOD; superoxide dismutase; APX; ascorbate peroxidase; FW; fresh weight; DW; dry weight; AsA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; AM-B; alternative Mexican breakfast; AOX; antioxidant capacity; CGC/MS; gas chromatography-mass spectrometry; DP; dietary pattern; FA; fatty acid; FW; fresh weight; HCA; Hierarchical cluster analysis; HS-SPME; headspace solid-phase micro-extraction; IF;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; ADF; acid detergent fibre; aNDF; neutral detergent fibre; AN; ammonia nitrogen; BA; butyric acid; CAP; calcium propionate; cfu; colony-forming units; DM; dry matter; FA; formic acid; FW; fresh weight; LAB; lactic acid bacteria; PA; propionic acid; PD; pot
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; APX; ascorbate peroxidase; CAT; catalase; COS; chitooligomer; DD; degree of deacetylation; DP; degree of polymerization; FW; fresh weight; H2O2; hydrogen peroxide; MDA; malondialdehyde; O2−; superoxide radical; OH−; hydroxyl radical; POD; peroxide enz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; Ammonium; Ammonium toxicity; Nitrate; Nitrate reductase; Nitrogen metabolism; Plant sucession; DW; dry weight; FW; fresh weight; N; nitrogen; NH4+; ammonium; NO2−; nitrite; NO3−; nitrate; NR; nitrate reductase; NRA; nitrate reductase activity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; APX; ascorbate peroxidase; AsA; ascorbate; CAT; catalase; DHA; dehydroascorbate; DHAR; dehydroascorbate reductase; FW; fresh weight; GPX; glutathione/guaiacol peroxidase; GR; glutathione reductase; GSH; glutathione; GSSH; glutathione disulfide; KPB; K-pho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; ABA; abscisic acid; FTSW; fraction of transpirable soil water; LC-MS; high-performance liquid chromatography coupled with mass spectrometry; RWC; relative water content; Wd; dry weight; Wf; fresh weight; Wt; turgescent weight; Helianthus annuus; Water s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; AA; antioxidant activity; ABTS; 2,2′-azinobis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid); AF; alcoholic fermentation; AGM; agmatine; BAs; biogenic amines; BHT; butylated hydroxytoluene; CAD; cadverine; DOC; Denominazione Origine Controllata; DOCG; Denomina
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; CCD; carotenoid cleavage dioxygenase; CHYB; β-carotene hydroxylase; DAFB; days after full bloom; DMAPP; dimethylallyl diphosphate; FPP; farnesyl diphosphate; FPPS; farnesyl diphosphate synthase; FW; fresh weight; GGPP; geranylgeranyl diphosphate; GGPS; g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; ANOVA; Analysis of Variance; ARW.g.; Absolute Rhizosheath Weight; CRI; Crops Research Institute; CSIR; Council for Scientific and Industrial Research; DW(s); Dry Weight(s); FC; Field capacity; FW; Fresh Weight; l.s.d.; Least Significant Difference; MDSR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; PAs; polyamines; PAO; polyamine oxidase; WT; wild type tobacco; S-ZmPAO/AS-ZmPAO; sense/antisense-ZmPAO transgenic plants; Anet; net photosynthetic rate; CCI; chlorophyll content index; DAT; days after treatment; FW; fresh weight; DW; dry weight; FRAP; fe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: وزن تر; ABA; abscisic acid; ABI1; ABA-Insensitive 1; ABI5; ABA-Insensitive 5; ADH; alcohol dehydrogenase; APX; ascorbate peroxidase; CAT; catalase; cPTIO; 2-(4-carboxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethylimidazoline-1-oxyl-3-oxide; DHA; dehydroascorbate; DHAR; dehydroascor