گوارانیلگرانیل دی فسفات

در این صفحه تعداد 70 مقاله تخصصی درباره گوارانیلگرانیل دی فسفات که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گوارانیلگرانیل دی فسفات (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوارانیلگرانیل دی فسفات; BVOC; biogenic volatile organic compound; GGDP; geranylgeranyl diphosphate; GLM; generalized linear model; GLV; green leaf volatiles; LOX; lipoxygenase pathway; MEP/DOXP pathway; 2-C-methyl-d-erythritol 4-phosphate/1-deoxy-d-xylulose 5-phosphate pathway;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوارانیلگرانیل دی فسفات; CCD; carotenoid cleavage dioxygenase; CHYB; β-carotene hydroxylase; DAFB; days after full bloom; DMAPP; dimethylallyl diphosphate; FPP; farnesyl diphosphate; FPPS; farnesyl diphosphate synthase; FW; fresh weight; GGPP; geranylgeranyl diphosphate; GGPS; g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوارانیلگرانیل دی فسفات; Farnesol; Isoprenoid biosynthesis; Methylerythritol phosphate; Mevalonate; Plants; Protein prenylation; DX; 1-deoxy-d-xylulose; FOS; fosmidomycin; FPP; farnesyl diphosphate; GGPP; geranylgeranyl diphosphate; HMGR; 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A red
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوارانیلگرانیل دی فسفات; Isoprenoids; Metabolic engineering; Protein engineering; Combinatorial biosynthesis; Cytochrome P450; TPS; terpene synthase; GPP; geranyl diphosphate; DMAPP; dimethylallyl diphosphate; IPP; isopentenyl diphosphate; FPP; farnesyl diphosphate; GGPP; geranyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوارانیلگرانیل دی فسفات; 4CL; 4-coumaroyl CoA ligase; ADME/T; absorption, distribution, metabolism, excretion (and toxicity); BIA; benzylisoquinoline alkaloid; C4H; cinnamate 4-hydroxylase; CoA; coenzyme A; CRISPR/Cas9; clustered regulatory interspaced short palindromic repeat/CR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوارانیلگرانیل دی فسفات; SQS; squalene synthase; hSQS; human squalene synthase; CrtN; dehydrosqualene desaturase; CrtM; dehydrosqualene synthase; CrtI; phytoene desaturase; CrtB; phytoene synthase; FPP; farnesyl diphosphate; GGPP; geranylgeranyl diphosphate; PSPP; presqualene dip
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوارانیلگرانیل دی فسفات; ABC; ATP-binding cassette; ADH; alcohol dehydrogenase; ADR; adrenodoxin reductase; ADX; adrenodoxin; ARE2; sterol acyltransferase; ARV1; mediator of sterol homeostasis; BTS1; GGPP synthase; CPR; cytochrome P450 reductase; CRT; carotenogenic (genes); CYP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوارانیلگرانیل دی فسفات; AACT; acetoacetyl-CoA thiolase; ADP; adenosine diphosphate; APC; allophycocyanin; ATP; adenosine triphosphate; BChl; bacteriochlorophyll; CAR; carotenoid; CDP-ME2P; 4-(citidine 5′-diphospho)-2-C-methyl-d-erythritol; Chl; chlorophyll; CHYβ; β-hydroxyla
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوارانیلگرانیل دی فسفات; Biosynthesis; Diterpene synthase; Evolution; Phytoalexin; Rice; Wild species; CDP; copalyl diphosphate; CPS; copalyl diphosphate synthase; GA; gibberellin; GC-MS; gas chromatography mass spectrometry; GGDP; geranylgeranyl diphosphate; GGS; GGDP synthase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوارانیلگرانیل دی فسفات; Norcardia terpenica IFM0406; Mevalonate pathway; Isoprenoids; Prenyltransferases; Aact; acetoacetyl CoA thiolase; BraA; brasilicardin A; BraB; brasilicardin B; BraC; brasilicardin C; BraD; brasilicardin D; BraC-agl; brasilicardin C aglycon; BraD-agl; bras
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوارانیلگرانیل دی فسفات; Citrus; β-Cryptoxanthin; Flavedo; Gene expression; Juice sacs; GGPP; geranylgeranyl diphosphate; CitPSY; phytoene synthase; CitPDS; phytoene desaturase; CitZDS; ζ-carotene desaturase; CitCRTISO; ζ-carotene isomerase; CitLCYb; lycopene β-cyclase; CitLC
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوارانیلگرانیل دی فسفات; AACT; acetyl-CoA C-acetyltransferase; CPS; copalyl diphosphate synthase; CT; cryptotanshinone; CYPs; cytochromes P450; DMAPP; dimethylallyl diphosphate; DT-I; dihydrotanshinone I; DXR; 1-deoxy-d-xylulose 5-phosphate reductoisomerase; DXS; 1-deoxy-d-xylulo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوارانیلگرانیل دی فسفات; ABA; abscisic acid; ABRE; abscisic acid responsive element; APX; ascorbate peroxidase; CAT; catalase; Ci; intercellular CO2 concentration; CYP71D16; cytochrome P450 hydroxylase; CYC; cembratrien-ol synthase; NCED; 9-cis-epoxycarotenoid dioxygenase; ERE; e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوارانیلگرانیل دی فسفات; BmFDS; Bacillus megaterium farnesyl diphosphate synthase; CrtM; diapophytoene synthase; CrtN; diapophytoene desaturase; CrtP; diaponeurosporene oxygenase; DNSP; diaponeurosporene; DPFL; diapophytofluene; DPHY; diapophytoene; FDP; farnesyl diphosphate; GDP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوارانیلگرانیل دی فسفات; R.sphaeroides; Rhodobacter sphaeroides; CoQ10; Coenzyme Q10; GGPP; geranylgeranyl diphosphate; MEP; 2-C-methy-d-erythritol 4-phosphate; crt; carotenoids synthesis; E. coli; Escherichia coli; Coenzyme Q10; Carotenoids; Geranylgeranyl diphosphate; ppsR; Rho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوارانیلگرانیل دی فسفات; Mevalonate pathway; Isoprenoid; Mevalonate kinase; Phosphomevalonate kinase; Diphosphomevalonate decarboxylase; BMD; bisphosphomevalonate decarboxylase; DMD; diphosphomevalonate decarboxylase; GGPP; geranylgeranyl diphosphate; IP; isopentenyl phosphate; I
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوارانیلگرانیل دی فسفات; Eucommia; Farnesyl diphosphate synthase; Metal ion dependency; Prenyltransferase; Substrate inhibition; CLD; chain length determination; DMAPP; dimethylallyl diphosphate; DOPE; discrete optimized protein energy; FPP; farnesyl diphosphate; FPS; farnesyl di
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوارانیلگرانیل دی فسفات; Biosynthesis; Evolution; Diterpene synthase; Rice; Wild species; CDP; copalyl diphosphate; CPS; copalyl diphosphate synthase; GA; gibberellin; GC-MS; gas chromatography mass spectrometry; GGDP; geranylgeranyl diphosphate; GST; glutathione S-transferase; K
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوارانیلگرانیل دی فسفات; DMADP; dimethylallyl diphosphate; DW; dry weight; FDP; farnesyl diphosphate; FW; fresh weight; GGDP; geranylgeranyl diphosphate; IDP; isopentenyl diphosphate; MEP; methylerythritol 4-phosphate; MVA; mevalonic acid pathway; PCV; packed cell volume; SCC; su
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوارانیلگرانیل دی فسفات; Ac-CoA; acetyl CoA; AACT; AcAC-CoA thiolase; CLM; clomazone (2-[(2-chlorophenyl)methyl]-4,4-dimethyl-3-isoxazolidinone); DMAPP; dimethylallyl diphosphate; DMNT; (3E)-4,8-dimethyl-1,3,7-nonatriene; DOXP; deoxyxylulose phosphate; DX; 1-deoxy-d-xylulose; DXK
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوارانیلگرانیل دی فسفات; (E, E)-farnesol; Heterologous expression; Moso bamboo; (E)-nerolidol; Pichia pastoris; Sesquiterpene; FPP; farnesyl pyrophosphate; YPD; yeast extract-peptone-dextrose; BMGY; buffered glycerol-complex medium; BMMY; buffered methanol-complex medium; MM;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوارانیلگرانیل دی فسفات; PcPs; Pogostemon cablin Benth patchoulol synthase; TAP; Tris Acetate Phosphate medium; T2P; TAP medium without acetate and 2X phosphate content; FPP; farnesyl diphosphate; GPP; geranyl diphosphate; GGPP; geranylgeranyl diphosphate; CDW; Cell dry weight; Y
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوارانیلگرانیل دی فسفات; Sweetpotato; Orange gene; Carotenoid; Anthocyanin; Zeaxanthin; ABA; abscisic acid; ANS; anthocyanidin synthase; AsA; ascorbic acid; CaMV; cauliflower mosaic virus; CCDs; carotenoid cleavage dioxygenases; CHY-β; β-carotene hydroxylase; CRTI; carotenoid d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوارانیلگرانیل دی فسفات; geranyl diphosphate; GPP; dimethylallyl diphosphate; DMAPP; isopentenyl diphosphate; IPP; farnesyl diphosphate; FPP; geranylgeranyl diphosphate; GGPP; nerolidol; NOH; farnesol; FOH; geraniol; GOH; linalool; LOH; geranylgeraniol; GGOH; geranyllinalool; GLO
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوارانیلگرانیل دی فسفات; DGBP; digeranyl bisphosphonate; FDPS; farnesyl diphosphate synthase; FOH; farnesol; FPP; farnesyl diphosphate; GGDPS; geranylgeranyl diphosphate synthase; GGOH; geraniol; GGPP; geranylgeranyl diphosphate; GGPTase; geranylgeranyl protein transferase; HMG-C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوارانیلگرانیل دی فسفات; DMAPP; dimethylallyl diphosphate; FPP; farnesyl diphosphate; GGPP; geranylgeranyl diphosphate; GFPP; geranylfarnesyl diphosphate; GPP; geranyl diphosphate; HexPP; hexaprenyl diphosphate; IPP; isopentenyl diphosphate; UPP; undecaprenyl diphosphate; Isopren
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوارانیلگرانیل دی فسفات; PCR; polymerase chain reaction; RT; reverse transcription; PAP; phosphatidic acid phosphatase; PDP; prenyl diphosphate phosphatase; GGOH; geranylgeraniol; GGPP; geranylgeranyl diphosphate; Croton stellatopilosus; Euphorbiaceae; Acyclic diterpenoids; Plaun
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوارانیلگرانیل دی فسفات; Carotenoids; Gene characterization; Seed; Sprout; Tartary buckwheat; DEPC; diethylpyrocarbonate; DAS; days after sowing; HPLC; high-performance liquid chromatography; GGDP; geranylgeranyl diphosphate; PSY; phytoene synthase; PDS; phytoene desaturase; ZDS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوارانیلگرانیل دی فسفات; Salvia miltiorrhiza Bge. f. alba; SmHDR1; Expression profiling; Tanshinones; Hairy root; CTAB; cetyltrimethylammonium bromide; DMAPP; dimethylallyl diphosphate; DXR; 1-deoxy-d-xylulose 5-phosphate reductoisomerase; DXS; 1-deoxy-d-xylulose 5-phosphate synt
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوارانیلگرانیل دی فسفات; DMAPP; dimethylallyl diphosphate; FPP; farnesyl diphosphate; GGPP; geranylgeranyl diphosphate; GPP; geranyl diphosphate; HMG-CoA; 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A; LC; liquid chromatography; ROS; reactive oxygen species; Isoprenoid biosynthesis; Meth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوارانیلگرانیل دی فسفات; AACT; acetoacetyl-coenzyme A thiolase; Ac-CoA; acetyl-coenzyme A; AcAc-CoA; acetoacetyl-coenzyme A; ADP; adenosine diphosphate; ATP; adenosine triphosphate; CDP-ME; 4-diphosphocytidyl-2C-methyl-d-erythritol; CDP-MEP; 4-diphosphocytidyl-2C-methyl-d-erythri
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوارانیلگرانیل دی فسفات; 1-MCP; 1-methylcyclopropene; HPLC-DAD-MS/MS; high performance liquid chromatography connected to photodiode array and mass spectrometry detectors; GDP; geranyl diphosphate; GGDP; geranylgeranyl diphosphate; ACC-1; aminocyclopropane-1-carboxylic acid;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوارانیلگرانیل دی فسفات; Acetate; Ac; Chloroform; CHCl3; cis-polyprenyl diphosphate synthase; CPDS; Collision-induced dissociation; CID; Deoxyxylulose phosphate; DOXP; Dimethylallyl diphosphate; DMAPP; Dolichyl phosphate; DolP; Geranylgeranyl diphosphate; GGPP; Geranylgeranyl red
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوارانیلگرانیل دی فسفات; PTH; parathyroid hormone; IL-1; interleukin-1; IL-6; interleukin-6; IL-11; interleukin-11; M-CSF; macrophage colony-stimulating factor; RANKL; receptor activator of NFκB ligand; TGF-β; transforming growth factor β; IGF-1; insulin-like growth factor; FP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوارانیلگرانیل دی فسفات; IPP; isopentenyl diphosphate; DMAPP; dimethylallyl diphosphate; GPP; geranyl diphosphate; FPP; farnesyl diphosphate; GGPP; geranylgeranyl diphosphate; IDS; isoprenyl diphosphate synthase; GPPS; geranyl diphosphate synthase; MJ; methyl jasmonate; Picea abi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوارانیلگرانیل دی فسفات; IPP, isopentenyl diphosphate; FPP, farnesyl diphosphate; GGPP, geranylgeranyl diphosphate; GGDPS, geranylgeranyl diphosphate synthase; FDPS, farnesyl diphosphate synthase; NBP, nitrogenous bisphosphonateBisphosphonate; Geranylgeranyl diphosphate; Geranylg
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوارانیلگرانیل دی فسفات; cv; cultivar; DMAPP; dimethylallyl diphosphate; FDP; farnesyl diphosphate; FPS; farnesyl diphosphate synthase; GC; gas chromatography; GDP; geranyl diphosphate; GGDP; geranylgeranyl diphosphate; IPP; isopentenyl diphosphate; MeJA; methyl jasmonate; MS; ma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوارانیلگرانیل دی فسفات; TRD; traumatic resin duct; IPP; isopentenyl diphosphate; DMAPP; dimethylallyl diphosphate; GPP; geranyl diphosphate; FPP; farnesyl diphosphate; GGPP; geranylgeranyl diphosphate; IDS; isoprenyl diphosphate synthase; FPPS; farnesyl diphosphate synthase; GGP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گوارانیلگرانیل دی فسفات; CPP; copalyl diphosphate; CPS; copalyl diphosphate synthase; CPSL; copalyl diphosphate synthase-like; P450; cytochrome P450; GGPP; geranylgeranyl diphosphate; KO; kaurene oxidase; KOL; kaurene oxidase-like; KS; kaurene synthase; KSL; kaurene synthase-like