خوشبینی جهانی

در این صفحه تعداد 101 مقاله تخصصی درباره خوشبینی جهانی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI خوشبینی جهانی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشبینی جهانی; 35Q35; 35Q51; Boussinesq-Burgers equations; Initial-boundary value problem; Dynamic boundary conditions; Global well-posedness; Long-time behavior;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشبینی جهانی; 76T10; 76D03; 74H40; 35Q83; 76Wxx; Two-phase model; Drift-flux model; Vlasov-Fokker-Planck/magnetohydrodynamics equations; Global well-posedness; Decay estimates;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشبینی جهانی; primary; 35Q35; secondary; 35K25; 35B65; 35B40; 35Q86; Quasi-geostrophic equation; BD-entropy structure; Global well-posedness; Long-time behavior;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشبینی جهانی; Kirchhoff-Love plates; Nonlinear thermoelasticity; Hyperbolic-parabolic PDE systems; Global well-posedness; Classical solutions; Exponential stability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشبینی جهانی; 35A01; 35A02; 35A09; 35B09; 35B33; 35B40; 35B51; 35K70Sublinear pseudoparabolic equation; Non-autonomous and unbounded source; Comparison principle; Global well-posedness; Grow-up rate; Critical exponent
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خوشبینی جهانی; 35K55; 35K57; 35K45; 35K50; 92C15; 92C17Hyperbolic balance laws; Chemotaxis; Initial–boundary value problem; Classical solution; Global well-posedness; Long-time behavior