بهره وری اولیه ناخالص

در این صفحه تعداد 74 مقاله تخصصی درباره بهره وری اولیه ناخالص که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بهره وری اولیه ناخالص (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهره وری اولیه ناخالص; Remote sensing; Sun-induced fluorescence; Gross primary productivity; Orbiting Carbon Observatory-2; Eddy covariance; High-spatial-resolution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهره وری اولیه ناخالص; Eddy-covariance method; Carbon budget; Carbon sequestration; CO2 fluxes; Net ecosystem exchange; Gross primary productivity; Warm season turfgrass; Canopy coverage; Sod;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهره وری اولیه ناخالص; Remote sensing; Two-leaf canopy conductance model; Jarvis-type model; C3 and C4 crops; Penman-Monteith equation; Inverted Ball-Berry-Leuning model; Soil water balance; Gross primary productivity; Evapotranspiration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهره وری اولیه ناخالص; The Missouri Ozarks; Satellite; Formaldehyde; Gross primary productivity; Solar-induced fluorescence; Water stress;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهره وری اولیه ناخالص; Gross primary productivity; Eddy covariance; Annual mean air temperature; Annual precipitation; Carbon cycle; Terrestrial ecosystems; Radiation use efficiency; CO2 mass concentration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهره وری اولیه ناخالص; Domestic city sewage; Nitrogen dynamics; East Kolkata Wetlands; Cation exchange capacity; BOD; Biochemical Oxygen Demand; DO; Dissolved Oxygen; EKW; East Kolkata Wetlands; GPP; Gross Primary Productivity; OD; Optical Density; CEC; Cation Exchange Capacity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهره وری اولیه ناخالص; Precipitation event; Gross primary productivity; Grassland ecosystem; Global climate change; Temperate steppe in Inner Mongolia; Alpine meadow in Tibet;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهره وری اولیه ناخالص; Girdling; Partitioning; Mediterranean forest; Soil respiration; Water pulse; Birch effect; GPP; gross primary productivity; NEE; net ecosystem exchange; Reco; ecosystem respiration; RAb; belowground autotrophic respiration; RAa; aboveground autotrophic re
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهره وری اولیه ناخالص; Old-growth forest; Net ecosystem exchange; Gross primary productivity; Ecosystem respiration; Seasonal variation; Inter-annual variation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهره وری اولیه ناخالص; RH; heterotrophic respiration; RHC; temperature-corrected heterotrophic respiration; RA; autotrophic respiration; RS; total soil respiration; TS; soil temperature; TS0-10; average soil temperature of the upper 10 cm; TCOM; soil temperature at comparati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهره وری اولیه ناخالص; Bhitarkanika; MODIS; Landsat; Remote Sensing; Leaf Area Index; Leaf Chlorophyll; Gross Primary Productivity; TerrSet; Land Change Modeler; Google Earth Engine; NASA Giovanni; Climate; Image Classification; Southeast Asia;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهره وری اولیه ناخالص; AUC; Area Under the Curve; GLM; generalized linear model; EVI; enhanced vegetation index; fPAR; fractional photosynthetically active radiation; GCE-LTER; Georgia Coastal Ecosystems Long Term Ecological Research; GPP; gross primary productivity; LAI; leaf