معادله انتگرال

در این صفحه تعداد 339 مقاله تخصصی درباره معادله انتگرال که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI معادله انتگرال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله انتگرال; 47H99; 65H10; 65J15; Newton's method; Semilocal convergence; Majorizing sequence; Error estimates; Region of accessibility; Integral equation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله انتگرال; Free boundary problem; Integral equation; American floating strike lookback option; Perpetual American floating strike lookback option; Neumann problem; Mellin transform;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله انتگرال; Boundary-value problem; Continuation; Curvature; Gravitational field; Gradient; Kernel function; Integral equation; Potential field; Transform;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله انتگرال; Consumption-investment-reinsurance strategy; Time inconsistence; Equilibrium strategy; Backward stochastic differential equation; Integral equation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله انتگرال; Russian option; Free boundary problem; Integral equation; Mixed boundary condition; Recursive integration method; Mellin transform
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله انتگرال; The fractional Laplacian; Semi-linear elliptic equation; Dirichlet problem; Half space; Green's function; Integral equation; Method of moving planes in integral forms; Symmetry; Monotonicity; Non-existence; Liouville theorems
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله انتگرال; Permittivity; Waveguide; Dielectric; Salisbury screen; Jaumann absorber; Method of Moments; Integral equation; Uncertainty; R-card; Green's function; Parallel plate;