معادله دیفرانسیل انتگرال

در این صفحه تعداد 158 مقاله تخصصی درباره معادله دیفرانسیل انتگرال که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI معادله دیفرانسیل انتگرال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله دیفرانسیل انتگرال; Integro-differential equation; Option pricing; Switching liquidity; Buyer's indifference price; Well-posedness; Comparison principle;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله دیفرانسیل انتگرال; Nonlocal mechanics; Continuum mechanics; Peridynamic models; Integro-differential equation; Functional equation; Scale effects;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله دیفرانسیل انتگرال; Oncolytic virus; Tumour; In vitro; Mathematical modelling; Integro-differential equation; E1B 19; E1B 55;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله دیفرانسیل انتگرال; Integro-differential equation; Population balance equation; Lie group; Group classification; Exact solution; 76M60; 35R09;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله دیفرانسیل انتگرال; Space-time tempered fractional diffusion-wave equation; Integro-differential equation; Numerical stability and convergence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله دیفرانسیل انتگرال; Finite difference method; Space-time tempered fractional diffusion-wave equation; Integro-differential equation; Unconditional stability; Convergence;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله دیفرانسیل انتگرال; Integro-differential equation; Population balance equation; Lie groups; Preliminary group classification; Exact solutions; 76M60; 35R09;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله دیفرانسیل انتگرال; Integro-differential equation; Existence and uniqueness; Neighborhood filters; Decreasing rearrangement; Denoising; Segmentation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله دیفرانسیل انتگرال; Positive periodic solution; Existence; Nonlinear; Integro-differential equation; Exponential stability; Banach space
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله دیفرانسیل انتگرال; Integro-differential equation; Singular weakly kernel; Compact difference scheme; Product trapezoidal method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله دیفرانسیل انتگرال; Pseudospectral method; Rational approximation; Integro-differential equation; Volterra’s population growth model; Rational Legendre; Rational Chebyshev functions
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله دیفرانسیل انتگرال; Abel's integral equations; Fractional calculus; Integro-differential equation; Multi-order fractional differential; Triangular functions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: معادله دیفرانسیل انتگرال; Fractional multistep method; Fractional diffusion-wave equation; Integro-differential equation; Central difference scheme