سرمایه فکری

در این صفحه تعداد 130 مقاله تخصصی درباره سرمایه فکری که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده سرمایه فکری
مقالات ISI سرمایه فکری (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه فکری; Strategy; Knowledge management; Value creation; Intellectual capital; Estratégia; Gestão do Conhecimento; Criação de Valor; Capital Intelectual;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه فکری; IC; intellectual capital; FM; fund manager; MFI; market for information; HC; human capital; SC; structural capital; RC; relational capital; Analysts; Market for information (MFI); Business models; Soft information; Social context;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه فکری; Intellectual capital; Kurt Lewin; Force Field Analysis; Organizational change; Strategic intelligence; Software industry; Multidimensional scaling; Capital intelectual; Kurt Lewin; Análisis de campos de fuerzas; Cambiamiento organizacional; Inteligencia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه فکری; Intellectual capital; Sustainable development; Healthcare organizations; Sustainable healthcare; HCOs; healthcare organizations; SD; sustainable development; IC; intellectual capital; PHS; public healthcare system; ICT; information and communication techn
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه فکری; Strategy; Mergers and acquisitions; Knowledge management; Intellectual capital; Value generation; Estratégias corporativas; Fusões e aquisições; Capital intelectual; Gestão do conhecimento; Geração de valour; Estrategias corporativas; Fusiones y ad
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه فکری; Large-scale software development; Knowledge networks; Social capital; Intellectual capital; Teams; Agile; Cross-functional; Feature teams; Empirical; Case study;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سرمایه فکری; Environmental management systems; ISO 14001; EMAS; Evaluation; Intellectual capital; Analytic network processEMS, environmental management system; ISO, International Organization for Standardization; EMAS, Eco-Management and Audit Scheme; ANP, analytic ne