آشنایی با موضوع

موتورهای درون‌سوز یا موتورهای احتراق داخلی به موتور‌هایی گفته می‌شود که در آن‌ها مخلوط سوخت و اکسیدکننده (معمولاً هوا یا اکسیژن) در داخل محفظه بسته‌ای واکنش داده و محترق می‌شوند. اولین تجربه کارآ و قابل ذکر در زمینه ساخت موتوهای احتراق داخلی در سال 1876میلادی اتفاق افتاد. در این سال یک مخترع آلمانی به نام «ان. ای. اتو» موفق شد که یک موتور احتراق داخلی، چهارزمانه را به ثبت برساند که اصول کار موتور در حال حاضر اصول کار موتورهای رایج است. از آن تاریخ به بعد تحول چندانی در ساختمان این موتوها از لحاظ کارکردی اتفاق نیافتاده است. بلکه مدلهای مختلف و انواع پیشرفته‌تری ساخته شده‌اند که با نمونه اولیه بسیار مشابهند. البته در سال 1957 موتوری توسط «وانکل» ساخته شد که اگرچه اصول موتورهای اتو را به کار می‌برد لیکن ساختمان آن متفاوت است. انواع موتورهای احتراق داخلی: این موتورها را به دسته کلی موتور چهارزمانه و موتورهای دوزمانه می‌توان تقسیم کرد. اصول کاری این موتورها مشابه است. لیکن نحوه عمل آنها به علت تفاوت‌های ساختاری اندکی متفاوت است. 1- موتور چهارزمانه: این موتورها در واقع همان موتورهایی هستند که توسط اتو اختراع شدند و وجه تسمیه آنها اینست که این موتورها برای هر انفجار (مرحله تبدیل انرژی سوخت به انرژی مکانیکی) می‌بایست چهار مرحله مکش، تراکم، انفجار و تخلیه را انجام دهند. 2- موتورهای دوزمانه: مخترعین هم عصر اتو اعتقاد داشتند که وجود تنها یک مرحله توان در دو دور چرخش موتور، زیان بزرگی است. بنابراین توجه خود را به موتوری معطوف کردند که در هر دور چرخش دارای یک انفجار بود. این کار با ترکیب کردن مراحل انفجار و دم و بازدم به عنوان یک مرحله و ترکیب تخلیه و تراکم به عنوان مرحله بعدی صورت می‌گیرد. شیوه کار: موتور موشک یک موتور درون‌سوز است که برای کار کردن، نیازی به هوای بیرون ندارد. موشک هم سوخت و هم ماده اکسیدکننده را با خود حمل می‌کند. این دو ماده با هم در اتاقک احتراق بسته به نوع و حالت فیزیکی سوخت ترکیب شده و باهم می‌سوزند و گازهای داغی تولید می‌کنند که از طریق دهانه خروجی تخلیه می‌شوند. درون اتاقک احتراق، گازهای داغ بر تمام جهات فشار می‌آورند. اگر اتاقک کاملاً مسدود باشد، فشار در تمام جهت‌ها یکسان خواهد بود و موشک حرکت نخواهد کرد. اما اتاقک احتراق چنان ساخته می‌شود که این گازها با سرعت زیاد از دهانه خروجی تخلیه شوند. این کار باعث می‌شود که فشار گاز در تمام جهت‌ها یکسان نباشد؛ چون فشار واردشده به طرف جلو بسیار بیشتر از طرف عقب است، موشک به سمت جلو حرکت می‌کند. این حرکت، از قانون سوم نیوتن پیروی می‌کند: «برای هر عمل، عکس‌العملی وجود دارد برابر و در جهت مخالف». در موشک، گازهای در حال فوران از دهانه خروجی، عمل و فشار رو به جلو یا پیشرانش، عکس‌العمل است. چون موشک سوخت و اکسیدکننده را با خود حمل می‌کند، و از آن‌جا که قانون سوم نیوتن در همه جا صدق می‌کند، پس موشک می‌تواند هم در جو زمین و هم در خلاء فضا حرکت کند.
در این صفحه تعداد 326 مقاله تخصصی درباره موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی; AFV; Alternatively Fueled Vehicle (powered by other than conventional crude oil based fuels); CFIT; Controlled Flight Into Terrain; CRM; Crew Resource Management; GHG; GreenHouse Gas; ICE; Internal Combustion Engine; RES-T; Renewable primary Energy Source
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی; AS; air standard; EF; ecological function; EGR; entropy generation rate; FL; friction loss; FTT; finite time thermodynamics; HTL; heat transfer loss; ICE; Internal combustion engine; IIL; internal irreversibility loss; IOC; irreversible Otto cycle; OP; op
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی; Scroll rotary device; First and second law analysis; Humphrey cycle; Internal Combustion Engine; Efficient and compact system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی; PMP; Articulate Matter; NOx; Nitrogen Oxides; SO2; Sulphur Dioxide; EU; European Union; ORC; Organic Rankine Cycle; SORC; Simple Organic Rankine Cycle; RORC; Regenerative Organic Rankine Cycle; SOFC; Simple Organic Flash Cycle; OFCT; Organic Flash Cycle w
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی; Natural gas engine; Gas injection; Jet structure; Schlieren; ASOI; after the start of injection; CCV; cycle-to-cycle variations; DI; direct injection; EOI; end of injection; Fps; frames per second; ICE; internal combustion engine; LES; large eddy simulati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی; Renewable energy storage; Electrolytic hydrogen; Biomass; Internal combustion engine; Natural gas substitute;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی; Internal combustion engine; Nucleate boiling heat transfer; Shutdown time; Chen correlation; BDL correlation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی; Internal combustion engine; Wear mechanisms; Engine cylinder block; Cast iron; Piston ring; Flex-fuel;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی; Ammonia; Hydrogen; Electrolyzer; Energy; Exergy; Efficiency; Thermoelectric generator; Internal combustion engine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی; Two-phase biodigestion; Sugarcane vinasse; Techno-economic assessment; Life cycle assessment; Bioenergy recovery; AD; anaerobic digestion; ALO; agricultural land occupation; BFR; biogas flow rate; CB-0; reference scenario; CC; combined cycle; CE-1-CE-5;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی; Energy analysis; Internal combustion engine; Organic flash cycle; Organic Rankine cycle; Single flash cycle; Transcritical Rankine cycle; Trilateral flash cycle; Waste heat recovery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی; Internal combustion engine; Exhaust aftertreatment system; Acoustics; Scattering matrix; Reciprocity; Dissipation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی; BEV; Battery Electric Vehicle; CNG; Compressed Natural Gas; ENTSO-E; European Network of Transmission System Operators for Electricity; GTE; Goods Transport Survey; ICE; Internal Combustion Engine; LNG; Liquified Natural Gas; LSVA; Distance-specific Heavy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی; GHG; Greenhouse Gasses; CAD; Canadian dollars; kgCO2; Kilograms of carbon dioxide; kg; Kilogram; kWh; Kilowatt-hour; MWh; Megawatt hour; GWh; Gigawatt hour; kW; Kilowatt; hr; Hour; s; Second; m; Meter; HHV; Higher heating value; FIT; Feed-In-Tariffs; FIP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی; ACD; Advanced Chemistry Development; ASTM; American Society for Testing and Materials; CN; cetane number; CO; carbon monoxide; CoA; acetyl-coenzyme A; CRC; Coordinating Research Council, Inc; DCN; derived cetane number; ICE; internal combustion engine; Ir
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی; AIM; Asian-Pacific Integrated Model; ACT; Accelerated Technology Scenario; BaU; Business as Usual Scenario; BEV; Battery Electric Vehicle; BIO; Bioenergy Scenario; CCS; Carbon Capture and Storage; CEA; Early Action Scenario; CCP; Least Cost Scenario; CCSP
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی; AFR; air fuel-ratio; ANN; artificial neural network; AI; artificial intelligence; bTDC; before top dead centre; BDC; bottom dead centre; BMEP; brake mean effective pressure; BSFC; brake specific fuel consumption; BTE; brake thermal efficiency; BVP; butano
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی; Waste heat recovery; Organic Rankine Cycle; Automotive; Internal combustion engine; Positive displacement expander; Sliding vane expander;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی; Combined heat and power; Efficient energy systems; Integrated optimisation; Internal combustion engine; Maximum power; Minimised fuel consumption; Organic Rankine cycle; ORC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی; Diesel engine; TBK-Biodiesel; Triglycerides of Modified Structure; Emission analysis; Particulate relevant emission; CI engine; Compression Ignition engine; TBK; the first character of the surnames of the three inventors (Thész, Boros, Király) of the ne
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی; Computational fluid dynamics; Fuel film; Internal combustion engine; Injection strategy; Port dual injection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی; Organic Rankine Cycle; scroll expander; coolant and exhaust recovery; Internal Combustion Engine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی; energy analysis; internal combustion engine; organic flash cycle; organic Rankine cycle; single flash cycle; transcritical Rankine cycle; trilateral flash cycle; waste heat recovery;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی; Onboard production of hydrogen; High efficient onboard methanol steam reformer; Heating of methanol reformer by engine waste heat; Hydrogen enhanced combustion; Internal combustion engine; Reduction of energy and CO2 with hydrogen enhanced combustion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی; BEV; Battery electric vehicles; EV; Electric vehicles; FE; Full electric; FSM; Four step model; GDP; Gross domestic product; GHG; Green house gases; GIS; Geographical information system; HFC; Hydrogen fuel cell vehicles; ICE; Internal combustion engine; I
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی; Diesel engine; Diesel methanol dual fuel; Controllable methanol quick combustion; DMDF; diesel methanol dual-fuel; D; diesel; SR; replacement ratio; SP; replacement rate; CMQC; controllable methanol quick combustion; ICE; internal combustion engine; FTT;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی; CAPEX; Capital expenditure; CCC; Committee on climate change; DNO; Distribution Network Operator; DSO; Distribution System Operator; EMSP; Electromobility service provider; EU; European Union; EV; Electric Vehicle; EVSE; Electric Vehicle Supply Equipment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی; Internal combustion engine; Vibration acceleration signal; Combustion parameters; EMD; Angle deviation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی; Combined heat and power; Multi-objective optimization; Hospital facilities; Internal combustion engine; Sensitivity analysis; Robust design optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی; Trigeneration; Climatic effect; Heating-to-cooling ratio; Internal combustion engine; Primary energy saving; Fuel energy saving ratio;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی; Internal combustion engine; Vibration velocity signal; Combustion parameters; Real time identification; Pattern recognition method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی; Internal combustion engine; Waste heat recovery; Turbocompounding; Steam injection; Thermodynamics analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی; ADC; Analogue-to-digital converter; BEV; Battery Electric Vehicles; BMS; Battery management software; CC; Constant current; CV; Constant voltage; DOE; Department of Energy; EERE; Energy Efficiency and Renewable Energy; EOL; End-of-life; ESS; Energy storag
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی; Monte Carlo radiation solver; Multiphase radiation; Diesel spray; High-pressure spray combustion; Internal combustion engine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی; Battery thermal management; Heat pipe; Performance electric vehicle; Hybrid electric vehicle; Tab cooling; EV; Electric vehicle; HEV; Hybrid electric vehicle; ICE; Internal combustion engine;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی; Hybrid energy system; Internal Combustion Engine; Micro Gas Turbine; Cost of Energy; Waste Heat; Duty factor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی; ABC; Artificial bee colony; AT; Automatic transmission; ANN; Artificial neural network; AWD; All wheel drive; BEV; Battery electric vehicle; CAFC; Corporate average fuel consumption; CAFE; Corporate average fuel economy; CVT; Continuous variable transmiss
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی; AC; Alternating Current; BEV; Battery Electric Vehicle; BMS; Battery Management System; CO2; Carbon Dioxide; DC; Direct Current; DECC; Department of Energy and Climate Change; EPA; Environmental Protection Agency; EU; European Union; EV; Electric Vehicle;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: موتورهای درون‌سوز، موتورهای احتراق داخلی; BFB; bubbling fluidized bed; BIGCC; biomass integrated gasification combined cycle; CBHBP; combined bioheat and biopower; CFB; circulating fluidized bed; CHP; combined heat and power; CH4; methane; CO; carbon monoxide; CO2; carbon dioxide; DG; distributed