تجزیه و تحلیل فاصله

در این صفحه تعداد 279 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل فاصله که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل فاصله (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل فاصله; Experiment design; Optimal input; Parameter estimation; State estimation; Continuous-time systems; Sensitivity functions; Nonlinear systems; Bounded noise; Interval analysis; Aerospace models;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل فاصله; Multi-objective interval-valued programming; Immune genetic algorithm; Interval analysis; Crowding degree model; Pareto optimality;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل فاصله; Optimal control; Initial co-state determination; Low-thrust rendezvous; Bounded continuous control; Interval analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل فاصله; Interval analysis; Probability box; Imprecise probability; Uncertainty; Reliability; Epistemic uncertainty; Concrete structures; Corrosion; Durability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل فاصله; Structural reliability analysis; Uncertainty; Probability box; Monte Carlo simulation; Interval analysis; Imprecise probability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل فاصله; Interval analysis; Improved format of interval extension; The first order Taylor series; Non-monotonic; Accurate interval of function;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل فاصله; Complex interval matrices; Interval analysis; Regularity conditions; Sufficient regularity conditions; Eigenvalue sets; Monte-Carlo simulations; 65G40; 65F15; 15A18;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل فاصله; Uncertain-but-bounded parameters; Interval analysis; Interval dynamic structural response; Pseudo-static sensitivity; Lower and upper bounds of response time-history;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل فاصله; Pipeline maintenance; Risk assessment; Uncertainty; Interval analysis; Interval analytic hierarchical process; Sensitivity analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل فاصله; Belief reliability; Epistemic uncertainty; Evidence theory; Interval analysis; Possibility theory; Probability box; Reliability metrics; Uncertainty theory
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل فاصله; Fault detection and isolation; Bond graph; Interval analysis; Consistency-based diagnosis; Numerical differentiation; Robotics; Multiple faults;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل فاصله; Artificial intelligence planning; Non-linear optimization; Infinite-domain constraint satisfaction; Interval analysis; Multi-agent system; Manufacturing control
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل فاصله; Soil uncertainty; Robustness analysis; Structure-pile-soil system; Interval analysis; Response upper bound; Engineering bedrock; Response spectrum method;