لاگرانژ ضرب شود

در این صفحه تعداد 153 مقاله تخصصی درباره لاگرانژ ضرب شود که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI لاگرانژ ضرب شود (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لاگرانژ ضرب شود; ADF; Augmented Dickey-Fuller; AMG; Augmented Mean Group; AIC; Akaike Information Criterion; ARDL; Autoregressive-Distributed Lag; COP; Conference of the parties; DOLS; Dynamic Ordinary Least Squares; FLM, ECM; Error Correction Model; ECT; Error Correcti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لاگرانژ ضرب شود; Coupled rotor-stator system; Stator vibration response; Bifurcation; Rubbing; Lagrange multiplier; Contact constraints;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لاگرانژ ضرب شود; Cell-centered finite difference; Domain decomposition; Hierarchical grid; Lagrange multiplier; Mixed finite element; Parabolic problem; 35K20; 65M06; 65M55; 65M60; 68W10; 76S05;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لاگرانژ ضرب شود; 35Qxx; 65Lxx; 65Nxx; 65Yxx; 76-xx; Computational hemodynamics; Finite element method; Lagrange multiplier; Damped Newton; Aortic valve; Aorta;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لاگرانژ ضرب شود; Animal-source nutrients; Both-parent children; Growth status; Motherless children; Single-parent children; BMI; body mass index; BPC; both-parent children; CHNS; China Health and Nutrition Survey; FC; fatherless children; GLS; generalized least square reg
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لاگرانژ ضرب شود; 65N30; 65N15; 65N12Finite element; Discontinuous Galerkin; A posteriori error estimate; Signorini problem; Variational inequalities; Lagrange multiplier
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لاگرانژ ضرب شود; Multiphase flows; Continuum surface force; Surface tension and buoyancy effects; Diffuse interface model; Navier–Stokes equations; Lagrange multiplier
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لاگرانژ ضرب شود; Building energy; Spatial autocorrelation; Spatial regression; Urban environment; Spatial error model; AIC; Akaike information criterion; CT; council tax (evaluation bands from A to G); DECC; Department of Energy & Climate Change, UK; GIS; Geographical Inf
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لاگرانژ ضرب شود; Domain decomposition method (DDM); Dual–primal finite element tearing and interconnecting (FETI-DP); Second-order transmission condition; Coarse space correction; Lagrange multiplier; Perfectly matched layers; Matrix-splitting preconditioner
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لاگرانژ ضرب شود; ADF; Augmented Dickey Fuller; AMG; Augmented mean group; AR; Autoregressive; Bcm; Billion cubic meters; BP; British Petroleum; BRICS; Brazil, Russia, India, China, and South Africa; CADF; Cross-sectionally ADF; CD; Cross-section dependence; CIPS; Cross-se
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لاگرانژ ضرب شود; ADF; Augmented Dickey Fuller; AMG; Augmented mean group; BP; British Petroleum; BRICS; Brazil, Russia, India, China, and South Africa; CADF; Cross-sectionally ADF; CCEMG; Common correlated effects mean group; CD; Cross-section dependence; CIPS; Cross-sect
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: لاگرانژ ضرب شود; EKC; environmental Kuznets curve; GMM; Generalized Method of Moments; PFC; Perfluorocarbons; PM2.5; Particulate Matter (2.5 micrometers); TB; Tuberculosis; GDP; Gross Domestic Product; CO2; carbon dioxide emissions; SF6; Sulfur Hexafluoride; D2008; dummy