روش های مختلف

در این صفحه تعداد 443 مقاله تخصصی درباره روش های مختلف که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده روش های مختلف
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش های مختلف; Electronic word of mouth; Self-presentation desire; Information-sharing desire; Open-market reward; Mixed methods; Open market
مقالات ISI روش های مختلف (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش های مختلف; Salud comunitaria; Diagnóstico de necesidades; Participación comunitaria; Recogida de información; Métodos mixtos; Community health; Needs assessment; Community participation; Data collection; Mixed methods;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش های مختلف; Prevention; Alzheimer's disease; Dementia; Subjective cognitive decline; Online lifestyle program; E-health; Brain health; Cognition; User participation; Co-creation; Mixed methods;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش های مختلف; IY; Incredible years; CBCL; Child behavior checklist; PSI-SF; Parenting stress index-short form; AAPI-2; Adult-adolescent parenting inventory-2; Foster parent; Parenting; Incredible years; Parent education; Mixed methods;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش های مختلف; Experience; Perspective; Landscape; Mixed methods; Qualitative & quantitative research; Tourism planning; Stakeholders; Views;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش های مختلف; Bigeye tuna; Common pool resources; Common property; Collective action; Conservation; Equity; Fisheries; Fisheries management; Mixed methods; Pelagic fisheries; Social justice; Socioeconomic monitoring; Tuna;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش های مختلف; Disaster recovery; Spatial indicators; Volunteered geographic information (VGI); Critical GIS; Environmental perception; Mixed methods;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش های مختلف; Authenticity; Contextual personality; Well-being; Mixed methods; Authenticité; Personnalité contextuelle; Bien-être; Méthodes mixtes;