روش مونت کارلو

در این صفحه تعداد 353 مقاله تخصصی درباره روش مونت کارلو که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده روش مونت کارلو
مقالات ISI روش مونت کارلو (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مونت کارلو; Decision support system; Gamma distribution; Industry 4.0; Monte Carlo methods; Particle filters; Predictive maintenance; Prognostic and health management; Semiconductor manufacturing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مونت کارلو; Robust identification; Outliers; t-Distribution; Laplace distribution; Mixture of Gaussian distribution; Flat-topped distribution; Bayesian methods; EM algorithm; Variational Bayesian approach; Expectation Propagation; Monte Carlo methods; ARX models;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مونت کارلو; 60H15; 65M60; 97N40; 65C05; 74B20; Monte carlo methods; Uncertainty propagation; Tangent linear models; Partially intrusive methods; Polynomial chaos expansion; Parallel computing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مونت کارلو; Particle Filter; Set-Membership Estimation; Regularized Particle Filter; Inertial Navigation Update; Radar Altimeter; Digital Terrain Elevation Data; Monte Carlo methods;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مونت کارلو; Statistical mechanics of model systems; Random Sequential Adsorption (RSA); Multisite-occupancy; Jamming coverage; Percolation; Monte Carlo methods
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مونت کارلو; Diagonal of the Modified Riesz Distribution; Maximum likelihood; Method of moments; Bayesian approach; Monte Carlo methods; Mean square error
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مونت کارلو; 05C81; 60J20; 92D15Evolutionary dynamics; Markov chain; Monte Carlo methods; Fixation probability; Expected fixation time; Star and bipartite graphs
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مونت کارلو; Monte Carlo methods; Electrical impedance tomography; Random walk on spheres; Reflecting Brownian motion; Discontinuous diffusion coefficient; Random diffusion coefficient; Variance reduction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش مونت کارلو; Full quantum transport; Wigner equation; Boltzmann equation; Monte Carlo methods; Nanometer scaled devices; Single dopants