آزمون MTT

در این صفحه تعداد 449 مقاله تخصصی درباره آزمون MTT که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آزمون MTT (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمون MTT; CuO-NPs; copper oxide nanoparticles; DLS; dynamic light scattering; PDI; polydispersity index; XRD; X-ray diffraction; HT-29; human colon cancer cell line; SW-620; human colon cancer cell line; Bcl-2; B-cell lymphoma 2; Bcl-xL; B-cell lymphoma-extra large
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمون MTT; GAG; glycosaminoglycan; GalNAc; N-acetyl galactosamine; GlcA; D-glucuronic acid; CS; chondroitin sulphate; DS; dermatan sulphate; C4S; chondroitin 4-sulphate; C6S; chondroitin 6-sulphate; DPPH; 1-diphenyl-2-picrylhydrazyl; MTT; [3-(4,5-dimethylthiazol-2-y
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمون MTT; Cordyceps cicadae; rDNA-ITS sequences; CORDYCEPS cicadae sporoderm-broken spore powders (CCBSP); Non-small cell lung cancer cells; Wnt/β-catenin signaling; Mitochondrial apoptosis pathway; C. cicadae; Cordyceps cicadae; CCBSP; C. cicadae sporoderm-broken
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمون MTT; Piperazine derivatives; MTT assay; α1A blocking activity; Pharmacokinetics; BPH; Benign prostatic hyperplasia; T; testosterone; DHT; dihydrotestosterone; SARM; selective androgen receptor modulator; PSA; prostate specific antigen; MTT; 3-(4, 5-dimethylth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمون MTT; hEPC; human endothelial progenitor cells; hMSC; human mesenchymal stem cells; OGD; oxygen-glucose deprivation; MTT assay; 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide assay; Oxygen glucose deprivation; Cortical neurons; Endothelial progeni
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آزمون MTT; BLG; (bovine) beta-lactoglobulin; CBLG; cationic beta-lactoglobulins. These include C-EDA and C-P600 in this study; EDA; ethylenediamine; PEI; (branched) polyethyleneimine; EDC; N-(3-dimethylaminopropyl)-N-ethylcarbodiimide; C-EDA; ethylene-derived cation