چشم انداز چند سطحی

در این صفحه تعداد 100 مقاله تخصصی درباره چشم انداز چند سطحی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI چشم انداز چند سطحی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چشم انداز چند سطحی; DDUGJY; Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana; DISCOMs; distribution companies; JNNSM; Jawaharlal Nehru National Solar Mission; MLP; multi-level perspective; NDCs; Nationally Determined Contributions; MNRE; Ministry of New and Renewable Energy; PV; photov
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چشم انداز چند سطحی; Sustainability transitions; Developing countries; Poverty; Multi-level perspective; Strategic niche management; Institutional responsibility matrix;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چشم انداز چند سطحی; APD; Air Passenger Duty; EBV; Estimated Breeding Value; EU; European Union; ETS; Emissions Trading Scheme; FAA; Federal Aviation Administration; GHG; greenhouse gas; LFC; laminar flow control; MLP; multi-level perspective; UK; United Kingdom; Lock-in; Eco
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چشم انداز چند سطحی; Innovation ecosystem; Path-breaking innovation; Ecosystem strategy; Strategic niche management; Multi-level perspective; Objects of manipulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چشم انداز چند سطحی; RES; Renewable Energy Sources; PV; Photovoltaic; CSP; Concentrating Solar Thermal; USA; United States of America; MLP; Multi-Level Perspective; EU; European Union; REC; Renewable Energy Certificate; SR; Special Regime; GCC; Gas Combined Cycle; Px1NME; Pla
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چشم انداز چند سطحی; ACF; Advocacy Coalition Framework; CCS; carbon capture and storage; IAM; Integrated Assessment Model; MLP; multi-level perspective; SNM; strategic niche management; STS; science, technology, and society/science and technology studies; TIS; technological i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چشم انداز چند سطحی; Business model; Sustainability transitions; Mobility services; Technological innovation systems; Multi-level perspective;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چشم انداز چند سطحی; BPL; Below Poverty Line; BUPGB; Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank; CASE; Commission for Additional Sources of Energy; CDM; Clean Development Mechanism; FYPs; Five-Year Plans; GoI; Government of India; HH(s); Household(s); ICT; Information and Communication
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چشم انداز چند سطحی; Environmental change; Incumbent firms; Socio-technical transitions; Multi-Level Perspective; Organization science; Sustainability transitions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چشم انداز چند سطحی; Business models; Sustainable business models; Societal transitions; Sustainability transitions; Socio-technical transitions; Multi-level perspective;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چشم انداز چند سطحی; Strategic environmental assessment; Strategic transitions; Multi-level perspective; Transition management; Policies, plans and programs; Strategic thinking;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چشم انداز چند سطحی; Moral agency; Sustainability transition; Multi-level perspective; Discourse; Institutional entrepreneur; John Muir;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چشم انداز چند سطحی; Sociotechnical transitions; Strategic niche management; Multi-level perspective; Radical innovation; Process innovation; Product innovation; Learning curve; Sustainability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چشم انداز چند سطحی; AIRE; Appalachian Institute for Renewable Energy; BCA; benefit-cost analysis; CEC; Clean Energy Collective; CCA; community choice aggregation; CRE; community renewable energy; CDC; context-dependent collective; CII; context-independent individualistic; DM
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چشم انداز چند سطحی; Business models; Multi-level perspective; Electricity system transition; Disruptive innovations; Low carbon transition theory;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: چشم انداز چند سطحی; Energy transition; Energy system change; Policy and governance; Learning; Path dependence; Path creation; Multi-level perspective; Techno-economic paradigm; Globalization; Urbanization; Population;