بهینه سازی چند هدفه

در این صفحه تعداد 218 مقاله تخصصی درباره بهینه سازی چند هدفه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده بهینه سازی چند هدفه
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی چند هدفه; Financial sector; Electronic banking; Trust; Variable selection; Multi-objective optimisation; MOEAs; NSGA-II; MOGA; Genetic algorithms
مقالات ISI بهینه سازی چند هدفه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی چند هدفه; Multi-objective optimisation; Hysteretic models; Genetic Algorithms; Identifiability; Tolerance-based Pareto dominance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی چند هدفه; DNI; direct normal irradiation; GII; global incidence irradiation; TMY; typical meteorological year; CSP; concentrating solar power; PB; power block; PV; photovoltaic; TES; thermal energy storage; SM; solar multiple; StH; storage hours; CF; Capacity Facto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی چند هدفه; Machining energy; Machining deviation; Machining time; Machine tools; Feature sequencing; Multi-objective optimisation; BTT; bottom-to-top; CNC; computer numerical control; GNEA; genetic-based non-dominated enumeration algorithm; MOEAs; multi-objective ev
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی چند هدفه; Distributed energy systems; Uncertainty; Multi-objective optimisation; Two-stage stochastic programming; Scenario generation; Scenario reduction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی چند هدفه; Decision analysis; Multi-method; Simulation; Exploratory modelling; Multi-objective optimisation; Adaptation; Uncertainty;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی چند هدفه; Ship energy systems synthesis; Multi-objective optimisation; Operational profile; Pareto front; Decision support; Environmental and economic sustainability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی چند هدفه; Multi-objective problems; Multi-objective optimisation; Multi-Objective particle swarm optimisation; MOPSO; Hand posture estimation; Particle Swarm Optimization; Heuristic algorithm; Metaheuristics; Constrained optimization; Benchmark;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی چند هدفه; Logistics; Horizontal cooperation; Collaborative vehicle routing; Travelling salesman problem; Multi-objective optimisation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی چند هدفه; Computer Aided Molecular Design (CAMD); Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP); Multi-objective optimisation; Multi-objective molecular design;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی چند هدفه; Computer Aided Molecular Design (CAMD); Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP); Multi-objective optimisation; Safety; Health and Environment (SHE), Solvent design;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی چند هدفه; Multi-criteria decision making; Multi-objective optimisation; Generation expansion planning; Intermittent renewable energy resources; Operational flexibility;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی چند هدفه; Multi-objective optimisation; Many-objective optimisation; Hypervolume indicator; Selection mechanism; Evolutionary optimisation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی چند هدفه; Multi-objective optimisation; Self-adaptive particle swarm optimisation; Convergence of particle swarm optimisation; Circular sorting method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بهینه سازی چند هدفه; Chemical product design; Computer Aided Molecular Design; Palm pressed fibre; Oil extraction; Multi-objective optimisation; Health Indexes;