خطرات طبیعی

در این صفحه تعداد 155 مقاله تخصصی درباره خطرات طبیعی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI خطرات طبیعی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطرات طبیعی; Multi-storey buildings; Unitized glass curtain walls (UGCWs); Multi-hazard mitigation; Blast loads; Seismic events; Natural hazards; Passive structural control; Dissipative devices; Tuned-Mass Dampers (TMDs); Finite-Element numerical modelling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطرات طبیعی; Flooding; Natural hazards; Large floodplains; High resolution; 1D, 2D, 3D hydrodynamic model; Remote sensing; Environmental flows;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطرات طبیعی; Tivoli; Travertine; Quarry; Quarry rehabilitation; Geocultural landscape; Cultural heritage; Natural hazards; Geocultural resources; Sustainable and resilient planning;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطرات طبیعی; Environmental hazard; Adaptation to global change; Climate change; Societal impacts of global change; Socioeconomic environmental impact; Decision support systems; Future change; Natural hazards; Risk reduction; Exposure; Vulnerability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطرات طبیعی; Experimental fluid mechanics; Shallow flow; Lubrication; Viscoplastic fluid; Carbopol; Natural hazards; Optical velocimetry; Spatio-temporal diagram;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خطرات طبیعی; Suitability analysis; Ian McHarg; Hurricanes; Natural hazards; Climate change; Sea level rise; Environmental planning; Ecological planning; Overlay analysis; Landscape suitability analysis;