ثبات غیرخطی

در این صفحه تعداد 125 مقاله تخصصی درباره ثبات غیرخطی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ثبات غیرخطی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ثبات غیرخطی; 35A01; 35B40; 35B44; 35K57; 35Q92; 92C17; Chemotaxis; Traveling wave solutions; Nonlinear stability; Logarithmic sensitivity; Large perturbation; Discontinuous data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ثبات غیرخطی; 53Bxx; 58A05; 34K20; 70Exx; 70Hxx; Nonlinear stability; Nongeneric equilibria; Underwater vehicle; Hamilton-Poisson system; Hessian operator; Riemannian manifolds;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ثبات غیرخطی; Shallow circular arches with elastic horizontal supports; Nonlinear stability; Flexibilities of the elastic horizontal support; Dimensionless flexibility; Principle of virtual work;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ثبات غیرخطی; primary, 35K93, 53C44; secondary, 35B35, 35B32, 46T20Surface diffusion; Well posedness; Unbounded surfaces; Maximal regularity; Nonlinear stability; Implicit function theorem
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ثبات غیرخطی; 35C07; 92D25; 35B35Cellular neural networks; Uniqueness; Asymptotic behavior; Nonlinear stability; Weighted energy method; Squeezing technique
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ثبات غیرخطی; Plane parallel shear flow; Lyapunov direct method; Lyapunov function; Nonlinear stability; Reynolds number; Magnetic Reynolds number
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ثبات غیرخطی; Phase-field model; Van der Waals fluid; Phase transition; Non-convex flux; Hyperbolic-elliptic mixed problem; Nonlinear stability; Entropy variables; Time integration; Isogeometric analysis