آشنایی با موضوع

تحلیل واریانس مجموعه‌ای از مدل‌های آماری است که به بررسی میانگین در گروه‌ها و توابع وابسته به آن‌ها (مثل واریانس در یک گروه یا بین چند گروه) می‌پردازد. تحلیل واریانس ممکن است یکه راهه، دو راهه، سه راهه و عاملی اجرا شود. تحلیل واریانس یک طرفه one-way analysis of variance برای آزمون مقایسه میانگین یک متغیر کمی در بین بیش از دو گروه مستقل استفاده می شود. در حقیقت این آزمون تعمیم یافته همان آزمون T دو نمونه مستقل است و دارای همان پیش فرض ها می باشد و تنها تفاوت این است که میانگین متغیر های کمی در بیش از دو گروه مستقل با هم مقایسه می شوند. تحلیل واریانس یک راهه یکی از تحلیل‌های پرکاربرد است که در تمامی علوم کاربرد دارد. به زبان ساده می‌توان چنین گفت که اگر شما دو یا بیش از دو گروه داشته باشید و بخواهید نمره یک متغیر را در این گروه‌ها مقایسه کنید باید از این آزمون استفاده کنید. پیشفرض‌های تحلیل واریانس یک راهه: 1- متغیر وابسته شما (در اینجا سن) باید در سطح فاصله‌ای یا نسبی باشد. 2- متغیر مستقل (در اینجا گروه دانشگاهی) باید اسمی یا رتبه‌ای باشد. 3- توزیع داده‌های متغیر وابسته باید به صورت نرمال باشد.
در این صفحه تعداد 248 مقاله تخصصی درباره تحلیل واریانس یک راهه که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تحلیل واریانس یک راهه (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; PHFs; perihippocampal fissures; HiF; hippocampal fissure; AD; Alzheimer disease; CSF; cerebrospinal fluid; NPH; normal pressure hydrocephalus; CUMS; chronic unpredictable mild stress; WRT; wheel running test; MRI; magnetic resonance image; FST; forced swi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; Satiety; Sodium caseinate; Casein hydrolysate LFC25; GLP-1; Food intake; Simulated gastro-duodenal digestion; AA; amino acid; ANOVA; one-way analysis of variance; CCK; cholecystokinin; DPP-IV; dipeptidyl peptidase-IV; GI; gastrointestinal; GLP-1; glucagon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; APC; allophycocyanin; aMEM; medium eagle alpha modification; ANOVA; one-way analysis of variance; BALF; bronchoalveolar lavage fluid; bFGF; basic fibroblast growth factor; BM-MSC; bone marrow-derived mesenchymal stem cell; Ccl; chemokine (C-C motif) ligan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; 4-MUB; 4-methylumbelliferone; AHC; ascending hierarchical classification; ANOVA; one-way analysis of variance; ATR-FTIR; attenuated total reflection-Fourier transform infrared; DNS 3; 5-dinitrosalicylic acid; EMC; equilibrium moisture content; PCA; princi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; Tetracyclines (TCs); Tetracycline (TTC), Oxytetracycline (OTC), Chlortetracycline (CTC), Doxycycline (DOC); Sulfonamides (SAs); Sulfadiazine (SDZ), Sulfamethoxazole (SMX), Sulfamethazine (SMZ), Sulfamerazine (SMR), Sulfamonomethoxine (SMM), Sulfaquinoxali
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; BBB; blood-brain barrier; OGD; Oxygen Glucose Deprevation; SGLT6; sodium dependent myo-inositol transporter; SMIT1; sodium myo-inositol transporter 1; DCI; d-chiro-inositol; AQP4; Aquaporin Transport 4; GFAP; Glial fibrillary acidic protein; HMIT; H+depen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; ANOVA; one-way analysis of variance; BDMP; brain-derived microparticles; HPICM; hopping probe ion conductance microscopy; PBS; phosphate buffered saline; TBI; traumatic brain injury; Microparticles; Microglia/macrophages; Inflammation; Inflammation factor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; Fibroblast growth factor 19; Visceral fat accumulation; Glucose tolerance status; ANCOVA; analysis of covariance; ANOVA; One-way analysis of variance; BA; bile acid; BMI; body mass index; DBP; diastolic blood pressure; DM; diabetes mellitus; FFM; free fat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; PSD; post stroke depression; FC; functional connectivity; DMN; default mood network; CCN; cognitive control network; AN; affective network; HDRS; Hamilton Depression Rating Scale; NC; normal controls; rs-fMRI; resting-state functional magnetic resonance i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; ADP; adenosine diphosphate; ANOVA; one-way analysis of variance; APTT; activated partial thromboplastin time; ASP; aspirin; CLO; clopidogrel; CVD; cardiovascular diseases; eNOS; endothelial nitric oxide synthase; ET; endothelin; FIB; fibrinogen concentrat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; Electrospray ionization quadrupole time-of-flight mass spectrometry; Chemical markers; Non-targeted metabolomics analysis; Direct injection; Moutan Cortex; Molecular feature; RMC; Raw Moutan Cortex; MCT; Moutan Cortex Tostus; MCC; Moutan Cortex Carbonisat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; MRI; magnetic resonance imaging; TEA; term-equivalent age; GA; gestational age; PCA; postconceptual age; ANOVA; one-way analysis of variance; Brain volume; Moderately preterm infant; Magnetic resonance imaging; Segmentation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; ALT; alanine aminotransferase; ANOVA; one-way analysis of variance; AST; aspartate aminotransferase; BMI; body mass index; BUN; blood urea nitrogen; CIs; confidence intervals; Cr; creatinine; CRP; C-reactive protein; DBP; diastolic blood pressure; FPG; fa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; Cathepsin S; Social behavior abnormality; Microglia; Synaptic activity; ACSF; artificial cerebrospinal fluid; ANOVA; one-way analysis of variance; CatS; cathepsin S; CysC; cystatin C; ECM; extracellular matrix; EPSCs; excitatory postsynaptic currents; LPS
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; AD; Alzheimer's disease; Aβ; amyloid β-protein; ANOVA; one-way analysis of variance; BSA; bovine serum albumin; CCO; cytochrome c oxidase; DTT; dithiothreitol; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; ETC; electron transfer chain; ELISA; enzyme-linked i
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; ACE; Angiotensin Converting Enzyme; ANOVA; one-way Analysis of Variance; ATCC; American Type Culture Collection; BHI; Brain Heart Infusion; BLAST; Basic Local Alignment Search Tool; CITCC; Cork Institute of Technology Culture Collection; DPC; Dairy Produc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; AMPT; α-methyl-para-tyrosine methyl ester; ANOVA; one-way analysis of variance; 5-HT; serotonin; i.p.; intraperitoneally; MFST; modified forced swimming test; PCPA; p-chlorophenylalanine methyl ester; p.o.; per oral; S.E.M; standard error of mean; s.c.;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; ANOVA; one-way analysis of variance; As; arsenic; AsO; arsenic oxide; AsT; total arsenic; CDC; Center for Disease Control and Prevention; CVAFS; cold vapor atomic fluorescence spectrometry; DDI-H2O; double-distilled H2O; FAO; Food and Agricultural Organiz
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; ANOVA; one-way analysis of variance; DLS; dynamic lights scattering; AFM; atomic force microscopy; ICM; intermittent contact mode; SEC; size exclusion chromatography; FFF; field-flow fractionation; ISO; International Organization of Standardization; PDI;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; Cholestasis; Herbal medicine; Polyphenol; Rosmarinic acid; ALT; alanine aminotransferase; ANOVA; one-way analysis of variance; AST; aspartate aminotransferase; BDL; bile duct ligation; CTGF; connective tissue growth factor; ELISA; enzyme-linked immunosorb
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; ACN; anhydrous acetonitrile; AG; acetate gossypol; AG-loaded NFG; F127-NH2 gel-loaded with acetate gossypol; AG-loaded FG; F127 gel-loaded with acetate gossypol; ANOVA; one-way analysis of variance; CMC; critical micelle concentration; CDI; carbonyl diimi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; Depression; Neuroendocrine; Neurotrophin; Opioid; Treadmill exercise; ANOVA; one-way analysis of variance; BDNF; brain-derived neurotrophic factor; CREB; cAMP response element-binding protein; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; EMSA; electrophoreti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; ANOVA; One-way analysis of variance; Al; Aluminum; APX; Ascorbate peroxidase; ASC; Ascorbic acid; Ci; Intercellular CO2 concentration; Chl; Chlorophyll; CaM; Calmodulin; CSo; Cross section (at t = 0); CAT; Catalase; DIo/CSo; The specific energy fluxes for
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; Asiatic acid; 1,2- dimethylhydrazine; Colon cancer; Chemoprevention; Albino Wistar rats; Cell proliferation; AA; asiatic acid; AB-PAS; alcian blue-periodic acid Schiff; ACF; aberrant crypt foci; AgNORs; argyrophilic nucleolar organizer regions; AOM; azoxy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; MS; multiple sclerosis; MSCQ; multiple sclerosis coping questionnaire; PCS; perception of control scale; QuAT-MS; questionnaire adaptive tasks in multiple sclerosis; MND; motor neuron disease; CMSS; coping with multiple sclerosis scale; one way ANOVA; one
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; AC; accession number of protein in Swiss-prot database; ANOVA; one-way analysis of variance; ATP; adenosine triphosphate; BH; biotin hydrazide; DNPH; dinitrophenylhydrazine; EDTA; ethylenediamine tetraacetic acid; LC-MS/MS; tandem mass spectrometry; MDA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; Wound healing; Rapid treatment; Platelet-rich plasma; Keratinocyte; Fibroblast; TESS; tissue-engineered skin substitutes; PRP; platelet-rich plasma; FBS; fetal bovine serum; TGF-β1; transforming growth factor-β1; VEGF; vascular endothelial growth factor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; PEC; polyelecrolyte complexe; Ch; chitosan; CMD; carboxymethyl dextran; miR-145; micro RNA-145; Mw; molecular weight; Mn; molecular number; FBS; fetal bovine serum; PDI; polydispersity index; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; DLS; dynamic ligh
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; AD; alcohol dependence; ALT; alanine aminotransferase; ANOVA; one-way analysis of variance; AST; aspartate aminotransferase; BMI; body mass index; DSM-IV-TR; diagnostic and statistical manual of mental disorders, fourth edition, text revision; GM-CSF; gra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; ANOVA; one-way analysis of variance; BMD; bone mineral density; BMI; body mass index; CCL18; chemokine (C-C motif) ligand 18; EC; Enzyme commission number; ERT; enzyme replacement therapy; GBA; glucocerebrosidase; GD; Gaucher disease; DXA; dual energy X-r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; ANOVA; one-way analysis of variance; ACC; 1-aminocyclopropane-l-carboxylic acid; ESI-MS; electrospray ionization source-mass spectrometry; FRAP; ferric reducing antioxidant power; GAE; gallic acid equivalents; GL; glucosinolate; HPLC; high performance liq
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; Ta; annealing temperature; ATR-FTIR; Attenuated Total Reflectance Fourier Transformed Infrared Spectroscopy; CD; Crohnâ¿¿s disease; COX; cyclooxygenase; DMEM; Dulbeccoâ¿¿s Modified Eagle Medium; DLS; Dynamic Light Scattering; FESEM; Field Emission Scannin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; Nitric oxide; H2O2; SNAP; Oxidative/nitrosative stress; Antioxidant; Neuron; 3-NT; 3-nitrotyrosine; ANOVA; one-way analysis of variance; CAT; catalase; CBA; Coumarin boronic acid; CNS; central nervous system; COH; hydroxycoumarin; DCFH-DA; 2′,7'-dichlor
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; GAPDH; Protein aggregation; Inhibitor; Cell death; Therapeutics; ANOVA; one-way analysis of variance; DMEM/F12; Dulbecco's modified Eagle medium/Ham's F12; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; GAI; GAPDH aggregation inhibitor; GAP; glyceraldehyde-3-phos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; Antioxidants; Dietary fibre; Texture; Vitis vinifera L.; Confectionery; ANOVA; one-way analysis of variance; B; blue; Ch; chlorogenic acid; Cmix; concentrated mixture; Cy-glc; cyanidin-3-O-glucoside; Dp-glc; delphinidin-3-O-glucoside; F1; force necessary
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; Piperaceae; Piper vicosanum; Essential oil; Acute toxicity; Genotoxicity; Inflammation; OPV; essential oil from P. vicosanum leaves; GC; gas chromatograph; GC-MS; mass spectrometer detector; OECD; Organisation for Economic Co-operation and Development;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; ANOVA; One-Way Analysis of Variance; BHK-21; baby hamster kidney-21 cells; βHSD; ORF 52L, β-hydroxysteroid dehydrogenase; DMEM; Dulbecco׳s modified Eagle׳s medium; FBS; fetal bovine serum; FV3; Frog Virus 3; IE; immediate-early; i.p.; intraperitoneal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; Pork; Genetically modified pig; Safety assessment; 90-Day feeding study; FST; Follistatin; OECD; Organization for Economic Cooperation and Development; GM; genetically modified; GMOs; genetically modified organisms; CAC; Codex Alimentarius Commission; BW;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; ANOVA; One-way analysis of variance; Cy3; cyanine dye-3; DAD; diode array detector; DAPI; 4′,6-diamidino-2-phenylindole; ESI-MS; electrospray ionization source-mass spectrometry; FISH; fluorescent in situ hybridization; GOS; galactooligosaccharides; HPL
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; AB; acetate buffer; AE; association efficiency; ANOVA; one-way analysis of variance; Arg; arginine; ATR-FTIR; attenuated total reflectance Fourier transform infrared spectroscopy; CHON; chondroitin sulphate; COM1; complex 1, composition: chondroitin/prota
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; FBG; fasting blood glucose; SGLT; sodium-glucose transporter; PHZ; phlorizin; DIV; day in vitro; H2O2; hydrogen peroxide; α-MG; alpha-d-methylglucoside; WST-8; 2-(2-methoxy-4-nitrophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-(2,4-disulfophenyl)-2H-tetrazolium; MCAO; mi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; AMPA; α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; ANOVA; one-way analysis of variance; APV; DL-2-amino-5-phosphonopentanoic acid; BSA; bovine serum albumin; CNQX; 6-cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione; DHβE; dihydro-β-erythroidine; EPSCs; exci
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; ALP; alkaline phosphatase; ALT; alanine transaminase; ANOVA; one-way analysis of variance; AST; aspartate transaminase; Cyp11a1; cholesterol side-chain cleavage enzyme; DHT; dihydrotestosterone; FSH; follicle stimulating hormone; 3β-HSD; 3β-hydroxystero
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; ANOVA; one-way analysis of variance; BMI; body mass index; Fish protein hydrolysate; Amizate®; Safety; Growth; Malnutrition; Children;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; ANOVA; one-way analysis of variance; bw; body weight; EGCG; epigallocatechin gallate; GTE; green tea extract; H&E; Hematoxylin & Eosin; IACUC; Institutional Animal Care and Use Committees; LD50; median lethal dose; LFP; lychee fruit extract; LOAEL; lowest
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; Multilayer-connected biaxial weft knitted fabric reinforced composites; Carbon fiber; Mechanical properties; One-way analysis of variance; One-dimensional linear regression
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; ANOVA; one-way analysis of variance; CCA; common carotid artery; ECA; external carotid artery; GSH-Px; glutathione peroxidase; H&E; hematoxylin and eosin; HPLC; high performance liquid chromatography; ICA; internal carotid artery; iNOS; inducible nitric o
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; α-A-NP; anti-influenza A nucleoprotein; BSA; bovine serum albumin; C+; normalized concentration; CCD; charge-coupled device; D+; normalized location across the micromixer; DI; deionized; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; ELISA; enzyme-linked immu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل واریانس یک راهه; ACC; anterior cingulate cortex; AMPA; α-Amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid; ANOVA; One-Way Analysis of Variance; CAb; core of the nucleus accumbens; CREB; Ca++ Responsive Element Binding Protein; D1R; dopamine D1 receptor; D2R; dopamine D