الکترود گرافیت مداد

در این صفحه تعداد 88 مقاله تخصصی درباره الکترود گرافیت مداد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI الکترود گرافیت مداد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود گرافیت مداد; AA; ascorbic acid; ACh; acetylcholine; ADR; adrenaline; ADSV; adsorptive differential pulse stripping voltammetry; AFM; atomic force microscopy; Ala; alanine; Amp; amperometry; ASDPV; anodic stripping differential pulse voltammetry; Asp; aspartate; AuNPs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود گرافیت مداد; Glycerol; Glycerol kinase nanoparticles (GKNPs); Glycerol 3-phosphate oxidase nanoparticles (GPONPs); Glycerol biosensor; Pencil graphite electrode; Serum;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود گرافیت مداد; AM; Acrylamide; APTES; 3-Aminopropyltriethoxysilane; ATRP; Atom transfer radical polymerization; BHb; Bovine hemoglobin; BSA; Bovine serum albumin; CLRP; Controlled/living radical polymerization; CTAB; Cetyltrimethylammonium bromide; cTnT; Cardiac troponi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود گرافیت مداد; Conducting polymers; PEDOT-Based materials; Nanomaterials; Electrochemical sensors; 1-m-4-MP; 1-methyl-4-mercaptopyridine; AAT; acetic acid thiophene; AChE-ChO; acetylcholinesterase-choline oxidase; AlcDH; alcohol oxidase; AMP; amperometric; AO; ascorbate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود گرافیت مداد; Capsaicin; DNA interaction; Electrochemical DNA biosensor; Differential pulse voltammetry; Pencil graphite electrode; Agarose gel electrophoresis; CPS; Capsaicin; cDNA; complemetary DNA; dsDNA; Double stranded DNA; PCR; Polymerase chain reaction; PBS; Pho
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود گرافیت مداد; Ab; antibody; ACP; alternating current polarography; APBA; 4-(2-(4-acetylthio)phenyl)ethynyl)benzoic acid; APTA; ptamer; AuE; gold electrode; AuSPE; gold screen printed electrode; BDDE; boron doped diamond electrode; BR; Britton-Robinson; CNT; carbon nano
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود گرافیت مداد; APDS; aminoethylpyridyldisulfide; APS; ammonium persulfate; ASP; apple stem pitting virus; AuNR; gold nanorod; BIS; N,N-methylenebisacrylamide; BSA; bovine serum albumin; BHb; bovine hemoglobin; CD; cyclodextrin; CNT; carbon nanotube; CV; cyclic voltammet
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود گرافیت مداد; Molecular receptors; Nanoprobes; Nanosensors; Nanochips; Drug screening; Nanomaterials; DFC; Drug-facilitated crime; UNODC; United Nations Office on Drugs and Crime; GC/MS; Gas Chromatography/Mass Spectrometry; LC/MS; Liquid Chromatography/MS; HPTLC; High
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود گرافیت مداد; Polymer nanocomposites; Conducting polymers; Voltammetric sensors; Electrochemical biosensors; DPV; Differential pulse voltammetry; SWV; Square wave voltammetry; LSV; Linear sweep voltammetry; CV; Cyclic voltammetry; AdSDPV; Adsorptive stripping different
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: الکترود گرافیت مداد; l-Lactate oxidase; Lactic acid; Copper nanoparticles; Carboxylated multiwalled carbon nanotubes; Polyaniline; Pencil graphite electrode;