فیتوشیمیایی

در این صفحه تعداد 197 مقاله تخصصی درباره فیتوشیمیایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فیتوشیمیایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیتوشیمیایی; Anthocyanin (CID 145858); 3-Flavanol (CID 12318031); Flavanone (CID 10251); Flavone (CID 10680); Flavonol (CID 11349); Isoflavone (CID 72304); Daidzein (CID 5281708); Genistein (CID 5280961); Lignan (CID 159949); Phytochemical; Polyphenol; Food compositio
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیتوشیمیایی; Cl-; Chloride; CNS; Central Nervous System; Conc; Concentration; DDT; Dichlorodiphenyltrichloroethane; DEET; N,N-Diethyl-meta-toluamide; EC; Effective concentration; Fig; Figure; GABA; γ- Aminobutyric acid; GluCl; Glutamate-gated chloride; LC; Lethal con
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیتوشیمیایی; Cancer; Phytochemical; Radiotherapy; Radioprotection; Side effects; AP-1; activator protein-1; Bax; Bcl-2-associated X protein; Bcl-2; B-cell lymphoma 2; CAPE; caffeic acid phenylethylester; CAT; chloramphenicol acetyltransferase; CBMN; cytokinesis block
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیتوشیمیایی; 95% CL; 95% confidence limits; Comp/Comp-s; categories of compounds; EPA/ EPAs; ethnopharmacological action/s; EV/ EVs; expected value/s; EVT; EVs table; df; degrees of freedom; ODT; observed data table; LT5EVs; less than 5 EVs; OR; Odds Ratio; SElnOR; st
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیتوشیمیایی; 2,4-D; dichlorophenoxyacetic acid; [35S]TBPS; [35S]tertiary-butylbicyclophosphorothionate; 3-NP; 3-nitropropionic acid; 4CL; 4-coumarate: CoA ligase; 4-O-MH; 4-O-methylhonokiol; 6-OHDA; 6-hydroxydopamine; 8-oxo-dG; 8-oxo-2′-deoxyguanosine; AChE; acetylc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیتوشیمیایی; C3G; cyanidin-3-glucoside; COX; cyclooxygenase; DADS; diallyl disulfide; EC; endothelial cell; EGCG; epicatechin-3-gallate and epigallocatechin-3-gallate; EGFR; epidermal growth factor receptor; eNOS; endothelial nitric oxide synthase; FGFR; fibroblast gr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیتوشیمیایی; CH2Cl2; dichloromethane; EtOAc; ethyl acetate; MIC; minimum inhibitory concentration; MTT; 3-(4,5-dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide; DiSC3(5); 3,3′-dipropylthiacarbocyanine; SD; standard deviation; GUV; giant unilamellar vesicle;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیتوشیمیایی; Alpha-tocopherol (PubChem CID: 14985); β-sitosterol (PubChem CID: 222284); Campesterol (PubChem CID: 173183); Palmitic acid (PubChem CID: 985); Oleic acid (PubChem CID: 445639); Linoleic acid (PubChem CID: 5280450); Eucommia ulmoides Oliver; Eucommia ulm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فیتوشیمیایی; ABTS; 2,2′-azino-bis (3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid; ALA; α-linolenic acid; BHT; butylated hydroxytoluene; CE; catechin; CFPP; cold-filter plugging point; DHA; docosahexaenoic acid; DPPH; 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl; EPA; eicosapentaenoic a