خودروهای الکتریکی پلاگین

در این صفحه تعداد 68 مقاله تخصصی درباره خودروهای الکتریکی پلاگین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده خودروهای الکتریکی پلاگین
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودروهای الکتریکی پلاگین; Distribution system; Reliability; Solar PV; Plug-in electric vehicles; Vehicle-to-grid; Expected Energy Not Charged;
مقالات ISI خودروهای الکتریکی پلاگین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودروهای الکتریکی پلاگین; Plug-in electric vehicles; Hydrogen storage systems; Retail price determination; Electricity retailer; Interval optimization approach; ε-Constraint and fuzzy satisfying methods;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودروهای الکتریکی پلاگین; Electric cars; Petrol cars; Driving range; Willingness to pay; ASC; Alternative-Specific Constant; CCS; Combined Charging System; ChaDeMo; Charge De Move; EC; Electric Car; EFTA; European Free Trade Agreement; EU28; European Union (28 countries); Non-EC;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودروهای الکتریکی پلاگین; Distributed charging control; Sparsity-promoting control; ADMM; Plug-in electric vehicles; Feeder overload control;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودروهای الکتریکی پلاگین; AI; annual installed wind capacity; AGC; Automatic Generation Control; ACE; Area Control Error; ACPS1D; Average CPS1 Drop; AC; alternating current; BES; battery energy storage; CI; cumulative installed wind capacity; CDEs; CO2 emissions; CPS; control perf
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودروهای الکتریکی پلاگین; Transportation electrification; Plug-in electric vehicles; Charging load; Pole transformer; Electric distribution system; Real-world driving data; Operational energy consumption data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودروهای الکتریکی پلاگین; Unit commitment; Hybrid meta-heuristic optimisation; Binary particle swarm optimisation; Differential evolution; Renewable generation; Plug-in electric vehicles;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودروهای الکتریکی پلاگین; Electricity market; Parking lot; Plug-in electric vehicles; Stochastic programming; Wind integration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودروهای الکتریکی پلاگین; Microgrid; Uncertainty Modelling; Unit commitment; Plug-in electric vehicles; Vehicle to grid; Probabilistic modelling; Stochastic modelling; Particle swarm optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودروهای الکتریکی پلاگین; Plug-in electric vehicles; Charging infrastructure; Optimal charging; Operating cost; BEV feasibility; EVSE allocation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودروهای الکتریکی پلاگین; Air quality; Plug-in electric vehicles; Emissions; Renewable integrationBEV, Battery Electric Vehicle; PEV, Plug-in Electric Vehicle; PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle; SCAQMD, South Coast Air Quality Management District; SoCAB, South Coast Air Basin;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: خودروهای الکتریکی پلاگین; Plug-in electric vehicles; Optimal control; Smart charging; Smart grid; Low voltage distribution networks; Vehicle to grid