مجتمع های پلی الکترولیتی

در این صفحه تعداد 113 مقاله تخصصی درباره مجتمع های پلی الکترولیتی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مجتمع های پلی الکترولیتی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع های پلی الکترولیتی; Ulvan; Chitosan; Scaffolds; Enzyme; Biomimetic mineralization; Alkaline phosphatase; Polyelectrolyte complexes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع های پلی الکترولیتی; Sodium alginate (PubChem CID: 5102882); Calcium chloride dihydrate (PubChem CID: 6093260); Zinc chloride (PubChem CID: 5727); Chitosan (PubChem CID: 71853); Polyethylenimine (PubChem CID: 8197); Cetylpyridinium chloride monohydrate (PubChem CID: 22324); C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع های پلی الکترولیتی; Polyelectrolytes; Polyelectrolyte complexes; Oral delivery; Drug delivery systems; Colloidal nanocarriers; Proteins; Mucosa;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع های پلی الکترولیتی; Drug delivery; polyelectrolyte complexes; micelles; critical association concentration; antiseptics; periodontal disease;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع های پلی الکترولیتی; 13C CP-MAS; high-resolution 13C solid-state spectroscopy; CS; chitosan; Dh; size; DIC; differential interference contrast microscopy; DLS; dynamic light scattering; DMEM; Dulbecco's Modified Eagle Medium; DS; dermatan sulfate; ECs; endothelial cells; FB
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع های پلی الکترولیتی; Chitosan; Hyaluronan; Polyelectrolyte complexes; Stabilization; Physiological conditions; NanoparticlesPECs, polyelectrolyte complexes; DA, degree of acetylation; HYA, hyaluronan sodium salt
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع های پلی الکترولیتی; SSC; screening salt concentration; DA; degree of acetylation; Chitosan; Dextran sulfate; Heparin; Macro-hydrogel; Nanoparticles; Polyelectrolyte complexes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع های پلی الکترولیتی; Chitosan; Dextran sulfate; Heparin; Colloids; Polyelectrolyte complexes; Functionalization; Antibodies; EncapsulationSSC, screening salt concentration; PSC, particle solid content
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع های پلی الکترولیتی; Chitosan; Dextran sulfate; Colloids; Reversible assembly; Polyelectrolyte complexes; Nanoparticles; Cc; critical salt concentration; SSC; screening salt concentration; CDS; complex dissociating salt; PSC; particles solid content.;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع های پلی الکترولیتی; miRNAs; micro RNAs; PU-PEI; polyurethane-short branch-polyethylenimine; PEI; polyethylenimine; siRNA; small interfering RNA; TD; thiolated dextran; L-Cys; L-cysteine; CMD; carboxymethyl dextran; GSH; glutathione; PEC; polyelectrolyte complexes; Mw; molecu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع های پلی الکترولیتی; κ-Carrageenan (PubChem CID: 11966249); Gelatin i.e. Collagen I, alpha chain (PubChem CID: 6913668); Sodium alginate (PubChem CID: 6850754); Chitosan (PubChem CID: 21896651); Deuterium oxide (PubChem CID: 24602); Distilled water (PubChem CID: 962); Valine
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مجتمع های پلی الکترولیتی; Poly[(2-dimethylamino) ethyl methacrylate]; Chondroitin sulfate; Polyelectrolyte complexes; release; Cytotoxicity;