مدیریت دولتی

در این صفحه تعداد 75 مقاله تخصصی درباره مدیریت دولتی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدیریت دولتی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت دولتی; Information systems and organisational change; Event studies; Collaborative e-learning; Public administration; Open educational resources; Socio-technical systems;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت دولتی; Public administration; Public governance; Development management; Digital technology; Digital Government; Digital Government Evolution; Digital Government capacity; Sustainable Development Goals;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت دولتی; Ecological restoration; Governance; Public administration; Project proliferation; Nature conservation; Policy analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت دولتی; H11H11Aprendizaje organizacional; Resultados de la organización; Administración pública; ChileOrganizational learning; Organizational performance; Public administration; Chile
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت دولتی; H70H70Local governments; Public finance; Public administration; Political partiesGobiernos locales; Finanzas públicas; Administraciones públicas; Partidos políticos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت دولتی; Associations; Public administration; Reconciliation; Comptence; Corporate culture; Education; FamilyAsociacionismo; Administración pública; Conciliación; Competencia; Cultura empresarial; Formación; Familia
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت دولتی; Estudio cienciométrico; e-Servicios; Divulgación de información; e-Participación; Administración pública; Ciencias de la informaciónScienciometric study; e-Services; Information disclosure; e-Participation; Public administration; Information scienceH11; O
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدیریت دولتی; solve et repete; administración pública; contribuyentes; tutela judicial; Constitución; derechos; principios jurídicos; garantías jurisdiccionales; derecho procesal constitucionalsolve et repete; public administration; taxpayers; judicial control (judicia