تشخیص آمپومتریک پالس شده

در این صفحه تعداد 87 مقاله تخصصی درباره تشخیص آمپومتریک پالس شده که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تشخیص آمپومتریک پالس شده (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص آمپومتریک پالس شده; DE; dextrose equivalent; DNS; 3,5-dinitrosalicylic acid; TAKA; Aspergillus oryzae α-amylase; L-DE5; DE5 maltodextrin obtained from the liquefaction of 10% starch; L-DE10; DE10 maltodextrin from the liquefaction of 10% starch; L-DE15; DE15 maltodextrin fr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص آمپومتریک پالس شده; 2D-LC; two-dimensional liquid chromatography; AA; amino acid; AC; affinity chromatography; ADC; antibody-drug conjugates; ADCC; antibody-dependent cellular cytotoxicity; AF4; asymmetric flow field fractionation; APTS; 1-aminopyrene-3,6,8-trisulfonate; Asn
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص آمپومتریک پالس شده; Graphene; Immunosorbent; Ionic liquid; Molecularly imprinted monolith; Molecularly imprinted polymer; New material; Restricted access material; Sample preparation; Sol gel; Sorbent; β-CD; β-cyclodextrin; β-NSA; β-naphthalenesulfonic acid; γ-MPTS; γ-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص آمپومتریک پالس شده; BGE; background electrolyte; C(Z)E; capillary (zone) electrophoresis; DCPIP; 2,6-dichlorophenol indophenol; ELSD; evaporative light scattering detection; FAD; flavin adenine dinucleotide; FID; flame ionization detector; GC; gas chromatography; GDH; glucos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص آمپومتریک پالس شده; MCH; 6-mercapto-1-hexanol; 1-D; 1-Dimensional; AAO; Anodic alumina oxide; AA; Ascorbic acid; CNT; Carbon nanotube; CSPE; Carbon screen-printed electrode; CVD; Chemical-vapor deposition; CE; Cholesterol esterase; COx; Cholesterol oxidase; CV; Cyclic voltam
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص آمپومتریک پالس شده; Meningococcal conjugate vaccines; Stability; Carrier protein; BC; bulk conjugate; CRM197; cross-reacting material197; DT; diphtheria toxoid; FF; final fill; FT; freeze thaw; HPLC; high performance liquid chromatography; HPAEC; high-pH anion exchange chrom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص آمپومتریک پالس شده; COS; chitooligosaccharides; paCOS; partially acetylated chitooligosaccharides; DD; deacetylation degree; DP; degree of polymerization; ESI; electrospray; GlcN; d-glucosamine; GlcNAc; N-acetyl-glucosamine; (GlcN)2; chitobiose; (GlcN)3; chitotriose; (GlcN)4
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص آمپومتریک پالس شده; DM; dry matter; DP; degree of polymerization; FFN; 1F-fructofuranosylnystose; FODMAP; fermentable oligo-, di- and monosaccharides, and polyols; FW; fresh weight; HPAEC; high-performance anion exchange chromatography; IBS; irritable bowel syndrome; NCWS; n
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص آمپومتریک پالس شده; Iodine; Ion chromatography; Pulsed amperometric detection; Digestion procedures; Validation; Obesity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص آمپومتریک پالس شده; Partially hydrolyzed guar gum; Galactomannans; Chromatography; Polysaccharides; Size exclusion chromatography; Mannose; Galactose; Hydrolysis; High performance anion exchange chromatography; Pulsed amperometric detection; Validation; Carbohydrates; Charac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص آمپومتریک پالس شده; Disposable electrodes; Thin film electrodes; Platinum electrodes; Liquid chromatography; Pulsed amperometric detection; Alcohols; Ketones; Formaldehyde; Dimethylsulfoxide; Sulfite; Cyanide and sulfide
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص آمپومتریک پالس شده; Arabidopsis thaliana; Pectin; Xylogalacturonan hydrolase; Xylogalacturonan; MALDI-TOF MS; matrix assisted laser desorption ionization time of flight mass spectrometry; HPAEC; high performance anion exchange chromatography; PAD; pulsed amperometric detecti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تشخیص آمپومتریک پالس شده; Disposable electrodes; Thin film electrodes; Silver electrodes; Ion chromatography; Pulsed amperometric detection; Sulfide; Cyanide; Bromide; Thiosulfate; Iodide; Thiocyanate;