ویژگی های کیفیت

در این صفحه تعداد 100 مقاله تخصصی درباره ویژگی های کیفیت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ویژگی های کیفیت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویژگی های کیفیت; PEF; pulsed electric fields; TSS; total soluble solids; TCC; total carotenoids content; LC; lycopene content; LAC; lipophilic antioxidant capacity; ROS; reactive oxygen species; BHT; butyl hydroxytoluene; DPPH; 2,2-diphenil-1-picrylhydrazyl; RO2; oxygen c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویژگی های کیفیت; protein carbonylation; metal-catalyzed oxidation; recombinant mAb; Lucifer yellow carbohydrazide (LY CH); quality attributes; charge heterogeneity; acidic charge variants; aggregation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویژگی های کیفیت; Industrial case study; Model-driven engineering (MDE); Configuration; Quality attributes; Oracle forms; Java; .Net;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویژگی های کیفیت; TS; thermosonication; MRS; de Man Rogosa Sharpe agar; CFU; colony forming units; EBC; European Brewery Convention; ESR; electron spin resonance; HS-GC; headspace gas chromatography; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometer; Thermosonication; Beer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویژگی های کیفیت; Engineering design system architecutre; architecture evaluation; quality attributes; analytic hierarchy process (AHP); SWOT and PEST;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویژگی های کیفیت; Cultivars; Maturity; Quality attributes; Starch; Ethanol yields; Processing characteristics; Mi; Milk physiological maturity stage; SD; Soft dough physiological maturity stage; HD; Hard dough physiological maturity stage; PM; Physiological maturity stage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویژگی های کیفیت; Software architectures; Software architecture evaluation methods; Quality attributes; ATAM; Family of experiments; Meta-analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویژگی های کیفیت; Aristaeomorpha foliacea; Sub-zero temperatures; Modified atmosphere packaging; Melanosis; Quality attributes; Conventional preservative methods
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویژگی های کیفیت; twin screw granulation; continuous wet granulation; high shear granulation; factorial design; image analysis; principle component analysis; compression; formulation; quality attributes; processing;