روغن کلزا

در این صفحه تعداد 192 مقاله تخصصی درباره روغن کلزا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده روغن کلزا
مقالات ISI روغن کلزا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روغن کلزا; ADFom; ash-free acid detergent fiber; ALA; α-Linolenic acid; BH; biohydrogenation; CLA; conjugated linoleic acid; CP; crude protein; DHA; docosahexenoic acid; DM; dry matter; DPA; docosapentenoic acid; EE; ether extract; EPA; eicosapentaenoic acid; LTAN;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روغن کلزا; DCA; decarbonylation; DCO; decarboxylation; HDO; hydro de-oxygenation; OLP; organic liquid product; OGP; organic gaseous product; GC; gas chromatography; FID; flame ionization detector; TCD; thermal conductivity detector; FT-IR; Fourier Transform Infrared
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روغن کلزا; Bio-polyol; Rapeseed oil; Polyurethane-polyisocyanurate foams; Cellular structure; Mechanical properties; Thermal properties;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روغن کلزا; Rapeseed oil; Sunflower oil; Olive oil; Arachidonic acid; ∆6-desaturase; ∆5-desaturaseAA, arachidonic acid; ALA, α-linolenic acid; ANOVA, analysis of variance; CLA, conjugated linoleic acid; D5D, ∆5-desaturase; D6D, ∆6-desaturase; FAME, fatty acid methyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روغن کلزا; HEARM; high erucic acid rapeseed and mustard; LEAR; low erucic acid rapeseed; CDA; canonical discriminant analysis; LOD; limit of detection; TAG; triacylglycerides; FA; fatty acid; Mustard seed oil; Rapeseed oil; Soybean oil; Adulteration; Blend compositi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روغن کلزا; PUFA; polyunsaturated fatty acids; FO; fish oil; EFA; essential fatty acids; VO; vegetable oil; MUFA; monounsaturated fatty acids; LOA; linoleic acid; ALA; α-linolenic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; DHA; docosahexaenoic acid; SO; soybean oil; RO; rape