داده های زمان واقعی

در این صفحه تعداد 109 مقاله تخصصی درباره داده های زمان واقعی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده داده های زمان واقعی
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داده های زمان واقعی; C32; E32; E44; Financial volatility; Real-time data; Predictive ability tests; Dynamic factor model; Markov switching;
مقالات ISI داده های زمان واقعی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داده های زمان واقعی; Combined cooling heat and power; District heating and cooling; Real-time optimization; Operational optimization; Partial load; Real-time data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داده های زمان واقعی; Band-pass filter; Fisher g test; Multivariate singular spectrum analysis; Singular spectrum analysis; US output gap; Real-time data;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داده های زمان واقعی; RTD; Real-time data; JCPDS; Joint committee on powder diffraction standards; %T; Percentage of transmittance (dimensionless); Iron oxides; Colloidal suspension; Rheology; Hydrogen bonding;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: داده های زمان واقعی; Density forecasts; Business-cycle turning points; Real-time data; Nowcasting; BootstrapC53 (forecasting models); E37 (cycle forecasting)